Priveľa práva nás postupne zadusí

19.9.2015 | Vladimír Burjan | Dobrá škola

V januári došlo k tragédii. Na školskom dvore jednej bratislavskej školy neuniesol konár ťarchu snehu, zlomil sa a usmrtil žiaka, ktorý sa pod ním hral spolu so svojimi spolužiakmi. V júli bolo za túto udalosť vznesené obvinenie voči riaditeľovi školy, školníkovi, vedúcej školského klubu a vychovávateľke. Postup prokuratúry mnohých šokoval. Aj ja ho považujem za nešťastný a vidím v ňom hrozivú ilustráciu širšieho problému, ktorý trápi západnú civilizáciu. Tým problémom je priveľa práva.


Ak chce v istom priestore spolunažívať mnoho ľudí, isté všeobecne rešpektované pravidlá (rozumej legislatíva) sú nevyhnutné. Potrebujeme právnikov, aby ich formulovali, políciu, aby vymáhala ich dodržiavanie a súdy, aby sankcionovali ich porušovanie. V tom sa snáď zhodneme. Problém je v tom, že snaha legislatívne upraviť čo najviac aspektov nášho života je užitočná iba po istú rozumnú hranicu. Po jej prekročení sa dobro mení na zlo. A mnohé nasvedčuje tomu, že v moderných spoločnostiach, vrátane tej našej, už bola tá hranica prekročená.


Naivne sme uverili, že keby si všetci ľudia svedomito plnili svoje zákonmi predpísané povinnosti, nič zlé by sa nikdy nemohlo stať. Logickým dôsledkom tejto absurdnej premisy je, že keď sa niečo zlé predsa len stane, musí existovať konkrétny vinník. Šmykneme sa na poľadovici – na vine je správca chodníka (a budeme sa s ním súdiť). Popálime si jazyk na horúcej káve – na vine je barman (a budeme sa s ním súdiť). V nemocnici zomrie pacient – na vine je lekár (a budeme sa s ním súdiť). Zlomí sa konár stromu – na vine je riaditeľ školy (a budeme ho súdiť).


Keď som bol pred časom v Kanade, prekvapilo ma, že ich právny systém pozná tzv. no fault accident, teda dopravnú nehodu bez vinníka. Jednoducho pripúšťali, že dopravné predpisy nie sú dokonalé a že občas môže dôjsť ku kolízii áut aj bez toho, aby ju niektorý z vodičov zapríčinil porušením predpisov. Neviem, či sa medzičasom kanadská legislatíva nezmenila, ale mám pocit, že u nás sme postupne dospeli do stavu, kedy principiálne nepripúšťame, že v živote môžu existovať nehody bez vinníkov.


Je to vážny problém a mnoho odborníkov si ho uvedomuje. V USA sa verejne diskutuje o tom, že ich národnou chorobu je „too much law“ (príliš veľa práva) a overregulation (prílišná regulácia). Nemci sa sťažujú na Verrechtlichung, v Česku píše Stanislav Komárek o přeprávnění. Nech už ten stav nazveme akokoľvek, jedno je isté: príliš veľa práva nás postupne zadusí. A nad prírodou aj tak nezvíťazíme.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.

Dobrá škola

Nie som čarodejník, naozaj nie

Pre niekoho peklo, pre niekoho raj

Nepleťme tie peniaze do všetkého

Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti

Pre iných bežné veci, pre nás sci-fi?

Čísla hovoria jasne – svet nám uteká

Nie je za čím banovať

Únava z blúdenia

Peter Dráľ: Treba odmeňovať iba kvalitu

Ako sa píše vízia

Radšej pomalšie, ale správne

Prečo som to urobil

Zakladám start-up

Môže za to škola?

Máme byť radi, keď OECD radí?

Vládnutie podľa PR-manuálov

Natieranie na ružovo nepomôže

Neviem, či sme mohli byť ďalej

Neviem ho definovať, ale spoznám ho

Zuzana Zimenová: Nepotrebujeme ďalšiu reformu

Keď politici počúvajú, treba hovoriť

Priveľa práva nás postupne zadusí

Diskusie treba, aj keď nič neriešia

Systém alebo panáčikovia?

Omnia sponte fluant...

Daň z pridanej slobody

Nie sme škodliví natierači

Výroky účastníkov workshopov kampane Chceme vedieť viac

Nie je nič dôležitejšie ako záujmy vlastnej strany

Wikipédia vie čoraz viac, ľudia čoraz menej

Čo sme sa dozvedeli v kampani Chceme vedieť viac

Moja revolúcia

O nemocniciach a školách

Šiesty ročník, štvrtý minister

Hodnoťte a plánujte, ale nie formálne

Chrám, výťah, poisťovňa... A čo ďalej?

Pozvánka na konferenciu: Cesty k dobrej škole

Chutný zákusok s pár kamienkami

Učiteľov musí byť vidieť a počuť

Človeče, zapoj sa!

Zmena je možná, no nádeje plané

Neo-PISA-teľná povrchnosť

Deťom chýba pomocná ruka

Stále niečo nové

Stretol som skutočného guru

Merajme, ale s mierou

O kamienkoch a knihách

Po rokoch opäť v školskej lavici

V Testovaní 9 sa podvádza!

Oceňujeme, že ste nás ocenili

Anna Chlupíková: Dôverujem svojim učiteľom

Ignorovať najlepších je hlúpe

Zemeguľa je vaša, držíme palce!

Čo z toho vyplýva pre školu?

Krátkozrakosť hraničiaca so slepotou

Nové školstvo a Dobrá škola