Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

10.10.2013 | Admin | OSF

Pozrite si videozáznam z diskusie zo série Face 2 Face, ktorú organizovali OSF a Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Diskusia sa konala dňa 23. apríla 2013 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.


Panelisti:
Vladimír Burjan, riaditeľ spoločnosti EXAM testing a šéfredaktor časopisu Dobrá škola

Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku

Gary Orfield, Professor of Education, Law, Political Science and Urban Planning, University of California, Los Angeles

Zuzana Zimenová, analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk


Moderátor:

Peter DráľFace 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnostiOSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF