Peter Gonda

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Ekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý lektor na Fakulte managementu UK a City University v Bratislave. V súčasnosti tiež koordinuje projekt „Conservative Economic Quarterly Lecture Series“ (cyklus prednášok renomovaných zahraničných ekonómov na Slovensku) a je členom hodnotiacej skupiny projektu INEKO „Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení“.

Pôsobil vo viacerých domácich aj zahraničných projektoch. Bol napríklad koordinátorom projektu a odborným garantom publikácie Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie (2002), Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005) a spolueditorom knihy Slovensko na ceste do neznáma (2003). Spolupracoval aj na projekte a vypracovaní publikácie Analýza dôchodkového systému na Slovensku (2002). V rokoch 2001 – 2004 bol autorom kapitoly „Verejné financie“ a v rokoch 2003 a 2004 spoluautorom kapitoly „Sociálna politika,“ ktoré boli súčasťou publikácie Inštitútu pre verejné otázky Slovensko. Súhrnná správa o stave spoločnosti na Slovensku. Vo februári a marci 2005 absolvoval výskumnú cestu po USA, zameranú na sociálne reformy v štátoch Colorado, New York a Wisconsin.

Je autorom mnohých odborných článkov, pravidelne publikuje nielen v ekonomicky orientovaných médiách. Vo svojej publikačnej činnosti a prednáškach na Slovensku a v zahraničí sa venuje predovšetkým verejným financiám, úlohe vlády v spoločnosti, financovaniu sociálnej sféry, menovej politike a ekonomickým aspektom Európskej únie.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/