Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

[ 30.9.2008, Podujatia]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 24. septembra 2008 v Bratislave konferenciuZákladné školy v reformnom procese Panel 1:
Štart reformy vzdelávania na slovenských školách
Legislatívne súvislosti reformy vzdelávania
Zuzana Humajová (analytička, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Zmysel reformy vzdelávania v slovenskom školstve
Peter Zajac (Humboldtova univerzita v Berlíne a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

Výstupy:
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Ako by mali vyzerať dobré učebnice
Martin Mojžiš (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

Výstupy:
Príklad prezentovanej učebnice vo formáte .PDF stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


 Panel 2:
Učitelia – hlavní aktéri reformných zmien

Problémy školstva očami učiteľov. Výsledky prieskumu
Marián Timoracký (United Consultants)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Podoby školskej reformy
Branislav Pupala (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)

Výstupy:
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Tvorba školského vzdelávacieho programu v ZŠ Nováky
Anna Chlupíková (riaditeľka ZŠ)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Tvorba školského vzdelávacieho programu v ZŠ Štúrova, Myjava
Jarmila Maliariková (riaditeľka ZŠ)

Výstupy:
Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.
Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


 


Konferenciu moderoval:
Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.Konferencia bola venovaná záverom projektu Vzdelávanie pre život, realizovaného v rokoch 2006–2008. Ústrednou témou bol rozvoj kvality vzdelávania na základných školách a hľadanie nových možností na uplatnenie inovatívnych postupov nielen na vyučovaní, ale i v procese organizácie a riadenia škôl.

Hosťami konferencie boli lektori, ktorí sa v rámci projektu podieľali na realizácii pilotného tréningového vzdelávacieho programu pre učiteľov základných škôl, ako aj samotní učitelia – absolventi vzdelávacieho programu, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe vzdelávacích programov na svojich školách.

Na konferencii boli prezentované i výsledky prieskumu, venovaného identifikácii najpálčivejších problémov v školstve z pohľadu učiteľov a postoju verejnosti k hodnote vzdelania.Projekt Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program) je spolufinancovaný Európskou úniou poskytnutím nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.