Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

15.1.2015 | Mama a ja | Nové školstvo v médiách

Aj takýto názor sa objavil medzi vyjadreniami detí a tínedžerov v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Počas celého roka 2014 chodili zástupcovia kampane a pýtali sa: odborníkov – učiteľov, vychovávateľov, ale i laickej verejnosti – rodičov aj detí, ako by mala vyzerať ideálna škola budúcnosti. A dnes sú jasné prvé výsledky!


...aby sa vzdelávanie stalo dôležitou témou


Kampaň Chceme vedieť viac odštartovala rozsiahlu celospoločenskú diskusiu vedúcu k získaniu relevantných výsledkov o tom, ako a kam by malo smerovať naše školstvo i jeho reforma v budúcnosti. Ale čo bolo najdôležitejšie – zisťovalo sa, čo si skutočne myslia tí, ktorí súčasnou školou dennodenne žijú – rodičia, deti, učitelia... Názory sa prezentovali v rámci tvorivých workshopov, vyjadriť svoj postoj však bolo možné i v rámci web stránky portálu či v neformálnych debatách. A čo viac, mapovala sa aj situácia na súčasných školách a výsledky boli značne prekvapivé.„V súčasnosti je kampaň v polčase. Dúfam, že nájdeme zdroje na jej pokračovanie, pretože zatiaľ bola realizovaná len z nadšenia a zanietenia ľudí z niekoľkých mimovládnych organizácií, ktorým osud školstva nie je ľahostajný,“ vysvetľuje aktivistka kampane a editorka portálu Nové školstvo, Zuzana Zimenová. „Workshopy, ktoré sme robili v jednotlivých mestách po Slovensku boli zároveň výskumnou prácou. Každý mal zhruba podobnú štruktúru, mali sme presne vymedzené body, ktoré sme za štyri spoločné hodiny chceli prejsť, čiže časť výskumnej práce máme za sebou. Veríme, že na jej pokračovanie nájdeme zdroje, aby sme mohli vytvoriť tzv. Atlas predstáv. Doň budú zaradené aj výstupy z workshopov. Chceme však angažovať ešte viac odborníkov, nielen z oblasti vzdelávania, ale aj sociológov, prognostikov, ekonómov, jednoducho ľudí, ktorí môžu k téme fundovane prispieť. Vedia predpovedať, akým smerom by sa malo školstvo uberať a prečo. Ak sa pre nejakú cestu rozhodneme, povedia, aké ďalšie opatrenia bude potrebné v spoločnosti zrealizovať a podobne. Veríme, že sa nám to podarí a pripravíme „balíček návrhov“ na opatrenia v školskom systéme pre budúceho ministra. Chceme kampaň „potiahnuť“ do predvolebného času, keď sa bude schyľovať k parlamentným voľbám a bude záujem kompetentných počúvať aj o tejto téme...“ upresňuje Zuzana Zimenová.Na Slovensku chýba spoločná diskusia


Workshopy zamerané na mapovanie názorov na situáciu v školstve i jeho budúcnosť sa v uplynulom roku realizovali po celom Slovensku. Podľa slov Zuzany Zimenovej sa ľudia z jednotlivých regiónov v názoroch vzácne dopĺňali a podobné názory či problémy majú na východe i západe Slovenska. „Čo ma najviac prekvapilo, a v to sme aj veľmi dúfali, že ľudia chcú diskutovať. Ak sa niekto o ich názor úprimne zaujíma, dá im priestor i možnosti, radi sa vyjadria. Najmä deti to kvitovali a vraveli – konečne sa niekto zaujíma o náš názor! Páčilo sa im, že sme sa navzájom rozprávali a nám sa potvrdzuje, že to je to, čo na Slovensku chýba – spoločná diskusia. A ešte čosi bolo zaujímavé – učitelia i rodičia majú veľmi podobné priania. Každý možno použije svoju formu jazyka – učitelia viac pedagogickú, odbornú, ale spoločným dialógom sme prišli na to, že ich očakávania sú veľmi podobné.“


