Nové školstvo a OSF

[ 1.1.2013, OSF]

Nové školstvo a Nadácia pre otvorenú spoločnosť (OSF) sú dlhoročnými partnermi pri vytváraní platformy na spoluprácu vzdelávacích expertov a ďalších odborníkov venujúcich sa reforme školského systému a jeho transformácii na inkluzívny vzdelávací model.

Na tomto mieste budete môcť nájsť výstupy z projektov, publikácie a ďalšie materiály venujúce sa tejto problematike.