Kampaň Chceme vedieť viac: O budúcnosti vzdelávania na slovensku
Atlas predstav o buducnosti vzdelavania Iné príbehy Nové školstvo Nové školstvo Nové školstvo Nové školstvo Nové školstvo Nové školstvo

Aktuálne

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov

V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti

Správa z okrúhleho stola na tému Výchova a vzdelávanie orientované na deti a mladých ľudí

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Prečo som to urobil

Peter Dráľ nielen o dobrej škole za rohom

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Koalícia pre deti Slovensko považuje necitlivé vykonávanie súdnych rozhodnutí v prípadoch odoberania detí za neakceptovateľné