Miloš Moravčík

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Riaditeľ Inštitútu rozvoja vedomostnej spoločnosti, vyučuje ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Skončil štúdium marketingového manažmentu na Obchodnej fakulte. V súčasnosti sa tiež podiela na viacerých projektoch ako napríklad na implementácii programového rozpočtovania na slovenské samosprávy či projekte Moderná fakulta, ktorý má zvýšiť prepojenie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity s praxou.

Skúsenosti a poznatky z oblasti školstva získal pri spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka na projekte „Analýza dopadu reformy financovania regionálneho školstva s návrhom ďalších opatrení“ či projekte „Ako úspešne riadiť školu v podmienkach nového systému financovania“. V roku 2005 pôsobil ako poradca ministra školstva. Bol taktiež vedúcim tímu pri vypracovaní marketingovej komunikačnej stratégie pre súkromnú základnú školu Harmónia.

Je autorom viacerých článkov uverejnených v denníkoch Pravda, SME či týždenníku Trend a príspevkov na viacerých konferenciách v SR i v zahraničí.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/