Inšpekcia, byrokracia, a tak vôbec

4.4.2013 | Martin Mojžiš | .týždeň

Od spustenia Mikolajovej „reformy“ sú riaditelia a učitelia nezmyselne zaťažení často úplne absurdnou byrokraciou. Školská inšpekcia kontroluje, či sa riaditelia a učitelia neulievajú, či majú všetky papiere vyplnené tak, ako treba. Naozaj to treba? Porozprávali sme sa s bývalým hlavným školským inšpektorom Vladislavom Rosom.


.v minulom čísle v tejto rubrike Peter Paľaga napísal, že v systéme prešpikovanom všadeprítomným predstieraním je kontrola potrebná a dôležitá. Ale, samozrejme, len za predpokladu, že samotná kontrola nie je tiež len predstieraná. Je naša školská inšpekcia nejakým spôsobom vyňatá zo všeobecného predstierania?
Domnievam sa, že inšpekcia nemôže kontrolu len predstierať. Na svoje hodnotiace súdy totiž musí mať argumentačné podklady. A je tam úplne transparentná možnosť, aby sa či už vedenie školy, alebo rada školy domáhali argumentačného podloženia týchto hodnotiacich súdov. Nie je to síce až také transparentné, aké by to v civilizovanom svete v 21. storočí malo byť, ale miera vnútornej regulácie danej metodikou výkonu inšpekčnej činnosti je oveľa vyššia ako v mnohých iných oblastiach.

.nemyslel som to tak, že by vôbec nič nekontrolovali. Skôr sa pýtam na to, či kontrolujú podstatné veci. Či náhodou nekontrolujú najmä papierovačky, ktoré v konečnom dôsledku nemusia mať s realitou až tak veľa spoločné.
Pokiaľ ide o hrozbu papierovania, tak tá sa vzťahuje viac na výkon riadiacich činností ako na hodnotenie pedagogických procesov a ich výsledkov. Je pravda, že u nás často riaditeľ z obavy zo zlého hodnotenia hypertrofovane prenáša niektoré úlohy na učiteľov a žiada od nich hromadu všelijakých zbytočností. Preto treba oddeliť ten inšpekčný výkon, ktorý sa koncentruje na riadenie a jeho výsledky, od toho, ktorý sa sústreďuje na samotný pedagogický proces a výstupy vyučovania ako takého. Učitelia by s tým, že sa vyžaduje nejaká prehnaná byrokracia, prakticky ani nemali prísť do kontaktu.

.učitelia sa však sťažujú napríkad na to, že musia do rôznych papierov pre každého žiaka vyplňovať tie isté informácie...
Áno, ale ako to súvisí s inšpekciou?

.tak, že inšpekcia kontroluje, či to naozaj majú všetko vyplnené, hoci je to nezmyselne duplicitné, ak nie ešte viac než duplicitné. Všetkým je jasné, že je to blbosť, a inšpektori dodržiavanie tej blbosti dôsledne kontrolujú.
Ale keď je to blbosť, tak prečo potom učitelia netlačia na riaditeľa, aby sa napríklad prostredníctvom učiteľských odborov alebo nejakou inou cestou nesnažil o zmenu tých predpisov? Ak je to v nejakom predpise, tak prečo potom má byť inšpektor ten zlý len za to, že kontroluje, či sa ten predpis rešpektuje, alebo nie?

.možno preto, lebo špeciálne od spustenia Mikolajovej „reformy“ sú riaditelia a učitelia zahltení obrovským množstvom nadbytočnej, často nezmyselnej a vždy nezaplatenej práce. A školská inšpekcia dôsledne dozerá na dodržiavanie všetkého toho negatívneho, čo školstvo gniavi. Nie je to zvláštne?
Ale veď, ak si prečítate Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania, ktorú Štátna školská inšpekcia práve vydala, tak tam sa opakovane odporúča redukcia administratívy. A to je na základe faktografických zistení, ktoré sú buď kvantifikované, alebo sú aspoň na základe nejakej kvalitatívnej analýzy. A,  pravdu povediac, to, že učiteľ musí viesť dvojmo napríklad katalóg žiaka a stránku žiaka v triednom výkaze, nie je ten najväčší lapsus, ktorý táto reforma priniesla.

.to určite nie je, ale učiteľom to aj tak dosť pije krv.
V iných krajinách, v ktorých je právne povedomie iné ako u nás, by sa to bralo ako nutné zlo – pokiaľ je to v predpise, tak to budem robiť, bez ohľadu na to, či inšpekcia príde, alebo nie. U nás sa to často nerobí, a keď riaditeľ školy dostane ohlásenú inšpekciu, tak sa vyhlási ostrý poplach a riaditeľ začne kontrolovať to, čo mal kontrolovať priebežne a stále. Tým sa vytvorí akási davová hystéria, ktorej sa však dá ľahko predísť. Buď tak, že škola naozaj funguje celý čas tak, ako má, alebo tak, že riaditeľ je natoľko kvalitný, že si vie obhájiť vlastný spôsob vedenia administratívy. Ak vie jasne povedať, že my to robíme takto a takto, myslíme si, že sme dobrí, a ak si vy myslíte niečo iné, tak nám to dokážte.

.to sa naozaj nejaký riaditeľ bude baviť s inšpektormi takýmto spôsobom?
A prečo nie? Ak dokáže nájsť nejaký predpis, ktorý mu umožňuje vyrobiť niektoré z tých duplicitných papierov jednoduchým oxeroxovaním iných papierov niekedy pred koncom školského roku, tak nevidím dôvod, prečo by si to nemohol obhájiť.

.no ale ak je niečo také možné, potom prečo to tým riaditeľom neporadia samotní inšpektori? Ak je inšpekcia ochotná akceptovať nejaké zjednodušenie školskej administratívy, prečo potom jasne nevyhlási, že je to ochotná akceptovať? Prečo neodbremení školy jedným jednoduchým vyhlásením od množstva ubíjajúcej byrokracie?
To už je otázka personálnej kvality jednotlivých inšpektorov a najmä vedenia inšpekcie, ktoré sa istým spôsobom bojí.

.čoho sa bojí?
Bojí sa konfliktu s ministerstvom školstva. Inšpekcia síce podľa zákona vykonáva svoju činnosť nezávisle a len v zmysle platných predpisov, ale úplne nezávisle sa asi necíti. A otvorenú výzvu na nerešpektovanie predpisov, to si asi inšpekcia naozaj nemôže dovoliť.

.ale veď tu sme nehovorili o nerešpektovaní predpisov. Hovorili sme o riaditeľoch, ktorí majú mať odvahu si niečo obhájiť, pričom inšpektori tú odvahu nemajú? Ale veď v záujme celého školstva je, aby učitelia, keď už nie sú poriadne zaplatení, aspoň neboli zbytočne zaťažovaní.
Áno, a toto si inšpekcia zjavne uvedomuje. Už som hovoril, že to konštatuje aj v najnovšej Správe o stave školstva.

.dobre, tak ešte posledná otázka. Inšpektorov je asi 200. Ak majú mať prirodzenú autoritu, mali by to asi byť bývalí učitelia, a to vynikajúci učitelia. Neboli by takíto ľudia užitočnejší naďalej ako učitelia, prípadne ako ľudia, ktorí by učili iných učiteľov, ako sa stať lepšími učiteľmi?
Fakt je, že pozícia inšpektora by mala byť akýmsi zavŕšením kariéry dobrého učiteľa. Ak by výkon inšpekčnej služby spočíval len v tej zbytočnej byrokratickej kontrole, tak by ich asi bolo na týchto pozíciách naozaj škoda. Ale ak inšpektori dokážu popri kontrole pomáhať v niektorých sférach otvárať školám oči, tak môžu byť veľmi užitoční. A ja si myslím, že toto inšpektori aj vďaka skúsenostiam z pedagogickej a riadiacej činnosti robia.


Rozhovor bol pôvodne uverejnený v týždenníku .týždeň dňa 25. marca 2013 a nájdete ho tu.

.týždeň

Peter Dráľ: Iba vyššie platy školstvo nezlepšia

.pod lampou: Svet, ktorý zahodil vzdelanosť?

Malo zmysel testovať deviatakov? /Polemika/

Akých sto dní?

Ako pohnúť spiacim slonom?

Pán premiér, čo máte prázdniny?

Môj návod ako štrajkovať

Akreditácie – choroba alebo liek?

Naše školstvo je zlé

Marek Tesar: Ako sa učí na Novom Zélande

Krajina bez ideí?

Politika do škôl patrí

Viac otázok než odpovedí

Vysoké školy: Univerzity, absolventi, prax

Vlado Burjan: Učenie potrebuje odluku od štátu

Vzdelávanie bez limitov

Juraj Draxler: Každá strana má biznis pozadie

Zoznámte sa: Juraj Draxler

Domáce vyučovanie zamrzlo na prvom stupni

Milióny vyhodené do vzduchu

Budúcnosť našich detí nie je ružová

Planéta /ne/vedomostí

Neviditeľné deti

Rastú nám digitálni dementi?

Čaplovičovo vysvedčenie

Ako zachrániť remeslo

Duch socializmu žije v našich školách

Zuzana Zimenová: Chceme vedieť viac je obojsmerná informačná kampaň

Bez priateľov nezmôžeme nič

Čo je zrkadlom našej spoločnosti

Aby nevznikla stratená generácia

Vďaka Bielym vranám!

V školstve vládne totalita

Keď Čaplovič napráva Mikolaja

Naučte děti číst

Slovensko pôsobí tak, ako keby spalo

Viac muziky za menej peňazí?

Podpora učiteľa spojila Košice s Bratislavou

Učitelia sa zobudili, čosi sa deje

Prebudení učitelia

Kľúčom sú dobré verejné základné školy

Učitelia sa musia prestať báť

Učiteľ si vyrába pomôcky sám a kontroluje ministerstvo

Štrajk učiteľov, zrada a porážka

Mali sme inšpekciu

Dve správy o stave školstva

Pridávajú školy hodnotu?

Školské testy – dobrý sluha, zlý pán

Merať či nemerať vo vzdelávaní?

Inšpekcia, byrokracia, a tak vôbec

Pohľad zvonku

Načo je komu školská inšpekcia?

Pedagogika videná očami biológie

Reforma školstva – pohľad z riaditeľne

Reforma či perestrojka?

Ad: Planéta testov a garancií

Planéta testov a garancií

Nové školstvo a .týždeň