MŠ SR: Štátny vzdelávací program

18.7.2008 | Admin | Archív

Štátny vzdelávací program bol schválený na gremiálnej porade ministra 19. júna 2008.

Štátny vzdelávací program (ŠVP) vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

ŠVP pre základné umelecké školy a jazykové školy boli schválené na gremiálnej porade ministra školstva 1. júla 2008.


ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie:

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie - ISCED 0ISCED 1 - primárne vzdelávanie:

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike - ISCED 1 - Primárne vzdelávanie


Príloha k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike - ISCED 1 - Primárne vzdelávanie /Učebné osnovy/


Učebné osnovy Rímskokatolíckeho a Gréckokatolíckeho náboženstva pre 1. stupeň cirkevných základných škôl zriadených Katolíckou cirkvou


Učebné osnovy náboženskej výchovy Rímskokatolíckeho a Gréckokatolíckeho náboženstva pre 1. - 4. ročník základných škôlISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie:

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie


Príloha k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike - ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie /Učebné osnovy/

Učebné osnovy Rímskokatolíckeho a Gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník cirkevných základných škôl zriadených Katolíckou cirkvou


Učebné osnovy náboženskej výchovy Rímskokatolíckeho a Gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôlISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie:

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike - ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie


Príloha k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá v Slovenskej republike -ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie /Učebné osnovy/

Učebné osnovy Rímskokatolíckeho a Gréckokatolíckeho náboženstva pre cirkevné gymnáziá, SZŠ, SOŠ, SOU zriadené Katolíckou cirkvou


Učebné osnovy náboženskej výchovy Rímskokatolíckeho a Gréckokatolíckeho náboženstva pre 1. - 2. ročník gymnázií, SZŠ, SOŠ, SOUKonzervatóriá:

Štátny vzdelávací program - konzervatóriáOdborné školstvo:

Štátny vzdelávací program - odborné školstvoZákladné umelecké školy:

Štátny vzdelávací program - základné umelecké školyJazykové školy:

Štátny vzdelávací program - jazykové školy


Archív

Pozvánka na konferenciu ELT FORUM

SKUtok

ELT FORUM

Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

Monitoring médií o školstve

INEKO: Portál základných a stredných škôl

Portál eAktovka

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2011

Burjan o škole

Iniciatíva: Aktívne školy

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010

Zverejňovanie prác a opatrenia proti plagiátorom

Študentská esej 2010

Vyšlo ôsme číslo Dobrej školy

Vyšlo siedme číslo Dobrej školy

Vyšlo šieste číslo Dobrej školy

Vyšlo piate číslo Dobrej školy

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity

Pedagogický časopis

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009

Vyšlo štvrté číslo Dobrej školy

Konferencia Učíme pre život 2010

Celé Česko čte dětem

Vyšlo tretie číslo Dobrej školy

Vzdelávací portál Moderní dějiny

Nové kurikulum - prečo a ako

Vyšlo druhé číslo Dobrej školy

Študentská esej 2009

„Príma“ či „oktáva“ nie sú latinské názvy

Vyšlo prvé číslo Dobrej školy

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2009)

Už mám dosť tých všeobecných táranín o školskej reforme

Mikolaj píše, Kmotrík tlačí: Učiteľské noviny

Učebnicové zaucho školskej reforme

Školské programy: Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

.týždeň: Školstvo

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2008

Národná učebnica

Mikolajky a Európska únia

Študentská esej 2008

www.oskole.sk: Projekt internetovej školy

Školské programy: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Školské programy: ZŠ Pribinova 123/9, Nováky

Dobrý učiteľ rovná sa dobrá škola?

Školské programy: Škola u Filipa, J. Bakossa 5, Banská Bystrica

Školské programy: ZŠ Štúrova 18, Myjava

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2008)

Registrácia a diskusie k článkom opäť funkčné

INEKO: Hlavné zistenia a zlyhania - PISA 2006

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

Zakladáme databanku vzdelávacích programov

MŠ SR: Štátny vzdelávací program

PDF TRUNI: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

ŠPÚ: Kurikulárna transformácia pre stredné školy

Školské programy: Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Školské programy: Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Edičný portál Ministerstva školstva SR

Albion Books - cudzojazyčná literatúra

Didaktis - Pedagogické vydavateľstvo

FYZIKUS - učebnice fyziky pre gymnáziá

MŠ SR: Vzorové školské vzdelávacie programy

Videokomentár Martina Mojžiša k školskému zákonu

Prihláste sa na seminár určený pre stredoškolských učiteľov

Stolzová - web pro pedagogickou tradici a kontinuitu

Český metodický portál RVP

Komenského učebnica ekonómie

Videokomentár Martina Mojžiša k reforme školstva

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

TV SME: O vlastnostiach úspešných reforiem školstva

Reforma školstva

Zlatý fond - diela klasikov slovenskej literatúry

Prvé sústredenia projektu Vzdelávanie pre život sú za nami

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007

Slovenské deti v prieskume prepadli

Vysvedčenie namiesto ručiteľa

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2007)

Česká televize: Rodina, škola a já

Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě (prednáška)

ŠPÚ otvára na svojich stránkach diskusiu o reforme školstva

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (konferencia)

Česká škola

Myslím ekonomicky

Pán učiteľ

ARRA: Pohľad študentov na slovenské vysoké školy

EXAM testing

Spustili internetový projekt Dobrá škola

Dobrá škola

AERA SIG

Konferencia o čitateľskej gramotnosti

International Reading Association

Kvalitní v škole - úspešní v živote

OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Eurydice

Teacher´s TV

Videokonferencia o vytváraní medzinárodných partnerstiev

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

INEKO a reforma školstva

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2006)

Občan a demokracia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Návrh nového školského zákona

Centrum pre vzdelávaciu politiku