Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

14.4.2013 | Pravda | Nové školstvo v médiách

Josef Widmer, generálny riaditeľ sekcie odborného a všeobecného vzdelávania švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu v rozhovore pre Pravdu hovorí, že "firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát.“ Na Slovensku bol na pozvanie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktorú organizujú Trend a občianske združenie Nové školstvo.


Ministerstvo školstva chce robiť zmeny v strednom odbornom školstve tak, aby sa mladí ľudia vedeli uchytiť na trhu práce. Inšpirovať by sa mohlo aj Švajčiarskom. Tamojší systém odborného vzdelávania, ktorý do veľkej miery riadia a financujú firmy, funguje ako povestné švajčiarske hodinky. Výsledkom spolupráce štátu a firiem je nielen nízka nezamestnanosť mladých ľudí, ale aj schopnosť pružnej úpravy študijných plánov napríklad v oblasti informatiky.


Aký je vo Švajčiarsku záujem o stredné odborné školy v porovnaní s gymnáziami?
Vo Švajčiarsku sa približne dve tretiny ľudí vyučia v nejakom odbore a jedna tretina ide na gymnáziá. Tento pomer je niekoľko rokov stabilný, aj keď je mierny trend smerom ku gymnáziám, ale ten je zanedbateľný.

Čím to je?
Existujú rôzne dôvody. Jedným z dôvodov je to, že odborné vzdelávanie má vo Švajčiarsku dlhoročnú dobrú povesť. Nie je to akoby druhotriedne vzdelávanie, ale znamená skutočnú alternatívu voči gymnáziám. Je tu tradícia. Ľudia sa chcú vyučiť a robia to aj preto, že vedia, že potom budú žiadaní na trhu práce. Vo Švajčiarsku nájdete viac nezamestnaných medzi absolventmi univerzít ako medzi absolventmi stredných odborných škôl. Odborné vzdelávanie je riadené na základe trhu práce. Keď mladý človek skončí odbornú školu, tak sa rýchlo zamestná. Má perspektívu nielen v zamestnaní, ale aj pri ďalšom vzdelávaní – môže ďalej pokračovať a eventuálne sa dostať aj na univerzitu. Je tam vysoká priepustnosť. Aj to je veľmi dôležité. Ak sa niekto vyučí, stále má možnosť terciárneho vzdelávania.

Sú však aj argumenty, že všeobecné vzdelávanie je lepšie, lebo ak má človek úzke odborné vzdelanie, po istom čase daná kvalifikácia nemusí byť na trhu práce potrebná.
To by vo Švajčiarsku nikto nepovedal. Zamestnávatelia totiž ponúkajú učňovské miesta len tam, kde je práca. Medzi učňami prakticky nie sú nezamestnaní. Ak je na trhu práce napríklad nízka potreba záhradníkov, tak sa učňovské miesta v tomto odbore neotvoria.

Šťastná to krajina.
(úsmev) To nemá veľa spoločné so šťastím. Zásadný faktor úspechu je v tom, že samotní zamestnávatelia sa angažujú v podpore odborného vzdelávania. Nerobia to preto, že majú len nejakú spoločenskú zodpovednosť, ale najmä preto, že je to v ich vlastnom záujme. Ponúkajú učňovské pozície, podporu pri výučbe učňov, ktorí sú potom uplatniteľní v celom sektore, či už v oblasti techniky, informatiky, záhradníctva a podobne. Ďalší faktor je, že mladí ľudia, ktorí sa učia, nie sú zatvorení a netvoria nejakú špecifickú skupinu, ale priamo svojou prácou prispievajú k produktivite podniku. Zamestnávateľ má síce s ich výučbou výdavky, ale zároveň produkciou učňa získava späť. Takmer vo všetkých oblastiach to zamestnávateľovi prináša čistý zisk.

