Reforma školstva bez učebníc?

[ 30.11.2009, Podujatia]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval v Bratislave dňa 26. novembra 2009 ďalší diskusný konzervatívny klub, tentoraz na témuReforma školstva bez učebníc?Reforma školstva nie je dostatočne pripravená a na školách sa hromadia problémy.
Po vyše roku stále chýbajú učebnice, ktoré by uľahčili žiakom i učiteľom prechod na nové formy výučby. Ministerstvo školstva nezabezpečilo vydanie nových učebníc včas a pritom ignoruje už hotové tituly, ktoré vznikli v súlade s reformným pohybom. Nevyužíva tvorivý potenciál autorov, vydavateľov, ani samotných učiteľov. Namiesto otvorenia trhu s učebnicami čoraz viac centralizuje svoju učebnicovú politiku.
Témou diskusie bola ilustrácia súčasného stavu reformy v školskej praxi a informácia o ďalších plánovaných krokoch rezortu školstva, ktoré ešte viac obmedzia pestrosť a slobodu výberu na školách.Vystúpenia pozvaných hostí:Zuzana Humajová
analytička KI

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Videozáznam príspevku:


Anna Chlupíková
riaditeľka na základnej škole v Novákoch

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Videozáznam príspevku:


David Králik /blog najmä o školstve tu/
učiteľ na základnej škole v Bratislave


Videozáznam príspevku:


Veronika Adamčíková
vydavateľstvo Didaktis

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Videozáznam príspevku:


Gréta Korpádiová
vydavateľstvo Macmillan Slovensko


Videozáznam príspevku:


Martin Mojžiš
vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Videozáznam príspevku:


Diskusia
Diskusiu moderovala Zuzana Humajová, analytička KI.


Výstupy:
Audiozáznam vstupných príspevkov panelistov vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.


Videozáznam diskusie:
Mediálne výstupy:


26. november 2009


Pravda: Reforma? Školy kopírujú staré učivo


Pravda: Rodičia musia platiť za učebnice


Pravda: Na výtvarnej výchove zarobil podnikateľ blízky vláde