Novinky z kampane Chceme vedieť viac

5.1.2015 | Zuzana Zimenová | Publikácie


Občianske združenie Nové školstvo sa v spolupráci s ďalšími partnermi a podporovateľmi snaží oživiť verejnú diskusiu kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.Kde sa deťom najlepšie učí? Od koho sa najviac naučia? Čo im v dnešných školách najviac chýba? Ako si predstavujú školy budúcnosti? A aké vzdelávanie by sme im chceli dopriať my, dospelí?


Tieto a ďalšie dôležité otázky sme si kládli počas prvého roka našej kampane. V rámci tvorivých workshopov, okrúhlych stolov a online diskusií sme sa pýtali ľudí - detí i dospelých, odborníkov i laikov v rôznych regiónoch Slovenska - na ich predstavy o budúcnosti vzdelávania.


Prvý súhrn zistení z kampane si môžete prečítať v Novinkách z kampane:Viac nájdete na www.chcemevedietviac.sk.

Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)