Jaroslav Lindák

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Študent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, spolupracuje s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika a Nadáciou F. A. Hayeka. Pôsobil ako junior analytik v Symsite research s. r. o, kde tímovo spolupracoval na rôznych sektorových a klientskych analýzach. Je absolventom Letnej školy ekonómie a Liberálneho víkendu organizovanými Nadáciou F. A. Hayeka a tiež absolventom Akadémie klasickej ekonómie 2007 organizovanej Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/