Jedna vec však organizátorov workshopov zaskočila. Súčasné deti majú veľmi negatívne nazeranie na budúcnosť spoločnosti i seba samých... „Pýtali sme sa, ako bude vyzerať spoločnosť o 25 rokov a deti mali veľmi veľa negatívnych príkladov a pramálo pozitívnych. Keď sme sa spýtali, čo by sa s tým dalo urobiť, aby sa tá čierna budúcnosť zvrátila, tvrdili, že by pomohlo, aby si ľudia uvedomili, že by mali konať inak, zmeniť sa... Ale hneď vzápätí na to znelo – tomu aj tak neveríme, nebudú sa chcieť zmeniť... Uvedomili sme si, že toto negatívne nastavenia musia mať od nás. Mali by sme sa zamyslieť, čo počúvajú každý deň, o čom sa my, dospelí, medzi sebou zhovárame. Nie je to len negativizmus, frľanie? Prestalo platiť to známe klišé, že detstvo je bezstarostný vek, keď sa deti iba tešia. My do nich zasievame veľké obavy z budúcnosti, a to by sme mali zmeniť...“ konštatuje Zuzana Zimenová.


A čo chýba dnešným školám?


Nielen o školách budúcnosti sa na spoločných stretnutiach hovorilo. Mapovala sa tiež súčasná situácia, aby dala základ zmenám budúcim. O tom, že je čo meniť je zbytočné hovoriť. „Veľakrát bolo cítiť, že deti túžia, aby škola prinášala to, čo sa im dnes nedostáva... Napríklad, chcú, aby boli učitelia milí, aby sa k nim správali ako k partnerom, aby ich vypočuli a boli empatickí.“Ešte zopár zistení...


Kde by ste povedali, že sa deťom najlepšie učí? V škole?
Omyl! Najviac odpovedí vyšlo VONKU, potom NA TOALETE, VO VANI, VO SVOJEJ IZBE a až potom V ŠKOLE...


A kedy je pre deti učebná látka najväčším prínosom?
AK je učenie PRAKTICKÉ. Keď je pri učení ZÁBAVA. Keď je učiteľka MILÁ, TRPEZLIVÁ, USMIATA a NEKRIČÍ.


Čo by si želali v škole budúcnosti?
Napríklad aj, aby v nej bolo celodenne dostupné zdravé jedlo, učilo by sa v skupinách, zábavnou formou, učitelia by boli trpezliví, vždy s dobrou náladou. Predmety by boli voliteľné, podľa záujmu a nadania dieťaťa, veľa z učebnej látky by si mohli žiaci vyskúšať rôznymi pokusmi. Učilo by sa priamo v „teréne“, mimo triedy aj školy. Úlohy by sa takmer nedávali. Okolie školy by bolo deťom k dispozícii a bolo by v ňom veľa zelene. A nechýbala by ani príležitosť na načerpanie nových síl a odpočinok – súčasťou tried by boli mäkké koberce, odpočinkové kreslá, ale aj 5D kino, v ktorom by sa nielen zabávalo, ale tiež učilo cez hologramy. Kreativitu by deti mohli uplatniť v rôznych ateliéroch a z ich prác by sa stala vkusná výzdoba školy... Aj ponuka mimoškolských aktivít by bola bohatá a škola by bola jedna veľká rodina. Apropo, učitelia! Budú milší, kvalifikovanejší, priateľskí a tolerantní. Nebudú na svojich žiakov kričať! Budú vtipní, veselí a budú sa usmievať, nebudú vyšťavení a frustrovaní. Medzi žiakmi nebudú robiť rozdiely, budú im môcť klásť otázky, budú skutočné osobnosti a práca ich bude baviť... Páčila by sa vám takáto škola? Alebo by ste si vedeli predstaviť iné veci, ktoré by v nej nesmeli chýbať?


Z názorov a postrehov detí z niektorých škôl vás až zamrazí. Sú trefné, zrelé a pravdivé...


