Nepleťme tie peniaze do všetkého

3.4.2017 | Vladimír Burjan | Dobrá škola

Iste ste sa už stretli s konštatovaním, že všetko so všetkým súvisí. Toto pseudofilozofické tvr­denie je možno pravdivé, ale je to pravda triviálna, ktorá nás ničím neobohacuje. V súčasných diskusiách o vzdelávaní často zaznieva obdobné podozrivo zovšeobecňujúce tvrdenie, a síce že za všetky problémy v našom školstve môže nedostatočné financovanie. Nielenže to nie je prav­da, ale – a to je ešte horšie – je to mimoriadne kontraproduktívne nastavenie mysle. Je to mindset typu ja nič, ja muzikant. Je to mindset, ktorý učiteľov zbavuje akejkoľvek spoluzodpovednosti za zlé veci, ktoré sa v školách dejú. Je to mindset, ktorý ich nabáda na pasívne čakanie, kým sa financovanie zlepší. Dovtedy nemá zmysel nič robiť, pretože bez peňazí sa nič nedá zmeniť a neskôr, až raz peňazí bude dosť, to vďaka nim všetko začne samo dobre fungovať.


Keď dnes slovenčinárka diktuje žiakom Štúrov životopis, väčšina triedy sa nudí. Ale keď do školstva potečie 6 % HDP, začne ich ten Štúr určite zaujímať. Dnes žiaci nevedia poriadne pracovať s textom, ale keď školy budú mať dosť peňazí na vybudovanie školských knižníc, začnú čítať s porozumením. Nedávno som bol svedkom toho, ako učiteľka povedala žiakom na hodine matematiky nesprávnu definíciu rov­no­bež­ní­ka (nie raz, opakovane). Keď bude lepšie platená, doučí sa to. Dnes mnohí učitelia nepoložia žiakom za celú hodinu ani jedinú hlbšiu otázku. Pri investíciách do vzdelávania na úrovni 3,8 % HDP nás to ani nemôže prekvapovať.


Dnes naši žiaci dopadajú v testoch PISA pomerne zle. Keby sme ale výrazne navýšili normatív na žiaka... Nuž, keby sme výraz­ne na­výšili normatív, mohli by sme sa pokojne zaradiť medzi krajiny, ktoré investujú do školstva mnohonásobne viac ako Slovensko a napriek tomu v testoch PISA dopadajú rovnako zle ako my alebo ešte horšie.


Samozrejme, že školstvo treba financovať oveľa lepšie ako v súčasnosti. A áno, rozhodne treba zvýšiť učiteľom platy – sám to pri každej možnej príležitosti opakujem. Ibaže z toho nemôžeme robiť conditio sine qua non, kardinálnu otázku, na ktorej stojí a padá úplne všetko ostatné. Tak to jednoducho nie je. Takým prístupom blokujeme a torpédujeme akékoľvek iné kroky a aktivity, ktoré sú potrebné pre zlepšenie situácie vo vzdelávaní.


Rozumiem tomu, že agenda odboro­vých organizácií sa primárne zameriava na financovanie a na mzdy. V ich prípade je to v poriadku, také je ich poslanie. Považujem však za škodu, ak sa aj Slovenská komora učite­ľov čoraz viac profiluje ako ďalšia odborová organizácia. Jej záber by podľa môjho názoru mal byť omnoho širší a zodpovednosť za pôsobenie učiteľského stavu oveľa komplexnejšia. Mávanie výplatnými páskami môže byť dôležité, ale prislú­cha to najmä odborom. SKÚ by mala byť elitou medzi učiteľmi a pôsobiť aj smerom dovnútra. A nepodporovať názor, že za všetky problémy môže nedostatok peňazí. 


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.

Dobrá škola

Nie som čarodejník, naozaj nie

Pre niekoho peklo, pre niekoho raj

Nepleťme tie peniaze do všetkého

Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti

Pre iných bežné veci, pre nás sci-fi?

Čísla hovoria jasne – svet nám uteká

Nie je za čím banovať

Únava z blúdenia

Peter Dráľ: Treba odmeňovať iba kvalitu

Ako sa píše vízia

Radšej pomalšie, ale správne

Prečo som to urobil

Zakladám start-up

Môže za to škola?

Máme byť radi, keď OECD radí?

Vládnutie podľa PR-manuálov

Natieranie na ružovo nepomôže

Neviem, či sme mohli byť ďalej

Neviem ho definovať, ale spoznám ho

Zuzana Zimenová: Nepotrebujeme ďalšiu reformu

Keď politici počúvajú, treba hovoriť

Priveľa práva nás postupne zadusí

Diskusie treba, aj keď nič neriešia

Systém alebo panáčikovia?

Omnia sponte fluant...

Daň z pridanej slobody

Nie sme škodliví natierači

Výroky účastníkov workshopov kampane Chceme vedieť viac

Nie je nič dôležitejšie ako záujmy vlastnej strany

Wikipédia vie čoraz viac, ľudia čoraz menej

Čo sme sa dozvedeli v kampani Chceme vedieť viac

Moja revolúcia

O nemocniciach a školách

Šiesty ročník, štvrtý minister

Hodnoťte a plánujte, ale nie formálne

Chrám, výťah, poisťovňa... A čo ďalej?

Pozvánka na konferenciu: Cesty k dobrej škole

Chutný zákusok s pár kamienkami

Učiteľov musí byť vidieť a počuť

Človeče, zapoj sa!

Zmena je možná, no nádeje plané

Neo-PISA-teľná povrchnosť

Deťom chýba pomocná ruka

Stále niečo nové

Stretol som skutočného guru

Merajme, ale s mierou

O kamienkoch a knihách

Po rokoch opäť v školskej lavici

V Testovaní 9 sa podvádza!

Oceňujeme, že ste nás ocenili

Anna Chlupíková: Dôverujem svojim učiteľom

Ignorovať najlepších je hlúpe

Zemeguľa je vaša, držíme palce!

Čo z toho vyplýva pre školu?

Krátkozrakosť hraničiaca so slepotou

Nové školstvo a Dobrá škola