Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

8.7.2013 | Admin | OSF

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation organizovala konferenciu Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?, ktorá sa konala v hoteli Austria Trend na Vysokej ulici 2 v Bratislave dňa 21. mája 2013.


Konferencia bola venovaná odbornej diskusii o problematike inkluzívneho vzdelávania na úrovni škôl, komunít a na úrovni systémových opatrení v školstve. Pozrite si videozáznam z konferencie:Otvorenie konferencie a hlavné príspevkyPanel 1: Reflexia aktuálneho stavu vzdelávania rómskych detí cez prizmu najnovších výskumných zisteníPanel 2: Právne aspekty prípadov segregácie na Slovensku, v Maďarsku a v ČecháchPanel 3: Premena vzdelávacieho sytému na inkluzívny model vo verejnej diskusii

OSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF