Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

16.11.2007 | Admin | Projekty pre reformu

Pomôcť učiteľom a školám zorientovať sa v meniacom sa legislatívnom prostredí a lepšie sa adaptovať na prebiehajúce i prichádzajúce zmeny má za cieľ vzdelávací tréningový program Vzdelávanie pre život, na ktorý sa učitelia základných škôl z Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja mali možnosť prihlásiť do 9. novembra 2007.


Informácie o vzdelávacom programe:

Program, ktorý rozbieha Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI), je zameraný na témy ako sú:

  - reforma vzdelávania,
  - nová školská legislatíva,
  - dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov,
  - hodnotenie kvality vzdelávania a pod.

Medzi lektormi sú ľudia, ktorí sa systematicky venujú téme reformy vzdelávania:

  - Zuzana Humajová, analytička KI a spoluautorka návrhu školského zákona z roku 2006,
  - Branislav Pupala, prodekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity,
  - Peter Zajac, literárny vedec, profesor Humboldtovej univerzity v Berlíne a prezident KI,
  - Martin Mojžiš, vysokoškolský učiteľ a redaktor časopisu .týždeň
  - Martin Kríž, stredoškolský pedagóg, ktorý sa podieľa na projektoch zameraných na kurikulárnu transformáciu.

Vzdelávací program pozostáva zo štyroch dvojdňových sústredení (vždy piatok – sobota) obsahujúcich odborné semináre a diskusie na témy súvisiace s obsahovou reformou vzdelávania a fungovaním škôl v nových legislatívnych, ekonomických a spoločenských podmienkach. Súčasťou sústredení budú aj prezentácie praktických skúseností škôl (napr. s uplatňovaním systému otvorenej školy, komunikácie s partnermi školy, prípravou vízie a strategického plánu školy), ako aj psychologické tréningy pre účastníkov programu (komunikácia, mediácia, riešenie konfliktov...).

Vzdelávací program je určený pre dve skupiny po 30 učiteľov a uskutoční sa v hoteli Dávid v Bošanoch (okres Partizánske).


Termíny sústredení sú nasledovné:

Skupina A:

  1. sústredenie: 16.-17.11.2007,
  2. sústredenie: 11.-12.1.2008,
  3. sústredenie: 8.-9.2.2008,
  4. sústredenie: 7.-8.3.2008

Skupina B:

  1. sústredenie: 30.11.-1.12.2007,
  2. sústredenie: 18.-19.1.2008,
  3. sústredenie: 15.-16.2.2008,
  4. sústredenie: 14.-15.3.2008

Organizátor hradí účastníkom cestovné, ubytovanie, stravu a školám refunduje mzdy suplujúcich učiteľov.


Viac informácií o projekte (podrobný program sústredení, zoznam lektorov, informácie o ubytovacom zariadení a dopravnom spojení, pokyny pre účastníkov atď.) nájdete tu.


Projekt Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program) je spolufinancovaný Európskou úniou poskytnutím nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy