Hodnoťte a plánujte, ale nie formálne

8.6.2014 | Vladimír Burjan | Dobrá škola

Vo chvíli, keď budete čítať tieto riadky, vás od vytúžených prázdnin bude deliť už iba niekoľko týždňov. Áno, viem, vy budete počas prázdnin čerpať dovolenku, ale stále sú to prázdniny.


Únava učiteľov na konci školského roka vie byť obrovská, o čom svedčí aj jedna z odpovedí na našu anketovú otázku: Aké ocenenie vašej práce by vás potešilo na konci školského roka? Vraj: „Rozchod domov bez vyhodnocovacej porady. Hneď po rozdaní vysvedčení.“ A hoci to autorka zrejme myslela s istou humornou nadsádzkou, chcem sa pri jej odpovedi na chvíľu zastaviť. Cítim z nej totiž skúsenosť, že vyhodnocovacia porada je niečo únavné, nudné, formálne a zbytočné.


Môže to tak byť, ale nemusí. Všetko závisí od konkrétnej školy, presnejšie od jej vedenia. Možno nie je dobré, aby sa hodnotenie odohrávalo v deň odovzdávania vysvedčení. Možno nie je dobré robiť ho v pléne na pedagogickej rade, ale radšej v jednotlivých predmetových komisiách. Možno nie je dobré robiť z neho nariadenú povinnosť, ale radšej viesť učiteľov tak, aby ho sami pociťovali ako potrebu. Určite nie je dobré zredukovať koncoročné hodnotenie na vyplňovanie štatistických výkazov a hlásenie počtov vymeškaných hodín a neprospievajúcich žiakov.


A určite je niekde chyba, ak učitelia vnímajú hodnotenie a plánovanie ako nutné zlo. Pretože hodnotenie, pohľad dozadu a reflexia vlastných úspechov a nezdarov sú pre každú systematickú prácu naozaj dôležité. Ak chcem na budúci rok robiť veci lepšie, musím vedieť, čo sa mi tento rok podarilo a čo mi nevyšlo. Musím sa zamyslieť, či bola chyba v cieľoch, ktoré som si kládol, v metódach, ktoré som použil, alebo v objektívnych príčinách, ktoré som nevedel ovplyvniť. S tými však opatrne, vyhováranie sa na ne je návykové a vedie k apatii. Aby som na konci budúceho roka vedel posúdiť, či som sa ako učiteľ niekam posunul, mal by som si zvedomiť a pomenovať svoje silné a slabé stránky, možnosti, rezervy, ciele. Koniec školského roka je ideálnym časom pre osobnú „SWOT-analýzu“.


Ak sa napriek únave pustíte do hodnotenia a plánovania, vedzte, že nebudete sami. Týmto číslom končí 5. ročník DOBREJ ŠKOLY a nás v redakcii tiež čaká jeho zhodnotenie a plánovanie zmien do budúcnosti. A môžete sa spoľahnúť, že si pre vás pripravíme nejaké prekvapenia. Dočítania v septembri!


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.

Dobrá škola

Nie som čarodejník, naozaj nie

Pre niekoho peklo, pre niekoho raj

Nepleťme tie peniaze do všetkého

Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti

Pre iných bežné veci, pre nás sci-fi?

Čísla hovoria jasne – svet nám uteká

Nie je za čím banovať

Únava z blúdenia

Peter Dráľ: Treba odmeňovať iba kvalitu

Ako sa píše vízia

Radšej pomalšie, ale správne

Prečo som to urobil

Zakladám start-up

Môže za to škola?

Máme byť radi, keď OECD radí?

Vládnutie podľa PR-manuálov

Natieranie na ružovo nepomôže

Neviem, či sme mohli byť ďalej

Neviem ho definovať, ale spoznám ho

Zuzana Zimenová: Nepotrebujeme ďalšiu reformu

Keď politici počúvajú, treba hovoriť

Priveľa práva nás postupne zadusí

Diskusie treba, aj keď nič neriešia

Systém alebo panáčikovia?

Omnia sponte fluant...

Daň z pridanej slobody

Nie sme škodliví natierači

Výroky účastníkov workshopov kampane Chceme vedieť viac

Nie je nič dôležitejšie ako záujmy vlastnej strany

Wikipédia vie čoraz viac, ľudia čoraz menej

Čo sme sa dozvedeli v kampani Chceme vedieť viac

Moja revolúcia

O nemocniciach a školách

Šiesty ročník, štvrtý minister

Hodnoťte a plánujte, ale nie formálne

Chrám, výťah, poisťovňa... A čo ďalej?

Pozvánka na konferenciu: Cesty k dobrej škole

Chutný zákusok s pár kamienkami

Učiteľov musí byť vidieť a počuť

Človeče, zapoj sa!

Zmena je možná, no nádeje plané

Neo-PISA-teľná povrchnosť

Deťom chýba pomocná ruka

Stále niečo nové

Stretol som skutočného guru

Merajme, ale s mierou

O kamienkoch a knihách

Po rokoch opäť v školskej lavici

V Testovaní 9 sa podvádza!

Oceňujeme, že ste nás ocenili

Anna Chlupíková: Dôverujem svojim učiteľom

Ignorovať najlepších je hlúpe

Zemeguľa je vaša, držíme palce!

Čo z toho vyplýva pre školu?

Krátkozrakosť hraničiaca so slepotou

Nové školstvo a Dobrá škola