Kvalitní v škole - úspešní v živote

1.1.2007 | Admin | Archív

V januári 2007 začalo Združenie podnikateľov Slovenska v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka a Katedrou manažmentu Slovenskej technickej univerzity s realizáciou projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote, ktorý podporilo Ministerstvo školstva SR v rámci SOP Ľudské zdroje a JPD Bratislava Cieľ 3 a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Projekt bude implementovaný počas nasledujúcich dvoch rokov.

Cieľovou skupinou projektu sú stredoškolskí učitelia a študenti a cieľom projektu je vytvoriť vzdelávací systém, ktorý je schopný dostatočne reflektovať požiadavky spoločnosti založenej na poznatkoch a vytvorenie učebnice nového predmetu na stredné školy. Systém by mal vytvárať obsah, ktorý nebude rigidný, ale naopak, jeho modulárna štruktúra bude umožňovať flexibilnú a neustálu adaptáciu na požiadavky praxe, ako aj na špecifické lokálne, či regionálne požiadavky. Týmto by mal projekt dosiahnuť zvyšovanie potenciálu cieľovej skupiny s dôrazom na konkurencieschopnosť, požiadavky trhu práce, kvalifikovanú pracovnú silu a rast flexibility.

Súčasťou tohto systému musí byť vytvorenie stálej komunikačnej platformy medzi všetkými účastníkmi:


    - poskytovateľmi vzdelávania – zriaďovateľmi škôl,
    - zamestnávateľmi – podnikateľmi,
    - študentmi.


Ako totiž ukázali aj skúsenosti s implementáciou programu Minerva v oblasti auditu podnikateľského prostredia, v procese budovania znalostnej ekonomiky verejný sektor nemôže sám uspieť bez aktívneho zapojenia podnikateľského sektora do tohto procesu.

Túto skutočnosť si uvedomuje aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, ktorej prezident vyjadril svoje podporné stanovisko tomuto projektu. Tento projekt teda zároveň predstavuje prvú siginifikantnú iniciatívu podnikateľského sektora zapojiť sa do tvorby moderného vzdelávacieho systému reagujúceho na požiadavky praxe, a to reprezentovanú najstarším podnikateľským združením vôbec.

Zdroj: http://www.hayek.sk/content/view/290/79/

Archív

Pozvánka na konferenciu ELT FORUM

SKUtok

ELT FORUM

Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

Monitoring médií o školstve

INEKO: Portál základných a stredných škôl

Portál eAktovka

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2011

Burjan o škole

Iniciatíva: Aktívne školy

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010

Zverejňovanie prác a opatrenia proti plagiátorom

Študentská esej 2010

Vyšlo ôsme číslo Dobrej školy

Vyšlo siedme číslo Dobrej školy

Vyšlo šieste číslo Dobrej školy

Vyšlo piate číslo Dobrej školy

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity

Pedagogický časopis

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009

Vyšlo štvrté číslo Dobrej školy

Konferencia Učíme pre život 2010

Celé Česko čte dětem

Vyšlo tretie číslo Dobrej školy

Vzdelávací portál Moderní dějiny

Nové kurikulum - prečo a ako

Vyšlo druhé číslo Dobrej školy

Študentská esej 2009

„Príma“ či „oktáva“ nie sú latinské názvy

Vyšlo prvé číslo Dobrej školy

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2009)

Už mám dosť tých všeobecných táranín o školskej reforme

Mikolaj píše, Kmotrík tlačí: Učiteľské noviny

Učebnicové zaucho školskej reforme

Školské programy: Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

.týždeň: Školstvo

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2008

Národná učebnica

Mikolajky a Európska únia

Študentská esej 2008

www.oskole.sk: Projekt internetovej školy

Školské programy: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Školské programy: ZŠ Pribinova 123/9, Nováky

Dobrý učiteľ rovná sa dobrá škola?

Školské programy: Škola u Filipa, J. Bakossa 5, Banská Bystrica

Školské programy: ZŠ Štúrova 18, Myjava

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2008)

Registrácia a diskusie k článkom opäť funkčné

INEKO: Hlavné zistenia a zlyhania - PISA 2006

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

Zakladáme databanku vzdelávacích programov

MŠ SR: Štátny vzdelávací program

PDF TRUNI: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

ŠPÚ: Kurikulárna transformácia pre stredné školy

Školské programy: Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Školské programy: Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Edičný portál Ministerstva školstva SR

Albion Books - cudzojazyčná literatúra

Didaktis - Pedagogické vydavateľstvo

FYZIKUS - učebnice fyziky pre gymnáziá

MŠ SR: Vzorové školské vzdelávacie programy

Videokomentár Martina Mojžiša k školskému zákonu

Prihláste sa na seminár určený pre stredoškolských učiteľov

Stolzová - web pro pedagogickou tradici a kontinuitu

Český metodický portál RVP

Komenského učebnica ekonómie

Videokomentár Martina Mojžiša k reforme školstva

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

TV SME: O vlastnostiach úspešných reforiem školstva

Reforma školstva

Zlatý fond - diela klasikov slovenskej literatúry

Prvé sústredenia projektu Vzdelávanie pre život sú za nami

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007

Slovenské deti v prieskume prepadli

Vysvedčenie namiesto ručiteľa

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2007)

Česká televize: Rodina, škola a já

Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě (prednáška)

ŠPÚ otvára na svojich stránkach diskusiu o reforme školstva

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (konferencia)

Česká škola

Myslím ekonomicky

Pán učiteľ

ARRA: Pohľad študentov na slovenské vysoké školy

EXAM testing

Spustili internetový projekt Dobrá škola

Dobrá škola

AERA SIG

Konferencia o čitateľskej gramotnosti

International Reading Association

Kvalitní v škole - úspešní v živote

OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Eurydice

Teacher´s TV

Videokonferencia o vytváraní medzinárodných partnerstiev

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

INEKO a reforma školstva

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2006)

Občan a demokracia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Návrh nového školského zákona

Centrum pre vzdelávaciu politiku