Reforma zdola?

5.11.2012 | Zuzana Zimenová a Martin Mojžiš | Nové školstvo v médiách

Na koniec novembra ohlásený ostrý štrajk ukazuje, že trpezlivosť učiteľov nie je nekonečná a ich akcieschopnosť nie je nulová. Je nejaká nádej, že neostane len pri platových požiadavkách a učitelia sa stanú hybnou silou reforiem v školstve?

Reforma školstva je pojem, ktorý si každý napĺňa vlastným obsahom. Niektorí učitelia od reformy očakávajú najmä to, že im uvoľní ruky, aby mohli slobodne premýšľať o tom, čo majú svojich žiakov učiť a ako ich to majú učiť. Iní majú menšie nároky a reformu vítajú len ako príležitosť na zoškrtanie prebytočného učiva a celkovú modernizáciu učebných osnov. Ďalší očakávajú aspoň to, že sa v školách odbúra zbytočná byrokracia a zníži objem administratívnych úkonov. Nuž, a veľa – veľmi veľa – je aj takých, ktorých slovo reforma iba vyrušuje, pretože ohrozuje zabehnutý stereotyp.

.odbory
Učiteľské hlasy počuť najmä prostredníctvom učiteľských odborov, ktoré v poslednom čase zjavne prestali byť iba bezzubou organizáciou. Hlavnou témou odborárov sú, prirodzene, platy učiteľov. A v tejto otázke sa od nich dá očakávať skôr rovnostárska filozofia, než hľadanie možností využiť vyššie platy na zvýšenie kvality škôl.
To nie je z hľadiska budúcej kvality nášho školstva príliš optimistické konštatovanie. V minulom čísle .týždňa síce Vlado Burjan písal o tom, že o kvalitnej škole je možné mať veľmi rôznorodé predstavy, ale nech už je naša predstava akákoľvek, isté je, že odmeňovanie bude jedným z kľúčových nástrojov pri jej dosahovaní. Ak teda niekto preferuje plošné zvýšenie platov pred selektívnym odmeňovaním kvality, svedčí to buď o tom, že mu na tej kvalite až tak nezáleží, alebo o tom, že o nej nemá nijakú konkrétnu predstavu.
A tak je to zrejme v prípade školských odborov, čo vidieť napríklad na ich postoji k návrhu na zrušenie tarifných tabuliek a prechod na odmeňovanie učiteľov podľa reálnych výkonov. Počas septembrového jednodňového štrajku síce odborári v médiách vyhlásili, že si takýto reformný krok vedia predstaviť, zároveň však upozornili, že zatiaľ to nie je na programe dňa. A kým sa tak stane, musia byť vraj známe kritériá, podľa ktorých majú byť učitelia hodnotení.
Samotné odbory však nijaké takéto kritériá ani len v náznakoch neposkytujú. Odbory sa preto v tejto (a zrejme nielen v tejto) chvíli budú venovať iba zvýšeniu objemu financií plynúcich do školstva. To je však len nutnou, a nie postačujúcou podmienkou pozitívnych zmien v rezorte. Kto má formulovať a zabezpečovať tie ďalšie podmienky?

.združenia
Ideálne by bolo, keby to boli samotní učitelia. Bez ich aktívnej účasti totiž aj tak nijaká reforma možná nie je a aktívne sa ľudia najradšej angažujú vo vlastnej veci. Nuž, ale existuje vôbec nejaký spoločne vnímaný pocit vlastnej veci okrem, samozrejme, potreby vyšších platov? A ak áno, kto by ho mohol reprezentatívne artikulovať?
Keďže odbory sa zjavne ďalej ako k platom nedostanú, ako prvé na um prichádzajú stavovské organizácie a združenia. Tie však tiež nemajú potrebnú palebnú silu na presadzovanie komplexných reformných opatrení. Sú príliš rozdrobené a zamerané iba na svoje parciálne záujmy.  Združujú sa v nich napríklad „predmetári“, ktorí komunikujú iba medzi sebou a zväčša len o svojom predmete, alebo školy podľa druhu zriaďovatelia, napríklad Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR a podobne. Do komplexnej reformnej problematiky, ktorá má oveľa širší záber, než sú len partikulárne záujmy jednotlivých skupín, zatiaľ neprenikli a zrejme v dohľadnom čase ani nepreniknú.
Skutočným problémom však nie je ani tak rozdrobenosť týchto združení, ako skôr niečo celkom iné a oveľa podstatnejšie. Jednotlivé združenia a asociácie nedokážu artikulovať spoločný učiteľský názor nie vinou svojej nejednotnosti, ale pre absenciu takéhoto názoru.

.učitelia
Neexistencia akéhosi viac či menej spoločného učiteľského názoru na otázky reformy je dôsledkom niekoľkých faktorov. V prvom rade toho, že učitelia v praxi sú zväčša „zomletí“ byrokraciou, nedostatkom času, stresom zo žiackeho kolektívu a riešením žabomyších vojen vnútri učiteľského kolektívu. Naháňajú sa za kreditmi, za osobnými príplatkami, popoludní utekajú privyrobiť si do ďalšieho zamestnania, doma ich čaká rodina. Pri takomto životnom štýle nemajú žiadnu energiu navyše, ktorú by mohli investovať do ovplyvňovania reformného konceptu. Zároveň im často chýba sebaúcta, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa človek začal aktívne zaujímať o to, prečo mu systém namiesto toho, aby mu prácu uľahčil, hádže polená pod nohy.
Ďalším problémom je, že takmer každý učiteľ vníma reformu iba na pozadí vlastnej učiteľskej skúsenosti, bez toho, aby nad zmyslom reformy uvažoval v širšom kontexte. Čo to znamená a prečo je to tak?
Pozrime sa v prvom rade na to, aká je vysokoškolská príprava budúcich učiteľov – čo sa učia, ako sa to učia, koľko majú prednášok o školskom systéme ako celku, o jeho segmentoch a vzájomných prepojeniach a o kompetenciách učiteľa v tomto systéme. Koľko majú praxe počas štúdia, kde praxujú, pod vedením akých učiteľských osobností? Sú vôbec počas štúdia pripravovaní na to, že raz budú musieť tvorivo pristupovať k tvorbe učebných osnov? Dokážu navzájom pri príprave školského vzdelávacieho programu kooperovať? Majú vôbec zvládnuté základné komunikačné zručnosti na tvorivú prácu v kolektíve, ktorej výsledkom má byť jeden ucelený dokument, v ktorom všetko navzájom ladí tak, že sa jednotlivé predmety a učiteľské prístupy dopĺňajú a nie „vytĺkajú“? Pripravuje ich niekto na to, aký dôležitý je vnútorný život školy?  Že nejde iba o to, čo žiakov naučia, respektíve ako ich to učia, ale aj o to, aké pravidlá vnútorného fungovania škola vytvára a ako žiakov motivuje k ich rešpektovaniu? Školská klíma sa odvíja práve od transparentnosti týchto pravidiel. Uvedomujú si to absolventi pedagogických fakúlt, keď prídu na svoju prvú samostatnú hodinu?  
Z uvedeného vyplýva, že je veľmi nepravdepodobné, že by na Slovensku mohla byť zrealizovaná reforma školstva, ktorej hybným motorom budú samotní učitelia. Napriek tomu, ak sa má vôbec nejaká rozumná reforma uskutočniť,  práve oni budú musieť byť jej hlavnými aktérmi. Na to, aby sa reformný zápas vôbec odohral a aby sa odohral s nejakým výsledkom, však nemôžu behať po ihrisku sami.

