Vysvedčenie namiesto ručiteľa

19.11.2007 | Elena Akácsová | Archív

Slováci sa príliš neorientujú vo finančných otázkach, vyplynulo pred týždňom z prieskumu Slovenskej bankovej asociácie. To ma vôbec neprekvapilo. Regina Ovesny-Straka dodala, že nie je povinnosťou bánk robiť medzi klientmi osvetu a že to patrí do kompetencie štátu a škôl. To ma teda prekvapilo. Asociácia chce rokovať s ministerstvom školstva aj centrálnou bankou o možnosti rozšírenia učebných osnov o praktické informácie z oblasti finančníctva a bankovníctva. To ma úplne dorazilo.

Som presvedčená, že asociácia nejakého nadšenca na ministerstve školstva pre túto nehoráznosť bez problémov nájde. Po joge, etickej, environmentálnej či sexuálnej výchove tu teda máme na programe ďalšiu z vecí, ktorú by mal štát prostredníctvom školy tlačiť deťom do hláv namiesto toho, aby to nechal presne tam, kam to patrí, teda v rodine, v praktickom živote a v individuálnom dobrovoľnom vzdelávaní.

Nech si to predstavujem, ako chcem, stále si nedokážem vybaviť toho geniálneho učiteľa, ktorý by dokázal vychovať finančne zorientovaného, ale najmä finančne rozumne sa správajúceho občana, ak sa doma odmalička nenaučil základné ekonomické správanie, napríklad že peniaze nerastú na strome, ale sa zarábajú, že aj požičané peniaze sa musia nakoniec splatiť, a teda aj na tie treba zarobiť, a ten, kto požičiava, bude chcieť svoje peniaze späť aj s úrokmi. Ak rodičia žijú na dlh, ak nezarábajú, ale ich živí štát, potom je celkom jedno, či ich deti rozumejú pojmu ročná percentuálna miera nákladov a ovládajú rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou.

Podľa spomenutého prieskumu index našej finančnej gramotnosti vylepšujú ľudia mladší ako 45 rokov. Zle sú na tom teda starší odchovanci socialistického rovnostárskeho systému, ktorí už nedokážu meniť svoje myslenie a návyky, nie mladí rodičia. Z prieskumu dokonca vyplynulo, že nadpriemernú znalosť finančnej problematiky majú práve respondenti na rodičovskej dovolenke a v domácnosti. Riaditeľ prieskumnej agentúry síce upozornil, že vo vzorke prieskumu tvorili ženy v domácnosti len tri percentá, takže každá odpovedajúca žena mohla výsledok výrazne skresliť. Mohla. Mohla to skresliť aj naopak, možno sú na tom ženy v domácnosti ešte lepšie ako tie odpovedajúce.

Pracujem s deťmi s prestávkami vyše dvadsať rokov a rozdiel medzi dnešnými deťmi a deťmi vyrastajúcimi za socíku je diametrálny. Dnešné deti majú celkom presné predstavy o peniazoch a živo sa o hodnotu vecí zaujímajú. Načo teda zaťažovať ďalšími predmetmi všetky súčasné deti, keď to potrebujú len isté sociálne skupiny a dospelí ľudia formujúci svoje finančné správanie v dobe, keď nič také ako hypotekárny úver či investičné sporenie nebolo u nás možné. Otázkou je, ako poučiť tieto skupiny ľudí vo finančných otázkach a či sú vôbec poučiteľní.

Druhou otázkou je, či dnešným deťom bude vôbec nejaká finančná gramotnosť potrebná, keď súčasná vláda robí všetko pre to, aby ju od rozmýšľania tohto typu opäť úplne odbremenila. Veď starostlivý sociálny štát sa už postará, aby nás zlé finančné inštitúcie neokrádali o dôchodkové úspory, aby tu nikto netvoril neprimeraný, „bezprácny“ alebo najlepšie žiaden zisk, a ako som sa najnovšie dozvedela z tlače, aby požičiavanie peňazí chudobnej a nevzdelanej vrstve obyvateľstva bolo zakázané zo zákona, lebo je to vraj legálna úžera. A ak sa niekomu podarí predsa len nešťastných, finančne negramotných občanov obabrať, tesne pred ďalšími voľbami ich dobrotivý premiér veľkoryso odškodní z peňazí, ktoré zobral tým finančne gramotnejším.

PS: Ak máte čas a chuť, môžete si svoju vlastnú finančnú gramotnosť otestovať v kvíze na stránke Slovenskej bankovej asociácie.

Autorka je šéfredaktorkou magazínu www.t-station.sk

Článok bol publikovaný na stránkach magazínu Station 32/2007 dňa 15. novembra 2007.

Archív

Pozvánka na konferenciu ELT FORUM

SKUtok

ELT FORUM

Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

Monitoring médií o školstve

INEKO: Portál základných a stredných škôl

Portál eAktovka

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2011

Burjan o škole

Iniciatíva: Aktívne školy

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010

Zverejňovanie prác a opatrenia proti plagiátorom

Študentská esej 2010

Vyšlo ôsme číslo Dobrej školy

Vyšlo siedme číslo Dobrej školy

Vyšlo šieste číslo Dobrej školy

Vyšlo piate číslo Dobrej školy

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity

Pedagogický časopis

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009

Vyšlo štvrté číslo Dobrej školy

Konferencia Učíme pre život 2010

Celé Česko čte dětem

Vyšlo tretie číslo Dobrej školy

Vzdelávací portál Moderní dějiny

Nové kurikulum - prečo a ako

Vyšlo druhé číslo Dobrej školy

Študentská esej 2009

„Príma“ či „oktáva“ nie sú latinské názvy

Vyšlo prvé číslo Dobrej školy

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2009)

Už mám dosť tých všeobecných táranín o školskej reforme

Mikolaj píše, Kmotrík tlačí: Učiteľské noviny

Učebnicové zaucho školskej reforme

Školské programy: Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

.týždeň: Školstvo

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2008

Národná učebnica

Mikolajky a Európska únia

Študentská esej 2008

www.oskole.sk: Projekt internetovej školy

Školské programy: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Školské programy: ZŠ Pribinova 123/9, Nováky

Dobrý učiteľ rovná sa dobrá škola?

Školské programy: Škola u Filipa, J. Bakossa 5, Banská Bystrica

Školské programy: ZŠ Štúrova 18, Myjava

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2008)

Registrácia a diskusie k článkom opäť funkčné

INEKO: Hlavné zistenia a zlyhania - PISA 2006

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

Zakladáme databanku vzdelávacích programov

MŠ SR: Štátny vzdelávací program

PDF TRUNI: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

ŠPÚ: Kurikulárna transformácia pre stredné školy

Školské programy: Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Školské programy: Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Edičný portál Ministerstva školstva SR

Albion Books - cudzojazyčná literatúra

Didaktis - Pedagogické vydavateľstvo

FYZIKUS - učebnice fyziky pre gymnáziá

MŠ SR: Vzorové školské vzdelávacie programy

Videokomentár Martina Mojžiša k školskému zákonu

Prihláste sa na seminár určený pre stredoškolských učiteľov

Stolzová - web pro pedagogickou tradici a kontinuitu

Český metodický portál RVP

Komenského učebnica ekonómie

Videokomentár Martina Mojžiša k reforme školstva

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

TV SME: O vlastnostiach úspešných reforiem školstva

Reforma školstva

Zlatý fond - diela klasikov slovenskej literatúry

Prvé sústredenia projektu Vzdelávanie pre život sú za nami

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007

Slovenské deti v prieskume prepadli

Vysvedčenie namiesto ručiteľa

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2007)

Česká televize: Rodina, škola a já

Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě (prednáška)

ŠPÚ otvára na svojich stránkach diskusiu o reforme školstva

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (konferencia)

Česká škola

Myslím ekonomicky

Pán učiteľ

ARRA: Pohľad študentov na slovenské vysoké školy

EXAM testing

Spustili internetový projekt Dobrá škola

Dobrá škola

AERA SIG

Konferencia o čitateľskej gramotnosti

International Reading Association

Kvalitní v škole - úspešní v živote

OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Eurydice

Teacher´s TV

Videokonferencia o vytváraní medzinárodných partnerstiev

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

INEKO a reforma školstva

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2006)

Občan a demokracia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Návrh nového školského zákona

Centrum pre vzdelávaciu politiku