Ako ten systém vyzerá v praxi?
Keď má človek 15–16 rokov, musí sa najskôr rozhodnúť, či pôjde na gymnázium, alebo sa vyučí. Ak sa rozhodne pre odbornú školu, môže si vybrať z 230 povolaní. Ak chce byť napríklad mechanik, neznamená to, že ide priamo na nejakú školu, ale musí si nájsť firmu alebo podnik, ktorý ho zamestná. S firmou potom uzatvorí učňovskú zmluvu. Je to ako pracovná zmluva, v ktorej je presne špecifikované, že zamestnávateľ učňa zaškolí a zároveň mu stanoví mzdu. Nie sú to veľké sumy, v prvom roku je to možno 500 frankov (vyše 400 eur), v druhom 1 500 frankov (vyše 1 200 eur). Na porovnanie, minimálna mzda vo Švajčiarsku je približne 3 500 frankov (vyše 2 800 eur). Tri alebo štyri dni v týždni mladý muž pracuje v podniku a jeden-dva dni ide do odbornej školy. Niektoré odbory sa učia tri, iné štyri roky.

Podnik ho po vyučení aj zamestná?
Taká záruka nie je. Ale ak sa mladý človek osvedčí, je veľká pravdepodobnosť, že ho potom zamestnajú. Firma, samozrejme, môže byť práve v období, keď nemá priestor na vytváranie nových pracovných miest, a tak sa mladý človek musí porozhliadnuť niekde inde. Ale zvyčajne to pracovné miesto nájde. Vo firmách je to tak, že raz vyučím niekoho ja, kto si nájde miesto v inej firme, a inokedy zas ku mne nastúpi niekto, koho vyučili inde.

Koľko je takých firiem? Stáva sa, že záujemcov odmietajú?
Firiem je asi 400-tisíc. Samozrejme, nie všetky ponúkajú každý rok miesto. Stáva sa, že niekto hľadá miesto v konkrétnom odbore a nenájde firmu. Približne v 15 percentách sa mladým ľuďom nepodarí splniť si želanie a potom si musia vybrať niečo iné. Zároveň nie všetky povolania majú rovnaké vstupné požiadavky. Ak chcete byť informatikom, treba vedieť viac, ako keď sa chcete stať kaderníkom. Tak sa môže tiež stať, že ak chce niekto ísť na informatiku, odmietnu ho, lebo nie je na to dosť pripravený. To znamená, že sa nehodnotia len známky v škole, ale aj potenciál uchádzača.

Robia sa prijímačky?
Robia sa špecifické skúšky. Záujemca príde na dva-tri dni do podniku, dajú mu nejaké úlohy a všímajú si, ako sa pri nich správa, čo robí. Potom si obe strany môžu vyberať. Mnohí mladí ľudia idú do viacerých podnikov a zisťujú, či sa im tá práca páči, alebo nie.

Ako je financované odborné vzdelávanie?
Pri všeobecnom vzdelávaní platí všetko štát. V odbornom vzdelávaní platí štát 40 percent nákladov, zvyšných 60 percent uhradia zamestnávatelia a zväzy zamestnávateľov. Z tých 40 percent, ktoré dáva štát, sa platí z celonárodnej úrovne 25 percent a regióny, teda kantóny, platia 75 percent. Spolu stojí odborné vzdelávanie ročne 3,8 miliardy frankov (vyše 3 miliardy eur).

Je pre štát lacnejšie ako všeobecné vzdelanie?
Vyjde to podstatne menej. Ale aj na základe tohto možno vidieť, že zamestnávatelia musia byť o výhodnosti tohto systému presvedčení, inak by nezaplatili toľko peňazí.

Tento systém je pre štát zjavne výhodný.
To, že je to výhodné pre štát, nehrá veľkú úlohu. Je to dôležité aj pre zamestnávateľov, aby nemali na trhu práce len akademikov, ale aj vyučených remeselníkov. A keď na odbornom vzdelávaní spolupracujú, môžu o ňom zároveň spolurozhodovať.

Na Slovensku sa uvažuje o zvyšovaní financií do odborného vzdelávania. Mal by sa teda štát snažiť, aby do financovania a odborného vzdelávania viac angažoval firmy?
To, čo je dobré pre Slovensko, vám neviem povedať. Viem povedať, čo funguje vo Švajčiarsku. Medzi kantónmi a hospodárstvom je úzka spolupráca. Odborné vzdelávanie môže dobre fungovať vtedy, keď je riadené zo strany zamestnávateľov. Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát. My netušíme, aké pracovné miesta budú žiadané o desať rokov, ale firmy tušia, akým smerom to pôjde.

Ako sa pri meniacom sa trhu práce zabezpečuje zmena učebných plánov?
Ak vzniká nové povolanie, trvá to päť rokov. Do vypracovania študijného plánu sú zapojené všetky zúčastnené strany. Študijný plán musí presne stanoviť, čo sa človek vyučí v škole a čo v podniku. V politickom procese sa to potom schváli. Iná situácia je, ak ide o prispôsobenie existujúcich študijných plánov meniacej sa situácii na trhu. Tento proces netrvá viac ako rok. Pri informatike sa napríklad plány upravujú každý rok.

Na potrebu zmeny upozorňujú firmy?
Vždy. Je na zamestnávateľoch, aby hovorili, aké povolania potrebujú a aké nie a aké treba upraviť.

Rezort školstva sa aj cez financie zo Švajčiarska chystá robiť kampaň na propagáciu odborného vzdelania cez videá a letáky. Sú to podľa vás dobre využité peniaze? Robíte to aj vo Švajčiarsku?
Informácie pre žiakov sú potrebné, aby sa vedeli orientovať a zhodnotiť situáciu. Aj vo Švajčiarsku robíme kampane s videami a rôznymi materiálmi, ale len všeobecne. Reklamu na konkrétne povolania robia jednotlivé sektory. Je medzi nimi súťaž. Samozrejme, kampaň nestačí. Dôležité je, aby do procesu boli zapojené všetky strany – zamestnávatelia, firmy, štát. Odborné vzdelávanie musí byť atraktívne pre ľudí, inak akokoľvek pekná kampaň nič nezmôže.


Josef Widmer pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie odborného a všeobecného vzdelávania zo švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu v Berne. Na Slovensko prišiel na pozvanie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktorú založili Trend a občianske združenie Nové školstvo. Viac informácií o prednáške Josefa Widmera na tému Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku nájdete tu.


Zhováral sa Daniela Balážová, publikované v denníku Pravda dňa 13. apríla 2013 tu.

Nové školstvo v médiách

Ako sa parazituje na vzdelávaní Rómov

Zuzana Zimenová: Školský systém s pandémiou nepočítal

Z prvej ruky na tému Koronavírus a problémy v školstve

Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl

Školy majú menej možností ako pred desiatimi rokmi, štát pridal hodiny matematiky a slovenčiny navyše

Učitelia v penzii nebudú mať automatické zmluvy, navrhuje Lubyová

Estónske školstvo povoľuje mobily, nikto neprepadne a školy majú slobodu

Čo s osemročnými gymnáziami. Zrušiť, obmedziť alebo posilniť? Odpovedajú odborníci a politici

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Z prvej ruky na tému Testy PISA

Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

Okrem ministra školstva Petra Plavčana chce pripraviť reformu školstva aj bývalý minister Ivan Mikloš

Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

Bežný žiak je mýtus. Tolerujme individuality

Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

Ako by školstvo mohlo vyzerať o desať rokov?

Z prvej ruky na tému Učiace sa Slovensko

Revolučné zmeny v školstve: Škola od piatich rokov aj nové známkovanie

Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

Koniec prepadávaniu na prvom stupni. Ministerstvo prichádza s prevratným návrhom

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Kto stojí za navrhovanými zmenami vo vzdelávaní?

Povinná dochádzka od 5 rokov, známky nahradí slovné hodnotenie. Plavčan ukázal, ako chce zmeniť školstvo

V rezorte školstva sa rozbieha diskusia k novému národnému programu výchovy a vzdelávania

Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

Peter Dráľ: Preč so známkami v škole. Deťom do života nič nedajú

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Školstvo bude s Plavčanom zachraňovať exminister aj kritici systému

Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

Päť problémov vládneho programu v školstve

Prehodnotia, čo sa bude učiť

Deviataci majú za sebou testovanie

Priority v školstve vznikali narýchlo a povrchne

Nemôžeme čakať, že zmeny v školstve prídu samé od seba

K veci: Rokovanie odborárov a ministra školstva o spoločnej deklarácii

K veci: Rokovanie školských odborov o podobe memoranda

Najväčší problém slovenského školstva. Podarí sa ho zmeniť?

Je učiteľský štrajk prelom?

Večera s Havranom o budúcnosti slovenskej školy

Štrajku učiteľov nahráva predvolebný čas

RTVS o atlase predstáv

Zuzana Zimenová: Voľnosť v škole neznamená chaos

Zuzana Zimenová: Prípravné ročníky neoberú deti o detstvo a slabším dajú šancu

Fico odškrtol modulové školy ako posledné opatrenie z vládneho balíčka

Rádio Slovensko o kampani Chceme vedieť viac

O zmene financovania školstva treba diskutovať

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Matematikári a chemikári budú ohrozeným druhom

Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

Učia deti hospodáriť s peniazmi

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

Prijímajú gymnáziá „slabých“ žiakov?

Štát opäť diktuje učivo

Ktoré školy majú najväčšiu pridanú hodnotu?

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Viac žiakov, viac peňazí? Také financovanie škôl by sa už malo zmeniť

Učebnice angličtiny dostanú žiaci na prvom stupni základných škôl zadarmo, deti na druhom stupni si za ne budú musieť platiť

Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Ako zmeniť slovenské školstvo? Problém nie je len v peniazoch

Aký je zmysel Testovania 9?

O budúcnosti detí nemá rozhodovať jeden test

Základné školy prídu o tvorivý priestor

Súčasné nastavenie vzdelávania vyhovuje iba jednej tretine žiakov

Zuzana Zimenová: Najväčšia chyba školstva? Nepočuť hlas verejnosti

Čo robiť, aby bakalári neboli bez práce?

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Žiakom na základných školách sa mení učivo

Diskusia o školstve má prvé výsledky

Žiaci by chceli mať v školách oddychové zóny

Piss off, PISA?

Rezort školstva chce prispievať školám na učebnice

Školy by mali dostať všetkých asistentov, o ktorých žiadali

Zuzana Zimenová: Len inováciami v „povinnej“ literatúre vášeň pre čítanie neprebudíme

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány vyše 3300 základných a stredných škôl

Začal sa školský rok 2014/2015

Školská inšpekcia by sa nemala zaoberať nepodstatnými vecami

Na začiatku školského roka bude chýbať asi štvrtina učebníc

Prijímanie žiakov na stredné školy bude od septembra prísnejšie

Školám budú opäť chýbať učebnice

Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

Čaploviča nahradí na poste ministra školstva Pellegrini

Školy dúfajú, že nový minister sa nebude zaúčať dva roky

Málo dokončil, slabým nepomohol. Taký bol Čaplovič

Na top ministerstvá mieria ľudia z úzadia

Školstvo rozhoduje o ťažiskových zákonoch a Čaplovič má odísť

Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

Z prvej ruky: Výsledky monitoru a socio-ekonomické vplyvy na vzdelávanie

Povinná bude už iba angličtina

Deti z okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopadli v testovaní deviatakov najhoršie

Problémy s čitateľskou gramotnosťou pretrvávajú

Prečo sa investície do detí vyplatia

Poľskí študenti sú v Európe hviezdy, školstvu pomohla radikálna reforma

O školstve, reforme vzdelávania a kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Pezinský workshop o budúcnosti vzdelávania

Štát chce vziať milióny súkromným školám

K presunu učiteľov do pôsobnosti štátu

Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

Firmám majú chýbať stovky tisíc absolventov

Školstvo zabudlo na deti

Čaplovič naruší zabehnutý systém

SKU žiada menej testovať čitateľskú gramotnosť

Testovanie PISA preukázalo zlyhávanie nášho vzdelávacieho systému

Z prvej ruky: Požiadavky na zmeny monitora deviatakov

K návrhom na zmeny v Testovaní 9

Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania

Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?

Štart kampane Chceme vedieť viac

Prijímanie študentov na vysoké školy

Ministerstvo chce, aby súkromné školy dostávali menej

Návrat do školy

Škôlky, jasle, opatrovateľské centrá. Stačí to?

Delenie učiva do ročníkov je krok späť

Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Čaplovič chce, aby sa do škôl vrátila technická výchova

Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

Župy škrtli stredným školám desiatky tried

Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť stovky úradníkov

NÚCEM pripravuje nové testovanie žiakov

Na Slovensku Fínov tak ľahko nedobehneme

Sobotné dialógy: Školstvo a vzdelávanie

Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

Naivný trik ministra Čaploviča

Rodičia a školy

Výsledky Testovania 9

Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov

Čakanie na prognózu potrieb pracovného trhu

Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča

Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa odhadov zmien na trhu práce

Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Správy a komentáre na tému správa o stave školstva

Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?

Zruší sa slobodný výber školy?

Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl

Peniaze pre školstvo

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?

Žiakov má k sústruhu zlákať nový predmet

Povinná školská dochádzka

Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

Písomné maturitné skúšky

Štát mení taktiku v podpore gymnázií

Prelomový obrat v školách nenastal

Je stredných škôl priveľa?

Racionalizácia a optimalizácia školskej siete

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

Výber základnej školy

Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas

Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin

Školy v malých obciach ekonomicky neobstoja

Platy nie sú jediným problémom nášho školstva

Mechanické znižovanie počtu učiteľov?

Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

Peniaze na vyššie platy by sa našli

Čaplovič ráta učiteľov svojsky

Reorganizácia školstva

Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

Učitelia si kurzom prilepšia len na sedem rokov

Školskí odborári u prezidenta žiadali zvýšenie platov

Úspech v olympiádach nie je meradlom kvality školy

Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

Reforma zhora?

Reforma zdola?

Platy učiteľov

Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

Aké školstvo chceme? Každá vláda iné

Učitelia a platy

Učitelia zatvoria školy. Na ako dlho ešte nevedia

Školstvo živí priveľa organizácií

Učiteľom štrajk nepomôže. Treba argumenty

Stále nevieme hodnotiť kvalitu školy

Testovanie žiakov základných škôl

V triedach môže byť od septembra aj 35 či 40 detí

Pred začiatkom školského roka bez učebníc

100 dní ministra školstva

Školstvo vraj nevyhovuje požiadavkám doby

Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Čaplovič sa uviedol ako negativisticky naladený politik

Ako zvýšiť užitočnosť vzdelávania?

Kontroverzný dotazník

Štát nadiktuje, čo sa bude učiť

Rodičia sa búria proti zmenám v školstve

Neštátne školy sa boja o existenciu

Spoločná základná škola

Štát bude školám diktovať, čo učiť

Podľa kvality školy financovať nemôžeme

Uberú školám bez uplatnenia

Odborári: Štát nemá dávať na súkromné školy

Vyššie vzdelanie na trhu stále boduje

Školy sa už o žiakov možno nebudú biť

Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Priemer známok 1,5 pre prijatie na gymnázium? Jedni sú za, druhí proti

Chýbajú nové učebnice aj vysokoškolský zákon

Ktoré priority v školstve by mali byť kľúčové pre budúcu vládu?

Testovanie dospelých

Povinná angličtina sa spustila, podľa odborníkov ju učí hocikto

Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

STV: Večer na tému reforma v školstve

Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Jurzycu už kritizujú za nečinnosť

Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

Dospelých čakajú testy

Po deťoch otestuje OECD aj dospelých

Prezident stopol angličtinu

S pochopením textu majú problém aj dospelí

Platy väčšiny učiteľov od januára zamrznú

Na povinnú angličtinu chýbajú učitelia

Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Povinná angličtina v slovenskom kontexte

Slotov úradník ,,obletel" svet. Za 15-tisíc

Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

Čaká sa na rozhodnutie o waldorfskej škole

Povinná školská dochádzka sa má predĺžiť o rok

Povinná angličtina od prvého ročníka môže priniesť viac rizík

Začiatok roka opäť bez učebníc

Učebnice na internete

Anketa: Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Tretiaci a siedmaci ZŠ nemajú reformné učebnice

Plat učiteľa určí región

Otvorený trh s učebnicami

Alternatívne vzdelávanie

V zajatí nariadenia

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný

Papierová reforma neoslovila žiakov ani školy

Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Vysokým školám maturita nestačí

Školský zákon v praxi

Kto získa na kariérnom raste

Dejepis sa bude učiť inak

Školy zapisujú prvákov

Učebnice meškajú už pol roka

Osemročné gymnáziá bojujú o prežitie

Experimentálne bahno

Zuzana Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou

Mikolaj zrušil osemročným gymnáziám latinské názvy

Štátny patent na rozum

Reformná šaráda ministra Mikolaja

Zánik slovného hodnotenia

Rýchlo šité učebnice

V srdci Slovenska bodujú malomestské školy

Rezortný kráľ je nahý!

Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov

Nové pravidlá pre slovné hodnotenie?

K slovnému hodnoteniu žiakov

Téma .týždňa: Dobrá škola: ako ju nájsť?

Mikolaj chce zmeniť podmienky použitia školného

Mikolaj siaha súkromným školám na peniaze

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

Peniaze EÚ pre školy: Väčšina neúspešných

Reformná „reality show“

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Mikolaj: Školám stačili prázdniny na prípravu na reformu

Minister školstva chce súkromným školám zakázať zisk

Financovanie súkromných škôl

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

Čo prináša do škôl reforma?

Mikolaj zatiaľ nezmení školské úrady

Učitelia musia čoskoro dokončiť školské programy

5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

Učitelia sú nespokojní s učebnicovou politikou

Ohrozený druh školy?

Ak reforma, tak s novými učebnicami

Reforma má stúpencov aj kritikov

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

Parlament včera schválil nový školský zákon

Nový zákon o výchove a vzdelávaní schválený

Na školské programy bude málo času

Vzdelávacie programy

Reforma spľasla

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

K povinnej škôlke

Učebnice si konkurovať nebudú

Veľký tresk školstvo znovu obíde

Stredná škola? Dva pokusy a dosť

Recept na školský zákon alebo ako psíček a mačička tortu piekli

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Školy dostanú počítače za miliardy

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

KI: Nový školský zákon je omyl

Sprísňujú sa kritériá pre učiteľov

Školy budú meniť učivo narýchlo

Každý piaty učiteľ počítač nepoužíva

Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Reforma školstva alebo kozmetické zmeny

Výchova – rodina, škola, ulica

Zuzana Humajová: Zhasne túžba po reforme

Učiteľstvo najlepších žiakov nepriťahuje

Školy dostanú svoju ústavu

Školská taška je pre prváka priťažká

Cudzie jazyky na školách

Moderný učiteľ v kontexte nového školského zákona (diskusia)

KI: Dve tváre nového školského zákona

Reformný školský rok

Zabudnutá škola hrou

Priority školstva

Zuzana Humajová: KI navrhuje Nové školstvo

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

Kritici: Školská reforma nebude výrazná

Stredné školy a bakalársky titul?

Zuzana Humajová: Školám zmeny neprinesú väčšiu slobodu

Deťom štát nadiktuje nové učivo

S jazykmi sa začne skôr

Mikolaj narazil na priveľa úloh

Minister školstva chce jeden štátny školský úrad

K Stratégii celoživotného vzdelávania

Reforma školstva - vyrieši to nový zákon?

Humajová odmietla miesto v Kurikulárnej rade ministerstva školstva

Zuzana Humajová: Maturita má „starý šat“

Mikolaj: Školstvo? No bojujem

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

Nie povinnej materskej škole

Nový pohľad na nové školstvo

Škola ako trenažér

Posledný ročník materskej školy povinný nebude

Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

Téma dňa: Aké zmeny nás čakajú v školstve?

Známka a kvalita školy

Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády a reformy školstva

Politické gesto alebo potrebný impulz?

Šanca na štart reformy vzdelávania

Čas na školskú revolúciu

Yetti žije - aj reforma

Návrh nového školského zákona

Reforma vzdelávania je permanentný proces

Škola a tvorivosť

Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní