Martin Mojžiš

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Fyzik, absolvent teoretickej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 1984 je vysokoškolským učiteľom na MFF UK. Je autorom niekoľkých článkov z fyziky elementárnych častíc a tiež metodických príručiek Záujmový útvar fyziky pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl (SPN 1989) a Záujmový útvar fyziky pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl (SPN 1993, spoluautor Mikuláš Gintner).

V roku 1985 zakladal a potom niekoľko rokov viedol korešpondenčný seminár z fyziky pre študentov stredných škôl (seminár existuje dodnes). Od roku 2004 je redaktorom časopisu .týždeň, do ktorého pravidelne píše populárno-vedecké články.

Od roku 2006 je garantom projektu Kurikulárnej transformácie pre osemročné gymnáziá.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/