Marian Timoracký

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Marian Timoracký vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na viacerých akademických i univerzitných pracoviskách doma i v zahraničí (napr. Prognostický ústav SAV Bratislava, Ústav sociálnych vied pri Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe, London School of Economics and Political Sciences a iné). Je jedným zo zakladateľov Centra pre výskum spoločenských problémov - prvého nezávislého pracoviska na prieskum verejnej mienky na Slovensku (rok 1990). V rokoch 1992 až 1997 pracoval v reklamnej agentúre MARK BBDO Bratislava ako riaditeľ oddelenia strategického plánovania a výskumu.

Od roku 1998 vedie marketingovú poradenskú spoločnosť United Consultants, ktorej je aj spolumajiteľom. V rámci poradenskej činnosti sa venuje najmä oblastiam spotrebiteľského správania, brandingu a marketingovej komunikácie. Je spoluautorom pôvodnej typológie Slovenský spotrebiteľ 1999 a 2003, typológie používateľov internetu SIUS 2000 i typológie slovenských spotrebiteľov podľa nákupného správania - Conzoomer 2005. Pracoval alebo pracuje pre klientov ako Telefónica O2, Eset, NAY Elektrodom, DM drogerie markt, Koratex, VÚB Banka, Matador, Rajo, SND a mnoho ďalších.

Je spoluautorom niekoľkých knižných publikácií venujúcich sa prieskumom verejnej mienky a reklamy. Svoje názory na marketing, reklamu a médiá pravidelne publikuje na stránkach denníka SME, ale i v Stratégiách či v Trende.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/