Ondrej Dostál

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 pôsobí ako riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky, občianskej spoločnosti, národnostných menšín a niektorými aspektmi Európskej únie. Publikuje vo viacerých médiách.

Je spoluautorom publikácií Ku koreňom nenávisti v slovenských médiách (1993) a Menšiny v zrkadle dvoch volebných období. Porovnanie postavenia národnostných menšín vo volebných obdobiach 1994 – 1998 a 1998 – 2002 (2002). Od roku 1995 pravidelne spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky – pre Súhrnnú správu o stave spoločnosti pripravuje kapitoly o národnostných menšinách a sociálnej politike. Pravidelne publikuje vo viacerých médiách.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/