Nové školstvo a OSF

1.1.2013 | Admin | OSF

Nové školstvo a Nadácia pre otvorenú spoločnosť (OSF) sú dlhoročnými partnermi pri vytváraní platformy na spoluprácu vzdelávacích expertov a ďalších odborníkov venujúcich sa reforme školského systému a jeho transformácii na inkluzívny vzdelávací model.

Na tomto mieste budete môcť nájsť výstupy z projektov, publikácie a ďalšie materiály venujúce sa tejto problematike.

OSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF