Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

[ 16.11.2007, Projekty pre reformu]

Pomôcť učiteľom a školám zorientovať sa v meniacom sa legislatívnom prostredí a lepšie sa adaptovať na prebiehajúce i prichádzajúce zmeny má za cieľ vzdelávací tréningový program Vzdelávanie pre život, na ktorý sa učitelia základných škôl z Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja mali možnosť prihlásiť do 9. novembra 2007.


Informácie o vzdelávacom programe:

Program, ktorý rozbieha Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI), je zameraný na témy ako sú:

Medzi lektormi sú ľudia, ktorí sa systematicky venujú téme reformy vzdelávania:

Vzdelávací program pozostáva zo štyroch dvojdňových sústredení (vždy piatok – sobota) obsahujúcich odborné semináre a diskusie na témy súvisiace s obsahovou reformou vzdelávania a fungovaním škôl v nových legislatívnych, ekonomických a spoločenských podmienkach. Súčasťou sústredení budú aj prezentácie praktických skúseností škôl (napr. s uplatňovaním systému otvorenej školy, komunikácie s partnermi školy, prípravou vízie a strategického plánu školy), ako aj psychologické tréningy pre účastníkov programu (komunikácia, mediácia, riešenie konfliktov...).

Vzdelávací program je určený pre dve skupiny po 30 učiteľov a uskutoční sa v hoteli Dávid v Bošanoch (okres Partizánske).


Termíny sústredení sú nasledovné:

Skupina A:

Skupina B:

Organizátor hradí účastníkom cestovné, ubytovanie, stravu a školám refunduje mzdy suplujúcich učiteľov.


Viac informácií o projekte (podrobný program sústredení, zoznam lektorov, informácie o ubytovacom zariadení a dopravnom spojení, pokyny pre účastníkov atď.) nájdete tu.


Projekt Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program) je spolufinancovaný Európskou úniou poskytnutím nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.