· Dnes, keď si na vás učiteľ sadne, je s vami koniec!
(žiačka 9. ročníka ZŠ)

· „Ľudia považujú naše životy za menejcenné. Situujú sa do roly spasiteľov – ja ti pomôžem, ja to vyriešim. Neberú nás ako partnerov. Ale ja nestojím o pocit, ja stojím o to, aby som mohol niečo robiť! Netreba veľa úsilia na to, aby ste videli moje zdravotné postihnutie, je zrejmé. No viete objaviť moje schopnosti? Môžete objaviť schopnosti iných detí so zdravotným postihnutím? Prosím, urobte to! Berte mňa a všetky ostatné deti za svojich partnerov, túžime po tom, aby ste nás brali vážne.“
(Dominik D., žiak strednej školy)

· Veci si treba zapamätať do písomky, potom to už nie je dôležité.
(žiačka, Šamorín)

· Ideálny spôsob učenia sa je klásť otázky, ale také možnosti nemáme. Ak by sme sa na hodine začali pýtať, učiteľka by bola nervózna, že zdržujeme.
(žiak 8. ročníka ZŠ)

· Najviac sa naučím, keď si na papier nakreslím mentálnu mapu, ale v škole sa to berie ako ťahák.“
(žiak, Pezinok)


Ale aj rodičia to vidia občas trochu smutne:


· „Moje prvé dieťa je školopovinné a už 4 roky sa trápi. Je neuveriteľné, že presne to, čo som v škole prežívala ja, zostalo nezmenené. Nečakala som to.“
(účastníčka workshopu, Žilina)

· Niekedy mám nechuť čokoľvek povedať, takže sa nečudujem, že ani deti nič nehovoria.“
(účastníčka workshopu, Žilina)

· Môj syn trvá na tom, aby sme ho do školy vozili skôr, aby sa mohol pozhovárať s kamarátmi.
(účastníčka workshopu, Pezinok)


Ďalšie postrehy a názory detí i rodičov či pedagógov na to, ako vnímajú súčasnú školu a ako by mala vyzerať tá v budúcnosti, si môžete pozrieť na web stránke projektu www.chcemevedietviac.sk.


Eliška Fričovská. Pôvodne publikované v januárovom vydaní mesačníka MAMA a ja.

Nové školstvo v médiách

Ako sa parazituje na vzdelávaní Rómov

Zuzana Zimenová: Školský systém s pandémiou nepočítal

Z prvej ruky na tému Koronavírus a problémy v školstve

Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl

Školy majú menej možností ako pred desiatimi rokmi, štát pridal hodiny matematiky a slovenčiny navyše

Učitelia v penzii nebudú mať automatické zmluvy, navrhuje Lubyová

Estónske školstvo povoľuje mobily, nikto neprepadne a školy majú slobodu

Čo s osemročnými gymnáziami. Zrušiť, obmedziť alebo posilniť? Odpovedajú odborníci a politici

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Z prvej ruky na tému Testy PISA

Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

Okrem ministra školstva Petra Plavčana chce pripraviť reformu školstva aj bývalý minister Ivan Mikloš

Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

Bežný žiak je mýtus. Tolerujme individuality

Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

Ako by školstvo mohlo vyzerať o desať rokov?

Z prvej ruky na tému Učiace sa Slovensko

Revolučné zmeny v školstve: Škola od piatich rokov aj nové známkovanie

Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

Koniec prepadávaniu na prvom stupni. Ministerstvo prichádza s prevratným návrhom

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Kto stojí za navrhovanými zmenami vo vzdelávaní?

Povinná dochádzka od 5 rokov, známky nahradí slovné hodnotenie. Plavčan ukázal, ako chce zmeniť školstvo

V rezorte školstva sa rozbieha diskusia k novému národnému programu výchovy a vzdelávania

Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

Peter Dráľ: Preč so známkami v škole. Deťom do života nič nedajú

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Školstvo bude s Plavčanom zachraňovať exminister aj kritici systému

Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

Päť problémov vládneho programu v školstve

Prehodnotia, čo sa bude učiť

Deviataci majú za sebou testovanie

Priority v školstve vznikali narýchlo a povrchne

Nemôžeme čakať, že zmeny v školstve prídu samé od seba

K veci: Rokovanie odborárov a ministra školstva o spoločnej deklarácii

K veci: Rokovanie školských odborov o podobe memoranda

Najväčší problém slovenského školstva. Podarí sa ho zmeniť?

Je učiteľský štrajk prelom?

Večera s Havranom o budúcnosti slovenskej školy

Štrajku učiteľov nahráva predvolebný čas

RTVS o atlase predstáv

Zuzana Zimenová: Voľnosť v škole neznamená chaos

Zuzana Zimenová: Prípravné ročníky neoberú deti o detstvo a slabším dajú šancu

Fico odškrtol modulové školy ako posledné opatrenie z vládneho balíčka

Rádio Slovensko o kampani Chceme vedieť viac

O zmene financovania školstva treba diskutovať

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Matematikári a chemikári budú ohrozeným druhom

Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

Učia deti hospodáriť s peniazmi

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

Prijímajú gymnáziá „slabých“ žiakov?

Štát opäť diktuje učivo

Ktoré školy majú najväčšiu pridanú hodnotu?

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Viac žiakov, viac peňazí? Také financovanie škôl by sa už malo zmeniť

Učebnice angličtiny dostanú žiaci na prvom stupni základných škôl zadarmo, deti na druhom stupni si za ne budú musieť platiť

Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Ako zmeniť slovenské školstvo? Problém nie je len v peniazoch

Aký je zmysel Testovania 9?

O budúcnosti detí nemá rozhodovať jeden test

Základné školy prídu o tvorivý priestor

Súčasné nastavenie vzdelávania vyhovuje iba jednej tretine žiakov

Zuzana Zimenová: Najväčšia chyba školstva? Nepočuť hlas verejnosti

Čo robiť, aby bakalári neboli bez práce?

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Žiakom na základných školách sa mení učivo

Diskusia o školstve má prvé výsledky

Žiaci by chceli mať v školách oddychové zóny

Piss off, PISA?

Rezort školstva chce prispievať školám na učebnice

Školy by mali dostať všetkých asistentov, o ktorých žiadali

Zuzana Zimenová: Len inováciami v „povinnej“ literatúre vášeň pre čítanie neprebudíme

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány vyše 3300 základných a stredných škôl

Začal sa školský rok 2014/2015

Školská inšpekcia by sa nemala zaoberať nepodstatnými vecami

Na začiatku školského roka bude chýbať asi štvrtina učebníc

Prijímanie žiakov na stredné školy bude od septembra prísnejšie

Školám budú opäť chýbať učebnice

Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

Čaploviča nahradí na poste ministra školstva Pellegrini

Školy dúfajú, že nový minister sa nebude zaúčať dva roky

Málo dokončil, slabým nepomohol. Taký bol Čaplovič

Na top ministerstvá mieria ľudia z úzadia

Školstvo rozhoduje o ťažiskových zákonoch a Čaplovič má odísť

Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

Z prvej ruky: Výsledky monitoru a socio-ekonomické vplyvy na vzdelávanie

Povinná bude už iba angličtina

Deti z okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopadli v testovaní deviatakov najhoršie

Problémy s čitateľskou gramotnosťou pretrvávajú

Prečo sa investície do detí vyplatia

Poľskí študenti sú v Európe hviezdy, školstvu pomohla radikálna reforma

O školstve, reforme vzdelávania a kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Pezinský workshop o budúcnosti vzdelávania

Štát chce vziať milióny súkromným školám

K presunu učiteľov do pôsobnosti štátu

Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

Firmám majú chýbať stovky tisíc absolventov

Školstvo zabudlo na deti

Čaplovič naruší zabehnutý systém

SKU žiada menej testovať čitateľskú gramotnosť

Testovanie PISA preukázalo zlyhávanie nášho vzdelávacieho systému

Z prvej ruky: Požiadavky na zmeny monitora deviatakov

K návrhom na zmeny v Testovaní 9

Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania

Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?

Štart kampane Chceme vedieť viac

Prijímanie študentov na vysoké školy

Ministerstvo chce, aby súkromné školy dostávali menej

Návrat do školy

Škôlky, jasle, opatrovateľské centrá. Stačí to?

Delenie učiva do ročníkov je krok späť

Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Čaplovič chce, aby sa do škôl vrátila technická výchova

Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

Župy škrtli stredným školám desiatky tried

Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť stovky úradníkov

NÚCEM pripravuje nové testovanie žiakov

Na Slovensku Fínov tak ľahko nedobehneme

Sobotné dialógy: Školstvo a vzdelávanie

Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

Naivný trik ministra Čaploviča

Rodičia a školy

Výsledky Testovania 9

Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov

Čakanie na prognózu potrieb pracovného trhu

Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča

Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa odhadov zmien na trhu práce

Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Správy a komentáre na tému správa o stave školstva

Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?

Zruší sa slobodný výber školy?

Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl

Peniaze pre školstvo

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?

Žiakov má k sústruhu zlákať nový predmet

Povinná školská dochádzka

Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

Písomné maturitné skúšky

Štát mení taktiku v podpore gymnázií

Prelomový obrat v školách nenastal

Je stredných škôl priveľa?

Racionalizácia a optimalizácia školskej siete

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

Výber základnej školy

Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas

Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin

Školy v malých obciach ekonomicky neobstoja

Platy nie sú jediným problémom nášho školstva

Mechanické znižovanie počtu učiteľov?

Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

Peniaze na vyššie platy by sa našli

Čaplovič ráta učiteľov svojsky

Reorganizácia školstva

Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

Učitelia si kurzom prilepšia len na sedem rokov

Školskí odborári u prezidenta žiadali zvýšenie platov

Úspech v olympiádach nie je meradlom kvality školy

Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

Reforma zhora?

Reforma zdola?

Platy učiteľov

Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

Aké školstvo chceme? Každá vláda iné

Učitelia a platy

Učitelia zatvoria školy. Na ako dlho ešte nevedia

Školstvo živí priveľa organizácií

Učiteľom štrajk nepomôže. Treba argumenty

Stále nevieme hodnotiť kvalitu školy

Testovanie žiakov základných škôl

V triedach môže byť od septembra aj 35 či 40 detí

Pred začiatkom školského roka bez učebníc

100 dní ministra školstva

Školstvo vraj nevyhovuje požiadavkám doby

Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Čaplovič sa uviedol ako negativisticky naladený politik

Ako zvýšiť užitočnosť vzdelávania?

Kontroverzný dotazník

Štát nadiktuje, čo sa bude učiť

Rodičia sa búria proti zmenám v školstve

Neštátne školy sa boja o existenciu

Spoločná základná škola

Štát bude školám diktovať, čo učiť

Podľa kvality školy financovať nemôžeme

Uberú školám bez uplatnenia

Odborári: Štát nemá dávať na súkromné školy

Vyššie vzdelanie na trhu stále boduje

Školy sa už o žiakov možno nebudú biť

Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Priemer známok 1,5 pre prijatie na gymnázium? Jedni sú za, druhí proti

Chýbajú nové učebnice aj vysokoškolský zákon

Ktoré priority v školstve by mali byť kľúčové pre budúcu vládu?

Testovanie dospelých

Povinná angličtina sa spustila, podľa odborníkov ju učí hocikto

Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

STV: Večer na tému reforma v školstve

Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Jurzycu už kritizujú za nečinnosť

Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

Dospelých čakajú testy

Po deťoch otestuje OECD aj dospelých

Prezident stopol angličtinu

S pochopením textu majú problém aj dospelí

Platy väčšiny učiteľov od januára zamrznú

Na povinnú angličtinu chýbajú učitelia

Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Povinná angličtina v slovenskom kontexte

Slotov úradník ,,obletel" svet. Za 15-tisíc

Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

Čaká sa na rozhodnutie o waldorfskej škole

Povinná školská dochádzka sa má predĺžiť o rok

Povinná angličtina od prvého ročníka môže priniesť viac rizík

Začiatok roka opäť bez učebníc

Učebnice na internete

Anketa: Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Tretiaci a siedmaci ZŠ nemajú reformné učebnice

Plat učiteľa určí región

Otvorený trh s učebnicami

Alternatívne vzdelávanie

V zajatí nariadenia

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný

Papierová reforma neoslovila žiakov ani školy

Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Vysokým školám maturita nestačí

Školský zákon v praxi

Kto získa na kariérnom raste

Dejepis sa bude učiť inak

Školy zapisujú prvákov

Učebnice meškajú už pol roka

Osemročné gymnáziá bojujú o prežitie

Experimentálne bahno

Zuzana Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou

Mikolaj zrušil osemročným gymnáziám latinské názvy

Štátny patent na rozum

Reformná šaráda ministra Mikolaja

Zánik slovného hodnotenia

Rýchlo šité učebnice

V srdci Slovenska bodujú malomestské školy

Rezortný kráľ je nahý!

Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov

Nové pravidlá pre slovné hodnotenie?

K slovnému hodnoteniu žiakov

Téma .týždňa: Dobrá škola: ako ju nájsť?

Mikolaj chce zmeniť podmienky použitia školného

Mikolaj siaha súkromným školám na peniaze

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

Peniaze EÚ pre školy: Väčšina neúspešných

Reformná „reality show“

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Mikolaj: Školám stačili prázdniny na prípravu na reformu

Minister školstva chce súkromným školám zakázať zisk

Financovanie súkromných škôl

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

Čo prináša do škôl reforma?

Mikolaj zatiaľ nezmení školské úrady

Učitelia musia čoskoro dokončiť školské programy

5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

Učitelia sú nespokojní s učebnicovou politikou

Ohrozený druh školy?

Ak reforma, tak s novými učebnicami

Reforma má stúpencov aj kritikov

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

Parlament včera schválil nový školský zákon

Nový zákon o výchove a vzdelávaní schválený

Na školské programy bude málo času

Vzdelávacie programy

Reforma spľasla

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

K povinnej škôlke

Učebnice si konkurovať nebudú

Veľký tresk školstvo znovu obíde

Stredná škola? Dva pokusy a dosť

Recept na školský zákon alebo ako psíček a mačička tortu piekli

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Školy dostanú počítače za miliardy

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

KI: Nový školský zákon je omyl

Sprísňujú sa kritériá pre učiteľov

Školy budú meniť učivo narýchlo

Každý piaty učiteľ počítač nepoužíva

Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Reforma školstva alebo kozmetické zmeny

Výchova – rodina, škola, ulica

Zuzana Humajová: Zhasne túžba po reforme

Učiteľstvo najlepších žiakov nepriťahuje

Školy dostanú svoju ústavu

Školská taška je pre prváka priťažká

Cudzie jazyky na školách

Moderný učiteľ v kontexte nového školského zákona (diskusia)

KI: Dve tváre nového školského zákona

Reformný školský rok

Zabudnutá škola hrou

Priority školstva

Zuzana Humajová: KI navrhuje Nové školstvo

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

Kritici: Školská reforma nebude výrazná

Stredné školy a bakalársky titul?

Zuzana Humajová: Školám zmeny neprinesú väčšiu slobodu

Deťom štát nadiktuje nové učivo

S jazykmi sa začne skôr

Mikolaj narazil na priveľa úloh

Minister školstva chce jeden štátny školský úrad

K Stratégii celoživotného vzdelávania

Reforma školstva - vyrieši to nový zákon?

Humajová odmietla miesto v Kurikulárnej rade ministerstva školstva

Zuzana Humajová: Maturita má „starý šat“

Mikolaj: Školstvo? No bojujem

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

Nie povinnej materskej škole

Nový pohľad na nové školstvo

Škola ako trenažér

Posledný ročník materskej školy povinný nebude

Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

Téma dňa: Aké zmeny nás čakajú v školstve?

Známka a kvalita školy

Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády a reformy školstva

Politické gesto alebo potrebný impulz?

Šanca na štart reformy vzdelávania

Čas na školskú revolúciu

Yetti žije - aj reforma

Návrh nového školského zákona

Reforma vzdelávania je permanentný proces

Škola a tvorivosť

Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní