Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

3.11.2013 | Admin | OSF

Pozrite si videozáznam z diskusie, ktorú dňa 28. októbra 2013 v OPEN Gallery na Baštovej 5 v Bratislave organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.


Diskusia bola zameraná na porušovanie práv detí, ktorým je s rôznym odôvodnením škôl a ďalších štátnych inštitúcií upierané právo vzdelávať sa v hlavnom prúde vzdelávania, najmä na základných školách.


Diskutovali:

Jana Dubovcová | verejná ochrankyňa práv

Jana Žitňanská | poslankyňa Národenj rady SR (NOVA)

Maroš Matiaško | Centrum advokácie duševne postihnutých, Liga ľudských práv

Elena Gallová-Kriglerová | Centrum pre výskum etnicity a kultúry


Diskusiu moderovala:

Valentina Petrus | Nadácia otvorenej spoločnosti - OSFVideozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

OSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF