Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

[ 8.7.2013, OSF]

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation organizovala konferenciu Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?, ktorá sa konala v hoteli Austria Trend na Vysokej ulici 2 v Bratislave dňa 21. mája 2013.


Konferencia bola venovaná odbornej diskusii o problematike inkluzívneho vzdelávania na úrovni škôl, komunít a na úrovni systémových opatrení v školstve. Pozrite si videozáznam z konferencie:Otvorenie konferencie a hlavné príspevkyPanel 1: Reflexia aktuálneho stavu vzdelávania rómskych detí cez prizmu najnovších výskumných zisteníPanel 2: Právne aspekty prípadov segregácie na Slovensku, v Maďarsku a v ČecháchPanel 3: Premena vzdelávacieho sytému na inkluzívny model vo verejnej diskusii