Terézia Stredlová

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Absolvovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK, školskú psychológiu na FF UK v Bratislave. Skončila sociálnopsychologický výcvik SUR, tréning trénerov na riešenie interetnických konfliktov Nadácie Sándora Máraiho, výcvik mediácie, psychodrámy a rodinnej psychoterapie. V rokoch 1975 - 2005 pracovala v Pedagogicko-psychologickej poradni v Galante. Od roku 2004 pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite J. Selyeho v Komárne, je vedúcou katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Je predsedníčkou Nadácie Rett – Slovensko.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/