Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

31.1.2014 | Zuzana Zimenová | Projekty pre reformu


Občianske združenie Nové školstvo sa snaží oživiť verejnú diskusiu o našom školstve kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania.


Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a otvorí viacero tém, ktoré v doterajších diskusiách o školstve ostali nepovšimnuté. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby.


"Cieľom je ponúknuť odbornej aj laickej verejnosti priestor na spoločné uvažovanie o budúcnosti našich detí a na hľadanie možností, ako im treba pomôcť, aby v školách prosperovali a boli dobre pripravené na život," uviedla pri predstavovaní kampane Zuzana Zimenová, analytička a editorka Portálu o reforme vzdelávania | noveskolstvo.sk.Štart kampane


Zámery kampane predstavili na prvej verejnej diskusii v piatok 31. januára Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, iniciátori Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktorá obohacuje uvažovanie o potrebných zmenách v školstve na Slovensku zahraničnou inšpiráciou.


Spoločnú diskusiu zástupcov mimovládnych organizácii a vzdelávacích expertov symbolicky odštartovala fínska ministerka školstva Krista Kiuru. Podelila sa s nimi o fínsku skúsenosť s reformou školstva a vyzdvihla kľúčovú rolu verejnej diskusie v tomto procese.


Ďalšími hosťami boli predstavitelia iniciatívy Česko mluví o vzdělávání Zdeněk Slejška a Tomáš Feřtek. Na pozadí ich osobnej skúsenosti s podobnou kampaňou, ktorou žilo Česko minulý rok, uvažovali spoločne so slovenskými kolegami o význame širokej verejnej diskusie pre Slovensko.


Zuzana Zimenová     Fedor Blaščák     Krista Kiuru     Tomáš Feřtek a Zdeněk Slejška

Fotogaléria
O kampani


Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je otvorená občianska iniciatíva, ktorou vyjadrujeme vôľu pokračovať vo verejnej diskusii o vzdelávaní a snahu posilniť hlas odbornej a rodičovskej verejnosti v procese reformy školstva.


Kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC ponúkame priestor na spoločné prediskutovanie problémov nášho školstva a na hľadanie návrhov na užitočné zmeny. Otvárame novú, oveľa širšiu diskusiu o budúcnosti vzdelávania, než bola rezortná diskusia o Správe o stave školstva minulý rok. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť detí v našej krajine.


Zámery kampane nám pomáhajú napĺňať naši partneri, kolegovia z Nadácie M. Šimečku a z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Veríme, že postupne sa k iniciatíve pridajú aj ďalší jednotlivci a organizácie, ktorí nás v našej práci podporia a pomôžu nám ju zrealizovať.


Kreatívnym partnerom kampane je iniciatíva Česko mluví o vzdělávaní. Je pre nás inšpiráciou a zdrojom cenných nápadov a overených postupov, na ktoré chceme voľne nadväzovať. Našim spoločným zámerom je záverečné porovnanie výstupov z verejnej diskusie na Slovensku so zisteniami v Českej republike.


Návrh tém, ktoré by sa mali v priebehu verejnej diskusie postupne otvárať, sme načrtli v podobe jednoduchého herného plánu, ktorý nájdete na stránkach www.chcemevedietviac.sk a čoskoro aj na www.facebook.com/chcemevedietviac.


Pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o budúcnosti vzdelávania viac, do hry Človeče, zapoj sa!
Organizátor
Kreatívny partner
Štart kampane podporili


Slovenská sporiteľňa              Veľvyslanectvo Fínska v Bratislave             mesto Šamorín-Somorja              České centrum v Bratislave              OSFMediálni partneri kampane


Dobrá škola                   TREND                   Mama a ja


Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy