Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

[ 20.1.2013, Podujatia]

TREND a Nové školstvo s podporou spoločnosti Orange
organizovali dňa 17. januára 2013 v Bratislave verejnú prednášku s diskusiou na tému


Financovanie vzdelávania vo Fínsku


Aká je inštitucionálna infraštruktúra a štruktúra financovania vzdelávania vo Fínsku? Aké sú právne vzťahy a kompetencie jednotlivých inštitúcií (štát – samospráva – škola – učiteľ)? Ako funguje zodpovednosť a kontrola učiteľov?Prednášal:
Leo Pahkin

konzultant pôsobiaci v rámci Fínskej národnej rady pre vzdelávanie, Helsinki


Leo Pahkin sa zaoberá najmä rozvojom vzdelávania v oblasti matematiky a prírodných vied so zameraním na predškolské vzdelávanie a vzdelávanie na základných a stredných školách. V súčasnosti je tiež projektovým manažérom zodpovedným za projekt nadaných a talentovaných detí vo Fínsku. Pôsobil tiež ako učiteľ, školiteľ učiteľov a výskumník. Je autorom viacerých odborných článkov a pôsobí i v rámci Rady pre fínsku maturitnú skúšku.
Výstupy:
Videozáznam úvodného slova organizátorov, ako i videozáznam z prednášky a diskusie v anglickom jazyku nájdete nižšie.
Osobitne ešte nižšie ponúkame i verziu videozáznamu s tlmočením do slovenského jazyka.
Prezentáciu Leo Pahkina v anglickom jazyku nájdete nižšie.Leo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo Fínsku | ENLeo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo Fínsku | SKLeo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo FínskuFotogaléria:


Mediálne výstupy:


16. január 2013


TASR: V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin


19. január 2013


SME: Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas


SITA: Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku


21. január 2013


.týždeň: Martin Kríž: Reforma či perestrojka?


26. január 2013


TREND: Kedy Fíni myslia na červenú čiaru


30. január 2013


Slovenský rozhlas Fínsky školský systém (od minutáže 13:00


11. február 2013


SITA/webnoviny.sk: Podľa odborníkov je financovanie škôl na žiaka dôležité

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.

O tom, že diskutovať o budúcnosti takpovediac „do nemoty“ sa vypláca, svedčí aj historická skúsenosť Fínska. Po roku 1945 pôsobili vo Fínsku tri rôzne komisie, v nich pracovali politici spolu s nezávislými expertmi na podobe budúceho vzdelávacieho systému. Fínsky expert Pasi Sahlberg v knihe Finnish Lesson priznáva, že by v tejto súvislosti bolo „nenáležité priznávať zásluhy len vtedajším politikom a expertom“. Naopak, v tomto procese zohrali „významnú úlohu občianske iniciatívy a organizácie.“ Nový školský zákon bol vo Fínsku napokon prijatý po viac než pätnástich rokoch debát dňa 22. novembra 1963.

A čo Slovensko?

Na Slovensku máme reformu školstva už za sebou - tzv. „Mikolajova reforma“ sa stala v roku 2008. Aktuálne sa pripravujú ďalšie zmeny. Pod tlakom požiadaviek štrajkujúcich učiteľov zriadilo Ministerstvo školstva v decembri minulého roka nový reformný orgán – radu pre systémové zmeny v školstve. Návrhy avizovaných systémových zmien sľúbilo predložiť do konca marca 2013.

Veríme, že podobne ako pred šesťdesiatimi rokmi vo Fínsku aj dnes na Slovensku môže pluralita foriem verejnej a odbornej diskusie výsledku pripravovaných zmien len pomôcť. Preto spoločnosť TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY v spolupráci s portálom Nové školstvo a s finančnou podporou spoločnosti Orange zakladajú Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky. Vytvárajú tak medzinárodnú platformu pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí chcú spoločne hľadať reformné nástroje a posúvať nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku.

Verejná komisia bude na Slovensko pozývať medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánky od organizátorov).