.rodičia
Odkiaľ sa dá očakávať pomoc? Ďalšími reformnými aktérmi by mohli a mali byť rodičia. Natíska sa teda otázka, v akej kondícii je slovenská rodičovská komunita? Vie pomôcť rozhýbať reformný vlak? Má vôbec nejaký reformný potenciál? Pýtať sa však treba od začiatku, a nie od konca – aká je teda vlastne predstava priemerného slovenského rodiča o škole, do ktorej dáva na celý deň svoje dieťa? Čo od tej školy očakáva? Očakáva od nej vôbec niečo? A čo očakáva od svojho dieťaťa? A kardinálna otázka – aká je jeho osobná skúsenosť so školským systémom, cez ktorý kedysi povinne prešiel a ako tú skúsenosť spracoval? Očakáva, že jeho dieťa zažije v škole viac-menej to isté, čo zažil on sám, alebo očakáva zmenu?  Odpovede doteraz nikto neskúmal, preto sa dajú iba abstrahovať z odpovedí respondentov v obdobných prieskumoch. Priemerný rodič s veľkou pravdepodobnosťou zaujme v otázkach reformy školstva postoje, ktoré budú konzistentné s postojmi priemerného voliča, priemerného spotrebiteľa, priemerného konzumenta či priemerného zamestnanca. Keď si uvedomíme do dôsledkov, čo to znamená, začne byť predstava, že rodičia by mali byť agensom reformy vzdelávania, trochu smutná.
Reforma školstva sa teda nedá uskutočniť zdola, pod tlakom učiteľskej či rodičovskej verejnosti. Na Slovensku nemožno očakávať, že sa akosi spontánne zdvihne vlna záujmu o školskú reformu, ktorá rozleje reformné myšlienky do všetkých kútov tejto krajiny. Znamená to teda, že reformu treba uskutočniť zhora? Nuž, s tým veru nemáme v tejto krajine najlepšie skúsenosti. Ale o tom až nabudúce.

Zuzana Zimenová je analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Martin Mojžiš je vysokoškolský učiteľ a redaktor časopisu .týždeň.

Článok bol pôvodne uverejnený v týždenníku .týždeň 44/2012 dňa 29. októbra 2012.

Nové školstvo v médiách

Ako sa parazituje na vzdelávaní Rómov

Zuzana Zimenová: Školský systém s pandémiou nepočítal

Z prvej ruky na tému Koronavírus a problémy v školstve

Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl

Školy majú menej možností ako pred desiatimi rokmi, štát pridal hodiny matematiky a slovenčiny navyše

Učitelia v penzii nebudú mať automatické zmluvy, navrhuje Lubyová

Estónske školstvo povoľuje mobily, nikto neprepadne a školy majú slobodu

Čo s osemročnými gymnáziami. Zrušiť, obmedziť alebo posilniť? Odpovedajú odborníci a politici

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Z prvej ruky na tému Testy PISA

Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

Okrem ministra školstva Petra Plavčana chce pripraviť reformu školstva aj bývalý minister Ivan Mikloš

Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

Bežný žiak je mýtus. Tolerujme individuality

Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

Ako by školstvo mohlo vyzerať o desať rokov?

Z prvej ruky na tému Učiace sa Slovensko

Revolučné zmeny v školstve: Škola od piatich rokov aj nové známkovanie

Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

Koniec prepadávaniu na prvom stupni. Ministerstvo prichádza s prevratným návrhom

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Kto stojí za navrhovanými zmenami vo vzdelávaní?

Povinná dochádzka od 5 rokov, známky nahradí slovné hodnotenie. Plavčan ukázal, ako chce zmeniť školstvo

V rezorte školstva sa rozbieha diskusia k novému národnému programu výchovy a vzdelávania

Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

Peter Dráľ: Preč so známkami v škole. Deťom do života nič nedajú

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Školstvo bude s Plavčanom zachraňovať exminister aj kritici systému

Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

Päť problémov vládneho programu v školstve

Prehodnotia, čo sa bude učiť

Deviataci majú za sebou testovanie

Priority v školstve vznikali narýchlo a povrchne

Nemôžeme čakať, že zmeny v školstve prídu samé od seba

K veci: Rokovanie odborárov a ministra školstva o spoločnej deklarácii

K veci: Rokovanie školských odborov o podobe memoranda

Najväčší problém slovenského školstva. Podarí sa ho zmeniť?

Je učiteľský štrajk prelom?

Večera s Havranom o budúcnosti slovenskej školy

Štrajku učiteľov nahráva predvolebný čas

RTVS o atlase predstáv

Zuzana Zimenová: Voľnosť v škole neznamená chaos

Zuzana Zimenová: Prípravné ročníky neoberú deti o detstvo a slabším dajú šancu

Fico odškrtol modulové školy ako posledné opatrenie z vládneho balíčka

Rádio Slovensko o kampani Chceme vedieť viac

O zmene financovania školstva treba diskutovať

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Matematikári a chemikári budú ohrozeným druhom

Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

Učia deti hospodáriť s peniazmi

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

Prijímajú gymnáziá „slabých“ žiakov?

Štát opäť diktuje učivo

Ktoré školy majú najväčšiu pridanú hodnotu?

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Viac žiakov, viac peňazí? Také financovanie škôl by sa už malo zmeniť

Učebnice angličtiny dostanú žiaci na prvom stupni základných škôl zadarmo, deti na druhom stupni si za ne budú musieť platiť

Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Ako zmeniť slovenské školstvo? Problém nie je len v peniazoch

Aký je zmysel Testovania 9?

O budúcnosti detí nemá rozhodovať jeden test

Základné školy prídu o tvorivý priestor

Súčasné nastavenie vzdelávania vyhovuje iba jednej tretine žiakov

Zuzana Zimenová: Najväčšia chyba školstva? Nepočuť hlas verejnosti

Čo robiť, aby bakalári neboli bez práce?

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Žiakom na základných školách sa mení učivo

Diskusia o školstve má prvé výsledky

Žiaci by chceli mať v školách oddychové zóny

Piss off, PISA?

Rezort školstva chce prispievať školám na učebnice

Školy by mali dostať všetkých asistentov, o ktorých žiadali

Zuzana Zimenová: Len inováciami v „povinnej“ literatúre vášeň pre čítanie neprebudíme

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány vyše 3300 základných a stredných škôl

Začal sa školský rok 2014/2015

Školská inšpekcia by sa nemala zaoberať nepodstatnými vecami

Na začiatku školského roka bude chýbať asi štvrtina učebníc

Prijímanie žiakov na stredné školy bude od septembra prísnejšie

Školám budú opäť chýbať učebnice

Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

Čaploviča nahradí na poste ministra školstva Pellegrini

Školy dúfajú, že nový minister sa nebude zaúčať dva roky

Málo dokončil, slabým nepomohol. Taký bol Čaplovič

Na top ministerstvá mieria ľudia z úzadia

Školstvo rozhoduje o ťažiskových zákonoch a Čaplovič má odísť

Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

Z prvej ruky: Výsledky monitoru a socio-ekonomické vplyvy na vzdelávanie

Povinná bude už iba angličtina

Deti z okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopadli v testovaní deviatakov najhoršie

Problémy s čitateľskou gramotnosťou pretrvávajú

Prečo sa investície do detí vyplatia

Poľskí študenti sú v Európe hviezdy, školstvu pomohla radikálna reforma

O školstve, reforme vzdelávania a kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Pezinský workshop o budúcnosti vzdelávania

Štát chce vziať milióny súkromným školám

K presunu učiteľov do pôsobnosti štátu

Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

Firmám majú chýbať stovky tisíc absolventov

Školstvo zabudlo na deti

Čaplovič naruší zabehnutý systém

SKU žiada menej testovať čitateľskú gramotnosť

Testovanie PISA preukázalo zlyhávanie nášho vzdelávacieho systému

Z prvej ruky: Požiadavky na zmeny monitora deviatakov

K návrhom na zmeny v Testovaní 9

Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania

Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?

Štart kampane Chceme vedieť viac

Prijímanie študentov na vysoké školy

Ministerstvo chce, aby súkromné školy dostávali menej

Návrat do školy

Škôlky, jasle, opatrovateľské centrá. Stačí to?

