Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu

16.11.2007 | Admin | Vzdelávanie pre život

Vzdelávací program pozostáva zo štyroch dvojdňových sústredení (vždy piatok – sobota) obsahujúcich odborné semináre a diskusie na témy súvisiace s obsahovou reformou vzdelávania a fungovaním škôl v nových legislatívnych, ekonomických a spoločenských podmienkach. Súčasťou sústredení budú aj prezentácie praktických skúseností škôl (napr. s uplatňovaním systému otvorenej školy, komunikácie s partnermi školy, prípravou vízie a strategického plánu školy), ako aj psychologické tréningy pre účastníkov programu (komunikácia, mediácia, riešenie konfliktov...).


Podrobnejšie informácie o časovom a tematickom členení sústredení:

    1. sústredenie (viac nájdete tu)
    2. sústredenie (viac nájdete tu)
    3. sústredenie (viac nájdete tu)
    4. sústredenie (viac nájdete tu)


Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený pre dve skupiny po 30 učiteľov, ktorí pôsobia na základných školách v Trnavskom, Nitrianskom alebo Trenčianskom kraji.


Lektori:

Lektori – pedagogické témy: Zuzana Humajová, Martin Mojžiš, Rado Jančula, Branislav Pupala, Beáta Tóthová, Martin Kríž
Lektori – spoločenský kontext: Peter Zajac, Peter Gonda, Ondrej Dostál, Matúš Pošvanc
Psychologičky – tréning: Terézia Stredlová, Jana Zvarová

Viac sa o jednotlivých lektoroch dozviete v ich stručných CV tu.


Miesto konania:

Hotel Dávid, Bošany (okres Partizánske - lokalizáciu pomocou mapy nájdete tu).

Hotel sa nachádza v areáli zrekonštruovaného klasicistického kaštieľa z 18. storočia. Viac informácií o hoteli nájdete tu.

Priamo do obce Bošany je možné dopraviť sa autobusom, ale i vlakom. Informáciu o dopravnom spojení z Vašej obce do obce Bošany hľadajte tu.


Kontakt na organizátorov vzdelávacieho programu:

V prípade, že by ste v súvislosti s prihlasovaním sa či účasťou na vzdelávacom programe mali akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte nás nasledovne:

e-mail: posta@noveskolstvo.sk
tel.: 02 546 300 62
fax: 02 546 300 62
mobil: 0918 493 917

Vzdelávanie pre život

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

4. sústredenie

3. sústredenie

2. sústredenie

1. sústredenie

Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu