Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

10.5.2012 | Admin | Archív

Kvalita učiteľov anglického jazyka na Slovensku nie je ideálna. Zlepšiť by ju mal aj 2. ročník konferencie ELTFORUM, ktorú 8. a 9. júna 2012 v Bratislave organizuje Asociácia jazykových škôl SR. Vystúpia na nej aj viacerí medzinárodní rečníci a tréneri jazykov. O situácii na trhu jazykového vzdelávania sme sa preto pozhovárali so šéfkou asociácie Klaudiou Bednárovou.Aká je kvalita učiteľov jazykov na Slovensku?

Jazykových pedagógov je na Slovensku vo všeobecnosti nedostatok, čo nevyhnutne núti bežné, ale aj jazykové školy robiť výrazné kompromisy pri výbere učiteľov a teda aj pri ich kvalite. Z môjho pohľadu je základným problémom pohľad na učiteľské povolanie ako také. Študenti pri výbere vysokej školy nepovažujú pedagogiku za atraktívnu voľbu. Ak máme na začiatku reťazca študentov, ktorí študujú učiteľstvo dobrovoľne - nasilu a iba mizivé percento z nich sa chystá reálne ísť učiť, tak hovoriť o kvalite a zlepšení situácie v budúcnosti môžeme len veľmi ťažko.

Je rozdiel v kvalite medzi štátnymi a súkromnými učiteľmi jazykov?

Takto by som to nerozdelila, aj keď, ako v ktoromkoľvek inom povolaní, súkromný sektor je flexibilnejší v ohodnotení učiteľov a prirodzene teda pritiahne tých lepších a ambicióznejších. Vo všeobecnosti sa asi dá povedať, že v súkromných školách sú učitelia jazykovo zručnejší, ale porovnávať metodickú pripravenosť si netrúfnem.

Čo sa podpísalo pod aktuálny stav?

Hoci najčastejšie skloňovaným dôvodom sú nízke platy učiteľov, dovolím si nesúhlasiť. Ani doštudovať právo neznamená automaticky zamestnať sa v právnickej firme a zarábať kopec peňazí. Kariéra neprichádza s diplomom. Je nevyhnutné, aby učitelia začali k svojmu povolaniu pristupovať aktívnejšie. Viac sa vzdelávať, zúčastňovať sa seminárov, konferencií, zbierať nové informácie, vytvárať si kontakty a hľadať nové cesty. Ak je im štátne školstvo „priúzke“ vždy je tu možnosť prejsť do súkromného školstva, alebo sa osamostatniť. Tak, ako to je u iných povolaní, či už ekonómov, lekárov alebo právnikov.

Zvýšiť kvalitu učiteľov si kladie za cieľ aj najväčšia konferencia angličtinárov na Slovensku - ELTFORUM.

Organizovať konferenciu znamená vytvoriť priestor. Dať možnosť učiteľom sa stretnúť, rozprávať, zdieľať skúsenosti, vidieť a počuť zaujímavé prednášky, nechať sa inšpirovať. Som presvedčená, že ELTFORUM toto všetko spĺňa a ponúka učiteľom veľa možností. Je však už na jednotlivcoch, čo si z konferencie odnesú. Práve to je o aktívnom prístupe ku kariére a o šikovnosti využiť príležitosti, ktoré sú.

Vlaňajšieho prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 300 učiteľov z celého Slovenska. Máte nejaké konkrétne spätné väzby o tom, ako pretavili poznatky z konferencie do procesu výučby?

Spätná väzba od učiteľov bola veľmi pozitívna. Podľa dotazníkov boli prednášajúci inšpiratívni, témy zaujímavé a učitelia by zaplatili za konferenciu aj viac. V dotazníkoch 95% učiteľov uviedlo, že zvýšiť vstup z 10 € na 15 € je adekvátne. Hoci je veľmi ťažké monitorovať aplikovanie získaných poznatkov priamo vo výučbe, myslím, že na základe tohto vyjadrenia a vzhľadom na vysoký záujem o účasť na konferencii aj tento rok sa dá predpokladať, že konferencia plní svoj cieľ a pomáha učiteľom učiť lepšie v praxi.Organizačnými partnermi ELT FORUM sú vydavateľstvá Cambridge University Press, Express Publishing, Infoa, Macmillan, Oxford University Press, a tiež Metodicko-pedagogické centrum. Mediálnymi partnermi sú portály www.noveskolstvo.sk, www.uspesnaskola.sk, www.education.sk a www.konferencie.sk.
Viac informácií, vrátane prihlášky, nájdete na www.eltforum.sk.

Archív

Pozvánka na konferenciu ELT FORUM

SKUtok

ELT FORUM

Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

Monitoring médií o školstve

INEKO: Portál základných a stredných škôl

Portál eAktovka

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2011

Burjan o škole

Iniciatíva: Aktívne školy

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010

Zverejňovanie prác a opatrenia proti plagiátorom

Študentská esej 2010

Vyšlo ôsme číslo Dobrej školy

Vyšlo siedme číslo Dobrej školy

Vyšlo šieste číslo Dobrej školy

Vyšlo piate číslo Dobrej školy

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity

Pedagogický časopis

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009

Vyšlo štvrté číslo Dobrej školy

Konferencia Učíme pre život 2010

Celé Česko čte dětem

Vyšlo tretie číslo Dobrej školy

Vzdelávací portál Moderní dějiny

Nové kurikulum - prečo a ako

Vyšlo druhé číslo Dobrej školy

Študentská esej 2009

„Príma“ či „oktáva“ nie sú latinské názvy

Vyšlo prvé číslo Dobrej školy

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2009)

Už mám dosť tých všeobecných táranín o školskej reforme

Mikolaj píše, Kmotrík tlačí: Učiteľské noviny

Učebnicové zaucho školskej reforme

Školské programy: Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

.týždeň: Školstvo

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2008

Národná učebnica

Mikolajky a Európska únia

Študentská esej 2008

www.oskole.sk: Projekt internetovej školy

Školské programy: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Školské programy: ZŠ Pribinova 123/9, Nováky

Dobrý učiteľ rovná sa dobrá škola?

Školské programy: Škola u Filipa, J. Bakossa 5, Banská Bystrica

Školské programy: ZŠ Štúrova 18, Myjava

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2008)

Registrácia a diskusie k článkom opäť funkčné

INEKO: Hlavné zistenia a zlyhania - PISA 2006

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

Zakladáme databanku vzdelávacích programov

MŠ SR: Štátny vzdelávací program

PDF TRUNI: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

ŠPÚ: Kurikulárna transformácia pre stredné školy

Školské programy: Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Školské programy: Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Edičný portál Ministerstva školstva SR

Albion Books - cudzojazyčná literatúra

Didaktis - Pedagogické vydavateľstvo

FYZIKUS - učebnice fyziky pre gymnáziá

MŠ SR: Vzorové školské vzdelávacie programy

Videokomentár Martina Mojžiša k školskému zákonu

Prihláste sa na seminár určený pre stredoškolských učiteľov

Stolzová - web pro pedagogickou tradici a kontinuitu

Český metodický portál RVP

Komenského učebnica ekonómie

Videokomentár Martina Mojžiša k reforme školstva

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

TV SME: O vlastnostiach úspešných reforiem školstva

Reforma školstva

Zlatý fond - diela klasikov slovenskej literatúry

Prvé sústredenia projektu Vzdelávanie pre život sú za nami

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007

Slovenské deti v prieskume prepadli

Vysvedčenie namiesto ručiteľa

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2007)

Česká televize: Rodina, škola a já

Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě (prednáška)

ŠPÚ otvára na svojich stránkach diskusiu o reforme školstva

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (konferencia)

Česká škola

Myslím ekonomicky

Pán učiteľ

ARRA: Pohľad študentov na slovenské vysoké školy

EXAM testing

Spustili internetový projekt Dobrá škola

Dobrá škola

AERA SIG

Konferencia o čitateľskej gramotnosti

International Reading Association

Kvalitní v škole - úspešní v živote

OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Eurydice

Teacher´s TV

Videokonferencia o vytváraní medzinárodných partnerstiev

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

INEKO a reforma školstva

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2006)

Občan a demokracia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Návrh nového školského zákona

Centrum pre vzdelávaciu politiku