Delenie učiva do ročníkov je krok späť

Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Čaplovič chce, aby sa do škôl vrátila technická výchova

Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

Župy škrtli stredným školám desiatky tried

Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť stovky úradníkov

NÚCEM pripravuje nové testovanie žiakov

Na Slovensku Fínov tak ľahko nedobehneme

Sobotné dialógy: Školstvo a vzdelávanie

Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

Naivný trik ministra Čaploviča

Rodičia a školy

Výsledky Testovania 9

Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov

Čakanie na prognózu potrieb pracovného trhu

Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča

Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa odhadov zmien na trhu práce

Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Správy a komentáre na tému správa o stave školstva

Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?

Zruší sa slobodný výber školy?

Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl

Peniaze pre školstvo

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?

Žiakov má k sústruhu zlákať nový predmet

Povinná školská dochádzka

Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

Písomné maturitné skúšky

Štát mení taktiku v podpore gymnázií

Prelomový obrat v školách nenastal

Je stredných škôl priveľa?

Racionalizácia a optimalizácia školskej siete

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

Výber základnej školy

Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas

Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin

Školy v malých obciach ekonomicky neobstoja

Platy nie sú jediným problémom nášho školstva

Mechanické znižovanie počtu učiteľov?

Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

Peniaze na vyššie platy by sa našli

Čaplovič ráta učiteľov svojsky

Reorganizácia školstva

Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

Učitelia si kurzom prilepšia len na sedem rokov

Školskí odborári u prezidenta žiadali zvýšenie platov

Úspech v olympiádach nie je meradlom kvality školy

Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

Reforma zhora?

Reforma zdola?

Platy učiteľov

Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

Aké školstvo chceme? Každá vláda iné

Učitelia a platy

Učitelia zatvoria školy. Na ako dlho ešte nevedia

Školstvo živí priveľa organizácií

Učiteľom štrajk nepomôže. Treba argumenty

Stále nevieme hodnotiť kvalitu školy

Testovanie žiakov základných škôl

V triedach môže byť od septembra aj 35 či 40 detí

Pred začiatkom školského roka bez učebníc

100 dní ministra školstva

Školstvo vraj nevyhovuje požiadavkám doby

Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Čaplovič sa uviedol ako negativisticky naladený politik

Ako zvýšiť užitočnosť vzdelávania?

Kontroverzný dotazník

Štát nadiktuje, čo sa bude učiť

Rodičia sa búria proti zmenám v školstve

Neštátne školy sa boja o existenciu

Spoločná základná škola

Štát bude školám diktovať, čo učiť

Podľa kvality školy financovať nemôžeme

Uberú školám bez uplatnenia

Odborári: Štát nemá dávať na súkromné školy

Vyššie vzdelanie na trhu stále boduje

Školy sa už o žiakov možno nebudú biť

Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Priemer známok 1,5 pre prijatie na gymnázium? Jedni sú za, druhí proti

Chýbajú nové učebnice aj vysokoškolský zákon

Ktoré priority v školstve by mali byť kľúčové pre budúcu vládu?

Testovanie dospelých

Povinná angličtina sa spustila, podľa odborníkov ju učí hocikto

Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

STV: Večer na tému reforma v školstve

Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Jurzycu už kritizujú za nečinnosť

Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

Dospelých čakajú testy

Po deťoch otestuje OECD aj dospelých

Prezident stopol angličtinu

S pochopením textu majú problém aj dospelí

Platy väčšiny učiteľov od januára zamrznú

Na povinnú angličtinu chýbajú učitelia

Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Povinná angličtina v slovenskom kontexte

Slotov úradník ,,obletel" svet. Za 15-tisíc

Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

Čaká sa na rozhodnutie o waldorfskej škole

Povinná školská dochádzka sa má predĺžiť o rok

Povinná angličtina od prvého ročníka môže priniesť viac rizík

Začiatok roka opäť bez učebníc

Učebnice na internete

Anketa: Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Tretiaci a siedmaci ZŠ nemajú reformné učebnice

Plat učiteľa určí región

Otvorený trh s učebnicami

Alternatívne vzdelávanie

V zajatí nariadenia

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný

Papierová reforma neoslovila žiakov ani školy

Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Vysokým školám maturita nestačí

Školský zákon v praxi

Kto získa na kariérnom raste

Dejepis sa bude učiť inak

Školy zapisujú prvákov

Učebnice meškajú už pol roka

Osemročné gymnáziá bojujú o prežitie

Experimentálne bahno

Zuzana Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou

Mikolaj zrušil osemročným gymnáziám latinské názvy

Štátny patent na rozum

Reformná šaráda ministra Mikolaja

Zánik slovného hodnotenia

Rýchlo šité učebnice

V srdci Slovenska bodujú malomestské školy

Rezortný kráľ je nahý!

Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov

Nové pravidlá pre slovné hodnotenie?

K slovnému hodnoteniu žiakov

Téma .týždňa: Dobrá škola: ako ju nájsť?

Mikolaj chce zmeniť podmienky použitia školného

Mikolaj siaha súkromným školám na peniaze

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

Peniaze EÚ pre školy: Väčšina neúspešných

Reformná „reality show“

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Mikolaj: Školám stačili prázdniny na prípravu na reformu

Minister školstva chce súkromným školám zakázať zisk

Financovanie súkromných škôl

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

Čo prináša do škôl reforma?

Mikolaj zatiaľ nezmení školské úrady

Učitelia musia čoskoro dokončiť školské programy

5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

Učitelia sú nespokojní s učebnicovou politikou

Ohrozený druh školy?

Ak reforma, tak s novými učebnicami

Reforma má stúpencov aj kritikov

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

Parlament včera schválil nový školský zákon

Nový zákon o výchove a vzdelávaní schválený

Na školské programy bude málo času

Vzdelávacie programy

Reforma spľasla

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

K povinnej škôlke

Učebnice si konkurovať nebudú

Veľký tresk školstvo znovu obíde

Stredná škola? Dva pokusy a dosť

Recept na školský zákon alebo ako psíček a mačička tortu piekli

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Školy dostanú počítače za miliardy

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

KI: Nový školský zákon je omyl

Sprísňujú sa kritériá pre učiteľov

Školy budú meniť učivo narýchlo

Každý piaty učiteľ počítač nepoužíva

Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Reforma školstva alebo kozmetické zmeny

Výchova – rodina, škola, ulica

Zuzana Humajová: Zhasne túžba po reforme

Učiteľstvo najlepších žiakov nepriťahuje

Školy dostanú svoju ústavu

Školská taška je pre prváka priťažká

Cudzie jazyky na školách

Moderný učiteľ v kontexte nového školského zákona (diskusia)

KI: Dve tváre nového školského zákona

Reformný školský rok

Zabudnutá škola hrou

Priority školstva

Zuzana Humajová: KI navrhuje Nové školstvo

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

Kritici: Školská reforma nebude výrazná

Stredné školy a bakalársky titul?

Zuzana Humajová: Školám zmeny neprinesú väčšiu slobodu

Deťom štát nadiktuje nové učivo

S jazykmi sa začne skôr

Mikolaj narazil na priveľa úloh

Minister školstva chce jeden štátny školský úrad

K Stratégii celoživotného vzdelávania

Reforma školstva - vyrieši to nový zákon?

Humajová odmietla miesto v Kurikulárnej rade ministerstva školstva

Zuzana Humajová: Maturita má „starý šat“

Mikolaj: Školstvo? No bojujem

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

Nie povinnej materskej škole

Nový pohľad na nové školstvo

Škola ako trenažér

Posledný ročník materskej školy povinný nebude

Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

Téma dňa: Aké zmeny nás čakajú v školstve?

Známka a kvalita školy

Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády a reformy školstva

Politické gesto alebo potrebný impulz?

Šanca na štart reformy vzdelávania

Čas na školskú revolúciu

Yetti žije - aj reforma

Návrh nového školského zákona

Reforma vzdelávania je permanentný proces

Škola a tvorivosť

Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní