Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní

10.1.2005 | Zuzana Humajová | Nové školstvo v médiách

Mnohí z nás si donedávna mysleli, že naše školstvo je napriek nedostatku peňazí stále veľmi dobré. Boli sme presvedčení, že hoci sa slovenské deti učia veľa zbytočností, v zásade im to neuškodí, lebo aspoň toho vedia oproti iným viac. A zrazu bác. V skutočnosti sú šedý priemer. Priznajme si to, výsledky testovania PISA nás všetkých zaskočili.

PISA je skratka pre Programme for International Student Assessment. Testovali sa teda študenti. Vysvetlenie, prečo tí naši v testoch zlyhali, je jednoduché. PISA nemeral, či sa toho v škole naučili dosť, ale to, ako dokážu naučené použiť v praxi. Testy neskúmali, či vedia vysypať vybrané slová ako z rukáva, ani to, ako rýchlo napíšu päťminútovku z veľkej násobilky. PISA sa ich pýtal na to, na čo sa ich doteraz žiaden inšpektor nepýtal – ako využijú vedomosti, ktoré sa počas základnej školy nadrilovali, v reálnom živote. Odpoveď je smutná. Využijú ich priemerne, niektorí dokonca podpriemerne alebo nijako.

.nemerali sa vedomosti PISA je monitoring OECD, ktorým sa zisťuje úroveň jednotlivých krajín v dosahovaní kľúčových vzdelávacích cieľov. Tie si síce každá krajina pomenúva sama, ale keďže je všeobecne akceptovanou prioritou kvalitne vzdelaný, tvorivý a morálne vyspelý občan, až tak veľmi sa od seba nelíšia. Ak by sme porovnali vzdelávacie ciele krajín EÚ, zistili by sme, že sú v podstate rovnaké. Aspoň na papieri. Čo teda PISA skúma? Neskúma cieľ, ale cestu k nemu. Skúma spôsob, akým sa z dieťaťa ten kvalitne vzdelaný občan stane. PISA zároveň skúma aj mieru šancí, aké mu k tomu dáva jeho krajina. Teda nielen škola, ale oveľa širšie okolie, vrátane rodiny. PISA meria takzvanú gramotnosť. Je to oveľa viac ako len schopnosť čítať, písať a počítať. Gramotnosťou dnes rozumieme schopnosť žiaka aplikovať vedomostia zručnosti z rôznych oblastí akéhokoľvek vyučovacieho predmetu. Je to schopnosť analyzovať, efektívne komunikovať svoje názory a postoje, riešiť a interpretovať problémy v rozličných situáciách. PISA teda zisťuje širšie pochopenie základných pojmov a nie úzko špecializované vedomosti z jednotlivých predmetov. Od pätnásťročných detí síce nemožno očakávať, že už zvládli všetko, čo budú v živote potrebovať. Určite by však malimať rozvinuté čitateľské zručnosti a solídne vedomosti v oblastimatematiky a prírodných vied, aby boli schopné ďalej sa vzdelávať a všetko naučené využívať v rozličných životných situáciách. Ako v testovaní dopadlo Slovensko, vieme. Naše deti preukázali v matematickej gramotnosti iba priemerné schopnosti, rovnako ako v prírodovednej gramotnosti. V schopnosti riešiť problémové úlohy medzipredmetového charakteru a v čitateľskej gramotnosti dosiahli dokonca podpriemernú úroveň.

.pISA nie je rebríček Top 10 Keď sa to v decembri prevalilo, boli toho plné noviny. V niektorých tabuľkách je za nami už len Rusko, Turecko, Uruguaj, Thajsko, Srbsko... Tabuľky úspešnosti jednotlivých krajín však plnia iba orientačnú funkciu. V skutočnosti nám môže byť celkom jedno, či je v nich Mexiko pred Slovenskom alebo za ním. Rovnako nepodstatné je aj to, o koľko miest zaostávame za Fínskom. Cieľom štúdie OECD nie je zostavenie rebríčka Top 10, hoci sa do testovania zapojili najmä ekonomicky vyspelé krajiny. Jej skutočný zmysel tkvie v tom, že poskytuje každej testovanej krajine reálny obraz o pripravenosti jej mládeže na praktický život. Hodnotenie PISA treba vnímať ako objektívnu správu o stave nastupujúcej generácie. Vypovedá najmä o tom, aké vysoké sú šance mladých ľudí vedieť sa zorientovať v spoločnosti, nájsť si dobrú prácu, žiť úspešný a zmysluplný život. Každá iná interpretácia posúva PISA do skresleného, zväčša mäkšieho a prívetivejšieho svetla. Dosiahnuť v PISA priemerné či podpriemerné výsledky teda vôbec neznamená, že sa takými iba zdajú byť v porovnaní s ostatnými, najmä vyspelejšími krajinami. Treba si priznať, že také naozaj sú. Vďaka metodike merania je PISA nemilosrdné zrkadlo, ktoré dokáže postaviť na rovnakú priečku podpriemernosti hoci aj všetky testované krajiny, pravdaže, ak by bola táto podpriemernosť objektívnou realitou. Jediným kľúčom k „umiestneniu“ je totiž exaktná definícia jednotlivých úrovní meranej gramotnosti. Výsledky, ktoré deti v testoch dosiahnu, automaticky zaradia ich krajinu na zodpovedajúcu úroveň – bez ohľadu na to, koľko krajín sa testovania zúčastní, či aká vyspelá je ich ekonomika. Výška stupňov víťazov je teda dopredu daná, pri samotnom testovaní záleží už len na tom, ako vysoko sa na ne podarí deťom vyšplhať.

.kto nevie dobre čítať, nevie ani počítať Čo to vlastne znamená, že naše deti dosiahli v čitateľskej gramotnosti podpriemernú úroveň? Znamená to, že relatívne dobre rozumejú iba jednoduchému súvislému textu. Problémy im robia najmä nesúvislé texty – nevedia sa zorientovať v cestovnom poriadku, v grafe, nerozumejú návodu, nedokážu pochopiť úradný dokument. Na rozsiahly čítaný text sa nevedia plne sústrediť, nečítajú ho s porozumením. S tým súvisí ich neschopnosť správne ho interpretovať. Keďže ho nevedia správne interpretovať, nevedia s ním ani ďalej pracovať. Prečítané informácie nevedia zaradiť do súvislostí, nevedia ich porovnať s tými, ktoré sa už naučili, nevyužívajú analógiu. Nevedia zhodnotiť obsah textu ani jeho formu. Problémy im robí logický úsudok. Kritické myslenie, schopnosť analyzovať problémy a nachádzať tvorivé riešenia majú vzhľadom na podpriemernú úroveň čitateľskej gramotnosti nedostatočne rozvinuté. A sme pri koreni veci. V matematickej gramotnosti sú výsledky našich detí tiež iba prie merné. Ale nie preto, že by nevedeli počítať. Paradoxne preto, že nevedia poriadne čítať. Matematické úlohy, ktoré boli v PISA, riešili najmä reálne životné situácie. Každá matematická otázka mala svoj kontext, do ktorého bola zasadená. Deťom však robilo problém porozumieť zadaniu. V testoch nenašli rovnice, ktoré bolo treba vyrátať, merala sa ich schopnosť vyriešiť pomocou rovnice problém. Vzhľadom na to, že nerozumeli čítanému textu, zlyhávali už pri identifikácii problému.

.škola verzus rodina Ako je možné, že naše deti takto dopadli? Čo sa v tej škole vlastne učia? Nuž, učia sa toho dosť. Hrubé učebnice sú plné toho, čo musia ovládať ako keď bičom plieska. Ibaže to nestačí. Naopak, aby boli deti pripravené na život, potrebujú možno menší balík vedomostí, zato oveľa väčší priestor na osobnostný rozvoj. Aby mohli svetu porozumieť, potrebujú sa s nami viac rozprávať. Potrebujú náš čas a náš záujem. Nás všetkých, nielen učiteľov. PISA ukázal, že nadpriemerné výsledky v testoch dosiahli deti, ktoré pochádzali zo stabilného sociálneho prostredia. Najúspešnejšie boli deti, ktorých otcovia a matky dosiahli najvyššie vzdelanie. Štartovacia čiara týchto detí je výrazne zvýhodnená oproti iným. Mýtus o rovnakej šanci na vzdelanie sa rozplynul. Škola by mala plniť vyrovnávaciu funkciu, PISA však odhalil, že na Slovensku ju neplní. Sme jednou z mála krajín, kde sa v skupine detí, ktorých matky mali najnižšie vzdelanie, objavili aj najhoršie výsledky. Zopár jednotlivcov, ktorí majú to šťastie, že sa im rodičia venujú, má v našej krajine väčšiu šancu na úspech. Naše školy nedokážu pomôcť slabším. Toto je pre slovenské školstvo možno tá najhoršia správa.

.pISA je o stave celej spoločnosti PISA odhalil vážne problémy nášho vzdelávacieho systému. Tí odborníci, ktorí na ne dlhodobo upozorňujú, takéto výsledky očakávali. Pripravovalinás na ne, volali po zásadnej reforme. Kompetentní však na ich signály nereagovali, hoci ich nebolo málo. Spomeňme aspoň tie, ktorými sa vláda seriózne zaoberala – projekt Milénium, Národný program výchovy a vzdelávania, Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v SR v školskom roku 2002/2003. Vláda tieto dokumenty prijala vo svojich uzneseniach, o akútnej potrebe reformy obsahu vzdelávania však zaryto mlčala. Keďže sa nič nedialo, žili sme dlho v predstave, že aspoň vzdelanie máme kvalitné. Možno nás teraz z letargie preberie PISA. Možno sa odrazu vyrojí aj rad ministerských opatrení, šitých horúcou ihlou. Treba pozorne sledovať, či budú navrhovať dobré riešenia. Treba ich počúvať a čítať s porozumením. Bude to síce namáhavé, ale veď presne o tom je tá najdôležitejšia životná gramotnosť.

Autorka je pedagogička, externá spolupracovníčka M.E.S.A. 10.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 2/2005 dňa 10. januára 2005.

Nové školstvo v médiách

Ako sa parazituje na vzdelávaní Rómov

Zuzana Zimenová: Školský systém s pandémiou nepočítal

Z prvej ruky na tému Koronavírus a problémy v školstve

Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl

Školy majú menej možností ako pred desiatimi rokmi, štát pridal hodiny matematiky a slovenčiny navyše

Učitelia v penzii nebudú mať automatické zmluvy, navrhuje Lubyová

Estónske školstvo povoľuje mobily, nikto neprepadne a školy majú slobodu

Čo s osemročnými gymnáziami. Zrušiť, obmedziť alebo posilniť? Odpovedajú odborníci a politici

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Z prvej ruky na tému Testy PISA

Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

Okrem ministra školstva Petra Plavčana chce pripraviť reformu školstva aj bývalý minister Ivan Mikloš

Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

Bežný žiak je mýtus. Tolerujme individuality

Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

Ako by školstvo mohlo vyzerať o desať rokov?

Z prvej ruky na tému Učiace sa Slovensko

Revolučné zmeny v školstve: Škola od piatich rokov aj nové známkovanie

Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

Koniec prepadávaniu na prvom stupni. Ministerstvo prichádza s prevratným návrhom

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Kto stojí za navrhovanými zmenami vo vzdelávaní?

Povinná dochádzka od 5 rokov, známky nahradí slovné hodnotenie. Plavčan ukázal, ako chce zmeniť školstvo

V rezorte školstva sa rozbieha diskusia k novému národnému programu výchovy a vzdelávania

Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

Peter Dráľ: Preč so známkami v škole. Deťom do života nič nedajú

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Školstvo bude s Plavčanom zachraňovať exminister aj kritici systému

Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

Päť problémov vládneho programu v školstve

Prehodnotia, čo sa bude učiť

Deviataci majú za sebou testovanie

Priority v školstve vznikali narýchlo a povrchne

Nemôžeme čakať, že zmeny v školstve prídu samé od seba

K veci: Rokovanie odborárov a ministra školstva o spoločnej deklarácii

K veci: Rokovanie školských odborov o podobe memoranda

Najväčší problém slovenského školstva. Podarí sa ho zmeniť?

Je učiteľský štrajk prelom?

Večera s Havranom o budúcnosti slovenskej školy

Štrajku učiteľov nahráva predvolebný čas

RTVS o atlase predstáv

Zuzana Zimenová: Voľnosť v škole neznamená chaos

Zuzana Zimenová: Prípravné ročníky neoberú deti o detstvo a slabším dajú šancu

Fico odškrtol modulové školy ako posledné opatrenie z vládneho balíčka

Rádio Slovensko o kampani Chceme vedieť viac

O zmene financovania školstva treba diskutovať

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Matematikári a chemikári budú ohrozeným druhom

Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

Učia deti hospodáriť s peniazmi

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

Prijímajú gymnáziá „slabých“ žiakov?

Štát opäť diktuje učivo

Ktoré školy majú najväčšiu pridanú hodnotu?

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Viac žiakov, viac peňazí? Také financovanie škôl by sa už malo zmeniť

Učebnice angličtiny dostanú žiaci na prvom stupni základných škôl zadarmo, deti na druhom stupni si za ne budú musieť platiť

Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Ako zmeniť slovenské školstvo? Problém nie je len v peniazoch

Aký je zmysel Testovania 9?

O budúcnosti detí nemá rozhodovať jeden test

Základné školy prídu o tvorivý priestor

Súčasné nastavenie vzdelávania vyhovuje iba jednej tretine žiakov

Zuzana Zimenová: Najväčšia chyba školstva? Nepočuť hlas verejnosti

Čo robiť, aby bakalári neboli bez práce?

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Žiakom na základných školách sa mení učivo

Diskusia o školstve má prvé výsledky

Žiaci by chceli mať v školách oddychové zóny

Piss off, PISA?

Rezort školstva chce prispievať školám na učebnice

Školy by mali dostať všetkých asistentov, o ktorých žiadali

Zuzana Zimenová: Len inováciami v „povinnej“ literatúre vášeň pre čítanie neprebudíme

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány vyše 3300 základných a stredných škôl

Začal sa školský rok 2014/2015

Školská inšpekcia by sa nemala zaoberať nepodstatnými vecami

Na začiatku školského roka bude chýbať asi štvrtina učebníc

Prijímanie žiakov na stredné školy bude od septembra prísnejšie

Školám budú opäť chýbať učebnice

Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

Čaploviča nahradí na poste ministra školstva Pellegrini

Školy dúfajú, že nový minister sa nebude zaúčať dva roky

Málo dokončil, slabým nepomohol. Taký bol Čaplovič

Na top ministerstvá mieria ľudia z úzadia

Školstvo rozhoduje o ťažiskových zákonoch a Čaplovič má odísť

Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

Z prvej ruky: Výsledky monitoru a socio-ekonomické vplyvy na vzdelávanie

Povinná bude už iba angličtina

Deti z okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopadli v testovaní deviatakov najhoršie

Problémy s čitateľskou gramotnosťou pretrvávajú

Prečo sa investície do detí vyplatia

Poľskí študenti sú v Európe hviezdy, školstvu pomohla radikálna reforma

O školstve, reforme vzdelávania a kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Pezinský workshop o budúcnosti vzdelávania

Štát chce vziať milióny súkromným školám

K presunu učiteľov do pôsobnosti štátu

Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

Firmám majú chýbať stovky tisíc absolventov

Školstvo zabudlo na deti

Čaplovič naruší zabehnutý systém

SKU žiada menej testovať čitateľskú gramotnosť

Testovanie PISA preukázalo zlyhávanie nášho vzdelávacieho systému

Z prvej ruky: Požiadavky na zmeny monitora deviatakov

K návrhom na zmeny v Testovaní 9

Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania

Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?

Štart kampane Chceme vedieť viac

Prijímanie študentov na vysoké školy

Ministerstvo chce, aby súkromné školy dostávali menej

Návrat do školy

Škôlky, jasle, opatrovateľské centrá. Stačí to?

Delenie učiva do ročníkov je krok späť

Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Čaplovič chce, aby sa do škôl vrátila technická výchova

Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

Župy škrtli stredným školám desiatky tried

Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť stovky úradníkov

NÚCEM pripravuje nové testovanie žiakov

Na Slovensku Fínov tak ľahko nedobehneme

Sobotné dialógy: Školstvo a vzdelávanie

Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

Naivný trik ministra Čaploviča

Rodičia a školy

Výsledky Testovania 9

Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov

Čakanie na prognózu potrieb pracovného trhu

Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča

Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa odhadov zmien na trhu práce

Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Správy a komentáre na tému správa o stave školstva

Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?

Zruší sa slobodný výber školy?

Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl

Peniaze pre školstvo

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?

Žiakov má k sústruhu zlákať nový predmet

Povinná školská dochádzka

Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

Písomné maturitné skúšky

Štát mení taktiku v podpore gymnázií

Prelomový obrat v školách nenastal

Je stredných škôl priveľa?

Racionalizácia a optimalizácia školskej siete

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

Výber základnej školy

Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas

Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin

Školy v malých obciach ekonomicky neobstoja

Platy nie sú jediným problémom nášho školstva

Mechanické znižovanie počtu učiteľov?

Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

Peniaze na vyššie platy by sa našli

Čaplovič ráta učiteľov svojsky

Reorganizácia školstva

Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

Učitelia si kurzom prilepšia len na sedem rokov

Školskí odborári u prezidenta žiadali zvýšenie platov

Úspech v olympiádach nie je meradlom kvality školy

Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

Reforma zhora?

Reforma zdola?

Platy učiteľov

Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

Aké školstvo chceme? Každá vláda iné

Učitelia a platy

Učitelia zatvoria školy. Na ako dlho ešte nevedia

Školstvo živí priveľa organizácií

Učiteľom štrajk nepomôže. Treba argumenty

Stále nevieme hodnotiť kvalitu školy

Testovanie žiakov základných škôl

V triedach môže byť od septembra aj 35 či 40 detí

Pred začiatkom školského roka bez učebníc

100 dní ministra školstva

Školstvo vraj nevyhovuje požiadavkám doby

Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Čaplovič sa uviedol ako negativisticky naladený politik

Ako zvýšiť užitočnosť vzdelávania?

Kontroverzný dotazník

Štát nadiktuje, čo sa bude učiť

Rodičia sa búria proti zmenám v školstve

Neštátne školy sa boja o existenciu

Spoločná základná škola

Štát bude školám diktovať, čo učiť

Podľa kvality školy financovať nemôžeme

Uberú školám bez uplatnenia

Odborári: Štát nemá dávať na súkromné školy

Vyššie vzdelanie na trhu stále boduje

Školy sa už o žiakov možno nebudú biť

Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Priemer známok 1,5 pre prijatie na gymnázium? Jedni sú za, druhí proti

Chýbajú nové učebnice aj vysokoškolský zákon

Ktoré priority v školstve by mali byť kľúčové pre budúcu vládu?

Testovanie dospelých

Povinná angličtina sa spustila, podľa odborníkov ju učí hocikto

Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

STV: Večer na tému reforma v školstve

Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Jurzycu už kritizujú za nečinnosť

Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

Dospelých čakajú testy

Po deťoch otestuje OECD aj dospelých

Prezident stopol angličtinu

S pochopením textu majú problém aj dospelí

Platy väčšiny učiteľov od januára zamrznú

Na povinnú angličtinu chýbajú učitelia

Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Povinná angličtina v slovenskom kontexte

Slotov úradník ,,obletel" svet. Za 15-tisíc

Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

Čaká sa na rozhodnutie o waldorfskej škole

Povinná školská dochádzka sa má predĺžiť o rok

Povinná angličtina od prvého ročníka môže priniesť viac rizík

Začiatok roka opäť bez učebníc

Učebnice na internete

Anketa: Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Tretiaci a siedmaci ZŠ nemajú reformné učebnice

Plat učiteľa určí región

Otvorený trh s učebnicami

Alternatívne vzdelávanie

V zajatí nariadenia

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný

Papierová reforma neoslovila žiakov ani školy

Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Vysokým školám maturita nestačí

Školský zákon v praxi

Kto získa na kariérnom raste

Dejepis sa bude učiť inak

Školy zapisujú prvákov

Učebnice meškajú už pol roka

Osemročné gymnáziá bojujú o prežitie

Experimentálne bahno

Zuzana Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou

Mikolaj zrušil osemročným gymnáziám latinské názvy

Štátny patent na rozum

Reformná šaráda ministra Mikolaja

Zánik slovného hodnotenia

Rýchlo šité učebnice

V srdci Slovenska bodujú malomestské školy

Rezortný kráľ je nahý!

Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov

Nové pravidlá pre slovné hodnotenie?

K slovnému hodnoteniu žiakov

Téma .týždňa: Dobrá škola: ako ju nájsť?

Mikolaj chce zmeniť podmienky použitia školného

Mikolaj siaha súkromným školám na peniaze

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

Peniaze EÚ pre školy: Väčšina neúspešných

Reformná „reality show“

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Mikolaj: Školám stačili prázdniny na prípravu na reformu

Minister školstva chce súkromným školám zakázať zisk

Financovanie súkromných škôl

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

Čo prináša do škôl reforma?

Mikolaj zatiaľ nezmení školské úrady

Učitelia musia čoskoro dokončiť školské programy

5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

Učitelia sú nespokojní s učebnicovou politikou

Ohrozený druh školy?

Ak reforma, tak s novými učebnicami

Reforma má stúpencov aj kritikov

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

Parlament včera schválil nový školský zákon

Nový zákon o výchove a vzdelávaní schválený

Na školské programy bude málo času

Vzdelávacie programy

Reforma spľasla

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

K povinnej škôlke

Učebnice si konkurovať nebudú

Veľký tresk školstvo znovu obíde

Stredná škola? Dva pokusy a dosť

Recept na školský zákon alebo ako psíček a mačička tortu piekli

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Školy dostanú počítače za miliardy

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

KI: Nový školský zákon je omyl

Sprísňujú sa kritériá pre učiteľov

Školy budú meniť učivo narýchlo

Každý piaty učiteľ počítač nepoužíva

Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Reforma školstva alebo kozmetické zmeny

Výchova – rodina, škola, ulica

Zuzana Humajová: Zhasne túžba po reforme

Učiteľstvo najlepších žiakov nepriťahuje

Školy dostanú svoju ústavu

Školská taška je pre prváka priťažká

Cudzie jazyky na školách

Moderný učiteľ v kontexte nového školského zákona (diskusia)

KI: Dve tváre nového školského zákona

Reformný školský rok

Zabudnutá škola hrou

Priority školstva

Zuzana Humajová: KI navrhuje Nové školstvo

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

Kritici: Školská reforma nebude výrazná

Stredné školy a bakalársky titul?

Zuzana Humajová: Školám zmeny neprinesú väčšiu slobodu

Deťom štát nadiktuje nové učivo

S jazykmi sa začne skôr

Mikolaj narazil na priveľa úloh

Minister školstva chce jeden štátny školský úrad

K Stratégii celoživotného vzdelávania

Reforma školstva - vyrieši to nový zákon?

Humajová odmietla miesto v Kurikulárnej rade ministerstva školstva

Zuzana Humajová: Maturita má „starý šat“

Mikolaj: Školstvo? No bojujem

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

Nie povinnej materskej škole

Nový pohľad na nové školstvo

Škola ako trenažér

Posledný ročník materskej školy povinný nebude

Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

Téma dňa: Aké zmeny nás čakajú v školstve?

Známka a kvalita školy

Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády a reformy školstva

Politické gesto alebo potrebný impulz?

Šanca na štart reformy vzdelávania

Čas na školskú revolúciu

Yetti žije - aj reforma

Návrh nového školského zákona

Reforma vzdelávania je permanentný proces

Škola a tvorivosť

Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní