Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

10.4.2014 | Mama a ja | Nové školstvo v médiách

minulom čísle sme vás informovali o novej kampani Chceme vedieť viac, ktorou sa spustila dlhodobá diskusia o budúcom smerovaní nášho školstva. Určitým príkladom toho, ako by to v škole budúcnosti mohlo fungovať, by pre nás mohlo byť aj školstvo vo Fínsku. O špecifikách tamojších škôl, i o tom, čo nášmu školstvu chýba a ako sa môžete zapojiť do verejnej diskusie, nám v rozhovore prezradila Zuzana Zimenová, analytička a editorka Portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk.


 

Súčasťou otvorenia kampane Chceme vedieť viac bola i návšteva fínskej ministerky školstva Kristy Kiuru, ktorá hovorila o situácii v tamojšom školstve. Vy ste fínske školy osobne videli, čím je špecifické ich školstvo?

Domnievam sa, že hlavný rozdiel je v atmosfére. Vo fínskej škole deti cítia veľké prijatie zo strany školy i učiteľov a chodia tam naozaj rady. Učenie je realizované hravou formou, prispôsobené ich veku, podporujúc ich prirodzenú túžbu po poznaní, takže ich zaujme a jednoducho ich baví učiť sa. Zároveň majú istotu v tom, že dospelí, ktorí v škole sú, sú tam pre ne, aby im pomohli. Nemajú problém opýtať sa, keď niečomu nerozumejú… vedia, že vždy dostanú pomocnú ruku. Môžu napredovať tempom, ktoré im vyhovuje, takže nezažívajú pocit neúspechu z nezvládnutého učiva, ako je to často u našich detí. Deťom sa dá čas i možnosti, aby sa naučili všetko tak, ako im to umožňuje ich osobnosť, talent, temperament, eventuálne nejaké obmedzenie, všetko sa plne rešpektuje a s ohľadom na charakteristiku dieťaťa sa prispôsobuje vyučovací proces každého žiaka. Takže, ak by som to mala zhrnúť do jednej vety:  Vo Fínsku je v centre pozornosti dieťa a to, aby sa  niečo naučilo, u nás je v centre pozornosti iba učivo a plnenie osnov.

 

Má fínsky školský systém okrem škôl štátnych, resp. verejných, tiež školy súkromné a cirkevné? Existuje tam čosi také, ako je boj o žiaka?

Samozrejme, okrem verejných škôl majú žiaci možnosť navštevovať i školy cirkevné či súkromné, ale nie je ich veľa. Vo Fínsku sa totiž štátne, resp. verejné školy tešia veľkej obľube, navyše sú kvalitné, takže rodičia nemusia hľadať alternatívy a zväčša volia najbližšiu školu v okolí. To má pre rodinu množstvo výhod – dieťa môže ísť do školy pokojne samo, nemusí vstávať o hodinu skôr, aby sa dostalo na vyučovanie. Zároveň tu má aj mimoškolské aktivity, takže opäť sú rodičia odbremenení, nehovoriac, že je to praktickejšie a pohodlnejšie i pre dieťa samotné. Fínom to vyhovuje a tým, že skutočne majú istotu, že najbližšia škola je zároveň kvalitná, nemajú potrebu pátrať po rebríčku škôl, ktorá je najlepšia a následne do nej ráno hodinu a pol voziť svoje dieťa…

 

Musí byť úžasne oslobodzujúce mať maximálnu dôveru v školu a nemusieť zisťovať, kam mám umiestniť svoje dieťa…

To, že rodičia majú dôveru v danú školu je jedna strana mince, ale druhou stranou je, že táto dôvera sa musela vybudovať a aj udržiavať. A že nejde o nejakú slepú dôveru potvrdzuje i fakt, že sa ľudia o školy úprimne zaujímajú. Rodičov zaujíma ako škola funguje, čo sa v nej robí, ako sa učí, kto ich dieťa vzdeláva… V súčasnosti vo Fínsku prebieha veľká diskusia o zmenách predškolskom vzdelávaní a do nej sa zapojilo až 11 tisíc rodičov. Ministerstvo získalo reálne podnety od takéhoto množstva rodičov, čo je v našich podmienkach nepredstaviteľné číslo.

 

Jestvuje vo Fínsku diferenciácia toho, čo sa deti naučia? Smerujem ku kvalite a obsahu výuky – u nás sa deti bežne dávajú na určité školy, lebo sa vie, že z nej majú šancu mať také vedomosti, aby uspeli na prijímačkách na stredné či vysoké školy. Alebo rodičia dajú dieťa do alternatívnej školy a po prvom stupni nevedia, kam ho umiestniť, aby to preň nebol taký veľký šok…

Fíni majú školstvo postavené na tom, že školy sú prakticky v rovnakej kvalite. To znamená, že každá musí žiakovi ponúknuť to najlepšie, čo môže dostať. Záleží na tom, aký má žiak potenciál. Veľa sa jeho potenciách zisťuje, testujú sa jeho talenty, nadanie, záujmy, alebo sa prihliada na jeho prípadné obmedzenie, či už ochorenie alebo telesné postihnutie. Toto všetko si každá jedna škola dokáže vyzistiť sama a následne vie každému svojmu žiakovi ponúknuť primeraný program. Čiže všetci sa učia rovnaké veci, ale rôznym spôsobom, podľa toho, čo ktoré dieťa potrebuje. Vo výuke sa napríklad využíva aj skupinové vyučovanie. Zozbierajú sa deti, ktoré potrebujú v určitom predmete potiahnuť, dovysvetľovať učivo, alebo naopak, v niektorých predmetoch môžu byť šikovnejší ako ostatní, takže v skupine získavajú ďalšie námety na uvažovanie… veľa sa s deťmi pracuje tak, aby sa aj vzájomne ťahali, aby žiadne nebolo na chvoste, alebo naopak v popredí a stále vyvolávané a podobne. Tým pádom tu potreba alternatívnych škôl nie je taká silná, ako u nás, pretože tam individuálny i kreatívny prístup dostanú deti aj v štátnej škole.

 

Čo je podľa vás najväčším problémom našich škôl?

U nás je najdôležitejšie, ako je zostavené učivo a druhá priorita, aby ho všetci zvládli. A ešte je dôležité s akým priemerom – do 2,0? Fajn, tak žiak môže ísť na gymnázium. Zvládol to horšie? Môže ísť už len na strednú odbornú školu bez maturity. Stále sa pýtame len na učivo. Vôbec sa nepýtame na tých, ktorí v laviciach dennodenne sedia. Niekedy si myslím, že čas strávený v školských laviciach je premrhaný, lebo z tých detí sa nestávajú ľudia, ktorí navzájom vedia komunikovať. Vedia, že existujú určité pravidlá slušného správania, školského poriadku, ale naším konaním ich učíme správať sa účelovo, obchádzať pravidlá, opisovať… lebo sa cení len to, či dieťa úlohu má a nie, či dané učivo skutočne vie. Školská klíma je veľmi dôležitá, aj preto je u nás taký dopyt po alternatívnych či súkromných školách, lebo rodičia hľadajú školu s dobrou klímou, kde budú učitelia na ich dieťa milí, podporovať ich, chápať, prihliadať na ich individualitu.

 

A čo učitelia? Mnohí sú vyhorení, demotivovaní, bez radosti z práce…

To je beh na dlhú trať, to nejde zo dňa na deň, ale myslím si, že každá škola, ktorá zvesí nápis „Rodičom vstup zakázaný“ a nebude ju vyrušovať, že rodič príde hoci i cez prestávku, doplnia si konzultačné hodiny, už to je posun vpred. Podľa mňa je to o dvoch oddelených svetoch – svet rodiny a svet školy a málokedy sa stretnú. Ideálne je, keď sa kvôli dieťaťu tieto dva svety spoja a budú sa navzájom podporovať. Lebo deti sú dôvodom, prečo školy existujú a nie povinná školská dochádzka, ktorú vyžaduje štát.

 

Vráťme sa k projektu Chceme vedieť viac, pripomeňte nám dôležité informácie.

Zmena je dlhodobý proces. Doposiaľ nikdy nebol čas na pokojné a skutočne kreatívne premýšľanie o zmenách v školstve. To totiž nejde zo dňa na deň, ako sa nás niekedy snažia presvedčiť politici. My však nechceme do verejnosti pretláčať  model ideálnej školy, naopak, chceme sa spoločne rozprávať o tom, čo to vlastne ŠKOLA BUDÚCNOSTI je. Chceme dať ľuďom priestor a možnosti zastaviť sa a zasnívať o tom, aká by asi mohla byť moderná škola. Rodičia nemusia hľadať recept, ako to zrealizovať, ale vyslovene kreovať svoje predstavy, požiadavky na školu, ktorá poteší ich dieťa a splní rodičovský sen… Do leta by sme chceli zbierať názory a postrehy rodičov, následne by sme urobili akýsi atlas predstáv a pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie by sme chceli hovoriť o tom, kam sme v školstve dospeli, aké sú rodičovské priania a ako by to mohlo vyzerať v roku 2025. Neskôr by sme chceli získať odborníkov, ktorí by mali dať návrhy ako predstavy o škole budúcnosti naplniť. Za rok a pol by sme mali získať sumár – od predstáv ľudí, cez návrhy odborníkov, ako tieto želania naplniť až po strategickú cestu k splneniu cieľa.

 

Aký spôsobom sa môžu s vami rodičia spojiť?

Na web stránke kampane sú dostupné všetky informácie o projekte, aktuality, príbehy. Ak by s nami rodičia chceli byť viac v spojení, môžu nám napísať svoj e-mail, kliknúť na lištu „chcem vedieť viac“ a budú im týždenne chodiť aktuálne informácie, čo sa za uplynulých sedem dní dialo. A to nielen v rámci kampane, ale i  v rámci školstva na Slovensku. Pokiaľ by sa chceli aktívne zapojiť a dať nám vedieť svoj názor, skúsenosti, nápady, alebo zodpovedať nejaké otázky, môžu sa nám ozvať na e-mail vsetci@chcemevedietviac.sk. Zároveň však chceme nielen rodičov, ale i učiteľov či vedenie škôl poprosiť, aby nám dali vedieť, ak sa čosi pozitívne, zaujímavé, netradičné bude diať na ich škole a my budeme informovať verejnosť. Chceme, aby web stránka chcemevedietviac.sk bola spoločným miestom, kde možno získať všetky potrebné informácie o školstve. Samozrejme, chceme hovoriť aj s odbornou verejnosťou, pripravujeme okrúhle stoly, workshopy, semináre, ktoré budú určené i pre odborníkov a výstupy z nich budeme publikovať na webe.

 

Keď som sa pýtala svojich kamarátok, ako by si predstavovali ideálnu školu budúcnosti, čo by v nej malo i nemalo byť, pričom mohli popustiť uzdu fantázii, spomenuli mnoho vecí – napríklad:

* mať kvalitnú školu v mieste bydliska * individuálny prístup ku každému dieťaťu * vyučovanie zdravého životného štýlu * kreatívnu výuku cudzieho jazyka, ktorá by primäla hovoriť i deti bez nadania na jazyky * učenie prvej pomoci * pútavejšie hodiny hudobnej a výtvarnej výchovy s doplnením o divadlo * učitelia, ktorí by boli platovo spokojní a na deti dobre naladení * kvalitná pomoc zo strany školských psychológov * nedirektívny prístup zo strany triedneho učiteľa…

 

A čo vy? Čo by ste svojim deťom v škole (ne)želali? Zapojte sa do kampane Chceme vedieť viac a napíšte napríklad prostredníctvom www.chcemevedietviac.sk svoje postrehy, myšlienky, predstavy – iba tak môžeme pomôcť niečo zmeniť. Ak máte nejaké otázky môžete ich smerovať na e-mail: vsetci@chcemevedietviac.sk. Dôležité informácie nájdete aj na www.noveskolstvo.sk.

 


Eliška Fričovská, rozhovor bol pôvodne publikovaný v aprílovom vydaní mesačníka MAMA a ja.

Nové školstvo v médiách

Ako sa parazituje na vzdelávaní Rómov

Zuzana Zimenová: Školský systém s pandémiou nepočítal

Z prvej ruky na tému Koronavírus a problémy v školstve

Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl

Školy majú menej možností ako pred desiatimi rokmi, štát pridal hodiny matematiky a slovenčiny navyše

Učitelia v penzii nebudú mať automatické zmluvy, navrhuje Lubyová

Estónske školstvo povoľuje mobily, nikto neprepadne a školy majú slobodu

Čo s osemročnými gymnáziami. Zrušiť, obmedziť alebo posilniť? Odpovedajú odborníci a politici

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Z prvej ruky na tému Testy PISA

Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

Okrem ministra školstva Petra Plavčana chce pripraviť reformu školstva aj bývalý minister Ivan Mikloš

Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

Bežný žiak je mýtus. Tolerujme individuality

Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

Ako by školstvo mohlo vyzerať o desať rokov?

Z prvej ruky na tému Učiace sa Slovensko

Revolučné zmeny v školstve: Škola od piatich rokov aj nové známkovanie

Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

Koniec prepadávaniu na prvom stupni. Ministerstvo prichádza s prevratným návrhom

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Kto stojí za navrhovanými zmenami vo vzdelávaní?

Povinná dochádzka od 5 rokov, známky nahradí slovné hodnotenie. Plavčan ukázal, ako chce zmeniť školstvo

V rezorte školstva sa rozbieha diskusia k novému národnému programu výchovy a vzdelávania

Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

Peter Dráľ: Preč so známkami v škole. Deťom do života nič nedajú

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Školstvo bude s Plavčanom zachraňovať exminister aj kritici systému

Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

Päť problémov vládneho programu v školstve

Prehodnotia, čo sa bude učiť

Deviataci majú za sebou testovanie

Priority v školstve vznikali narýchlo a povrchne

Nemôžeme čakať, že zmeny v školstve prídu samé od seba

K veci: Rokovanie odborárov a ministra školstva o spoločnej deklarácii

K veci: Rokovanie školských odborov o podobe memoranda

Najväčší problém slovenského školstva. Podarí sa ho zmeniť?

Je učiteľský štrajk prelom?

Večera s Havranom o budúcnosti slovenskej školy

Štrajku učiteľov nahráva predvolebný čas

RTVS o atlase predstáv

Zuzana Zimenová: Voľnosť v škole neznamená chaos

Zuzana Zimenová: Prípravné ročníky neoberú deti o detstvo a slabším dajú šancu

Fico odškrtol modulové školy ako posledné opatrenie z vládneho balíčka

Rádio Slovensko o kampani Chceme vedieť viac

O zmene financovania školstva treba diskutovať

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Matematikári a chemikári budú ohrozeným druhom

Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

Učia deti hospodáriť s peniazmi

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

Prijímajú gymnáziá „slabých“ žiakov?

Štát opäť diktuje učivo

Ktoré školy majú najväčšiu pridanú hodnotu?

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Viac žiakov, viac peňazí? Také financovanie škôl by sa už malo zmeniť

Učebnice angličtiny dostanú žiaci na prvom stupni základných škôl zadarmo, deti na druhom stupni si za ne budú musieť platiť

Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Ako zmeniť slovenské školstvo? Problém nie je len v peniazoch

Aký je zmysel Testovania 9?

O budúcnosti detí nemá rozhodovať jeden test

Základné školy prídu o tvorivý priestor

Súčasné nastavenie vzdelávania vyhovuje iba jednej tretine žiakov

Zuzana Zimenová: Najväčšia chyba školstva? Nepočuť hlas verejnosti

Čo robiť, aby bakalári neboli bez práce?

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Žiakom na základných školách sa mení učivo

Diskusia o školstve má prvé výsledky

Žiaci by chceli mať v školách oddychové zóny

Piss off, PISA?

Rezort školstva chce prispievať školám na učebnice

Školy by mali dostať všetkých asistentov, o ktorých žiadali

Zuzana Zimenová: Len inováciami v „povinnej“ literatúre vášeň pre čítanie neprebudíme

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány vyše 3300 základných a stredných škôl

Začal sa školský rok 2014/2015

Školská inšpekcia by sa nemala zaoberať nepodstatnými vecami

Na začiatku školského roka bude chýbať asi štvrtina učebníc

Prijímanie žiakov na stredné školy bude od septembra prísnejšie

Školám budú opäť chýbať učebnice

Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

Čaploviča nahradí na poste ministra školstva Pellegrini

Školy dúfajú, že nový minister sa nebude zaúčať dva roky

Málo dokončil, slabým nepomohol. Taký bol Čaplovič

Na top ministerstvá mieria ľudia z úzadia

Školstvo rozhoduje o ťažiskových zákonoch a Čaplovič má odísť

Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

Z prvej ruky: Výsledky monitoru a socio-ekonomické vplyvy na vzdelávanie

Povinná bude už iba angličtina

Deti z okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopadli v testovaní deviatakov najhoršie

Problémy s čitateľskou gramotnosťou pretrvávajú

Prečo sa investície do detí vyplatia

Poľskí študenti sú v Európe hviezdy, školstvu pomohla radikálna reforma

O školstve, reforme vzdelávania a kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Pezinský workshop o budúcnosti vzdelávania

Štát chce vziať milióny súkromným školám

K presunu učiteľov do pôsobnosti štátu

Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

Firmám majú chýbať stovky tisíc absolventov

Školstvo zabudlo na deti

Čaplovič naruší zabehnutý systém

SKU žiada menej testovať čitateľskú gramotnosť

Testovanie PISA preukázalo zlyhávanie nášho vzdelávacieho systému

Z prvej ruky: Požiadavky na zmeny monitora deviatakov

K návrhom na zmeny v Testovaní 9

Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania

Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?

Štart kampane Chceme vedieť viac

Prijímanie študentov na vysoké školy

Ministerstvo chce, aby súkromné školy dostávali menej

Návrat do školy

Škôlky, jasle, opatrovateľské centrá. Stačí to?

Delenie učiva do ročníkov je krok späť

Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Čaplovič chce, aby sa do škôl vrátila technická výchova

Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

Župy škrtli stredným školám desiatky tried

Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť stovky úradníkov

NÚCEM pripravuje nové testovanie žiakov

Na Slovensku Fínov tak ľahko nedobehneme

Sobotné dialógy: Školstvo a vzdelávanie

Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

Naivný trik ministra Čaploviča

Rodičia a školy

Výsledky Testovania 9

Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov

Čakanie na prognózu potrieb pracovného trhu

Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča

Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa odhadov zmien na trhu práce

Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Správy a komentáre na tému správa o stave školstva

Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?

Zruší sa slobodný výber školy?

Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl

Peniaze pre školstvo

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?

Žiakov má k sústruhu zlákať nový predmet

Povinná školská dochádzka

Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

Písomné maturitné skúšky

Štát mení taktiku v podpore gymnázií

Prelomový obrat v školách nenastal

Je stredných škôl priveľa?

Racionalizácia a optimalizácia školskej siete

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

Výber základnej školy

Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas

Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin

Školy v malých obciach ekonomicky neobstoja

Platy nie sú jediným problémom nášho školstva

Mechanické znižovanie počtu učiteľov?

Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

Peniaze na vyššie platy by sa našli

Čaplovič ráta učiteľov svojsky

Reorganizácia školstva

Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

Učitelia si kurzom prilepšia len na sedem rokov

Školskí odborári u prezidenta žiadali zvýšenie platov

Úspech v olympiádach nie je meradlom kvality školy

Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

Reforma zhora?

Reforma zdola?

Platy učiteľov

Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

Aké školstvo chceme? Každá vláda iné

Učitelia a platy

Učitelia zatvoria školy. Na ako dlho ešte nevedia

Školstvo živí priveľa organizácií

Učiteľom štrajk nepomôže. Treba argumenty

Stále nevieme hodnotiť kvalitu školy

Testovanie žiakov základných škôl

V triedach môže byť od septembra aj 35 či 40 detí

Pred začiatkom školského roka bez učebníc

100 dní ministra školstva

Školstvo vraj nevyhovuje požiadavkám doby

Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Čaplovič sa uviedol ako negativisticky naladený politik

Ako zvýšiť užitočnosť vzdelávania?

Kontroverzný dotazník

Štát nadiktuje, čo sa bude učiť

Rodičia sa búria proti zmenám v školstve

Neštátne školy sa boja o existenciu

Spoločná základná škola

Štát bude školám diktovať, čo učiť

Podľa kvality školy financovať nemôžeme

Uberú školám bez uplatnenia

Odborári: Štát nemá dávať na súkromné školy

Vyššie vzdelanie na trhu stále boduje

Školy sa už o žiakov možno nebudú biť

Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Priemer známok 1,5 pre prijatie na gymnázium? Jedni sú za, druhí proti

Chýbajú nové učebnice aj vysokoškolský zákon

Ktoré priority v školstve by mali byť kľúčové pre budúcu vládu?

Testovanie dospelých

Povinná angličtina sa spustila, podľa odborníkov ju učí hocikto

Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

STV: Večer na tému reforma v školstve

Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Jurzycu už kritizujú za nečinnosť

Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

Dospelých čakajú testy

Po deťoch otestuje OECD aj dospelých

Prezident stopol angličtinu

S pochopením textu majú problém aj dospelí

Platy väčšiny učiteľov od januára zamrznú

Na povinnú angličtinu chýbajú učitelia

Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Povinná angličtina v slovenskom kontexte

Slotov úradník ,,obletel" svet. Za 15-tisíc

Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

Čaká sa na rozhodnutie o waldorfskej škole

Povinná školská dochádzka sa má predĺžiť o rok

Povinná angličtina od prvého ročníka môže priniesť viac rizík

Začiatok roka opäť bez učebníc

Učebnice na internete

Anketa: Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Tretiaci a siedmaci ZŠ nemajú reformné učebnice

Plat učiteľa určí región

Otvorený trh s učebnicami

Alternatívne vzdelávanie

V zajatí nariadenia

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný

Papierová reforma neoslovila žiakov ani školy

Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Vysokým školám maturita nestačí

Školský zákon v praxi

Kto získa na kariérnom raste

Dejepis sa bude učiť inak

Školy zapisujú prvákov

Učebnice meškajú už pol roka

Osemročné gymnáziá bojujú o prežitie

Experimentálne bahno

Zuzana Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou

Mikolaj zrušil osemročným gymnáziám latinské názvy

Štátny patent na rozum

Reformná šaráda ministra Mikolaja

Zánik slovného hodnotenia

Rýchlo šité učebnice

V srdci Slovenska bodujú malomestské školy

Rezortný kráľ je nahý!

Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov

Nové pravidlá pre slovné hodnotenie?

K slovnému hodnoteniu žiakov

Téma .týždňa: Dobrá škola: ako ju nájsť?

Mikolaj chce zmeniť podmienky použitia školného

Mikolaj siaha súkromným školám na peniaze

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

Peniaze EÚ pre školy: Väčšina neúspešných

Reformná „reality show“

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Mikolaj: Školám stačili prázdniny na prípravu na reformu

Minister školstva chce súkromným školám zakázať zisk

Financovanie súkromných škôl

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

Čo prináša do škôl reforma?

Mikolaj zatiaľ nezmení školské úrady

Učitelia musia čoskoro dokončiť školské programy

5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

Učitelia sú nespokojní s učebnicovou politikou

Ohrozený druh školy?

Ak reforma, tak s novými učebnicami

Reforma má stúpencov aj kritikov

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

Parlament včera schválil nový školský zákon

Nový zákon o výchove a vzdelávaní schválený

Na školské programy bude málo času

Vzdelávacie programy

Reforma spľasla

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

K povinnej škôlke

Učebnice si konkurovať nebudú

Veľký tresk školstvo znovu obíde

Stredná škola? Dva pokusy a dosť

Recept na školský zákon alebo ako psíček a mačička tortu piekli

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Školy dostanú počítače za miliardy

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

KI: Nový školský zákon je omyl

Sprísňujú sa kritériá pre učiteľov

Školy budú meniť učivo narýchlo

Každý piaty učiteľ počítač nepoužíva

Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Reforma školstva alebo kozmetické zmeny

Výchova – rodina, škola, ulica

Zuzana Humajová: Zhasne túžba po reforme

Učiteľstvo najlepších žiakov nepriťahuje

Školy dostanú svoju ústavu

Školská taška je pre prváka priťažká

Cudzie jazyky na školách

Moderný učiteľ v kontexte nového školského zákona (diskusia)

KI: Dve tváre nového školského zákona

Reformný školský rok

Zabudnutá škola hrou

Priority školstva

Zuzana Humajová: KI navrhuje Nové školstvo

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

Kritici: Školská reforma nebude výrazná

Stredné školy a bakalársky titul?

Zuzana Humajová: Školám zmeny neprinesú väčšiu slobodu

Deťom štát nadiktuje nové učivo

S jazykmi sa začne skôr

Mikolaj narazil na priveľa úloh

Minister školstva chce jeden štátny školský úrad

K Stratégii celoživotného vzdelávania

Reforma školstva - vyrieši to nový zákon?

Humajová odmietla miesto v Kurikulárnej rade ministerstva školstva

Zuzana Humajová: Maturita má „starý šat“

Mikolaj: Školstvo? No bojujem

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

Nie povinnej materskej škole

Nový pohľad na nové školstvo

Škola ako trenažér

Posledný ročník materskej školy povinný nebude

Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

Téma dňa: Aké zmeny nás čakajú v školstve?

Známka a kvalita školy

Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády a reformy školstva

Politické gesto alebo potrebný impulz?

Šanca na štart reformy vzdelávania

Čas na školskú revolúciu

Yetti žije - aj reforma

Návrh nového školského zákona

Reforma vzdelávania je permanentný proces

Škola a tvorivosť

Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní