Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

8.12.2014 | Admin | OSF

Pozrite si videozáznam z panelovej diskusie, ktorú dňa 27. novembra 2014 v Bratislave v rámci konferencie Ľudské práva v modernej Európe spoluorganizovala Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.


Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a možných prístupov a pre porovnanie trendov v téme ľudských práv na Slovensku a v Nórsku.


Diskutovali:

John Christian Christiansen | zástupca Norwegian Directorate of Education

Katarína Ondrášová | sekcia regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Jana Malovičová | výkonná riaditeľka AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO

Mária Svidroňová | výkonná riaditeľka občianskeho združenia ZADOBE


Diskusiu moderovala:

Zora Pauliniová | PDCSVideozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

OSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF