Zuzana Danišková /Klačanská/

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - občianska - etická výchova.

Následne absolvovala denné doktorandské štúdium na katedre Etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave. Je zároveň študentkou denného magisterského štúdia odboru Verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje konceptu multikulturalizmu, jeho výzvam a kritike. Pracuje tiež ako pedagóg Vysokej školy manažmentu - City University a je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/