Novinky z kampane Chceme vedieť viac

[ 5.1.2015, Zuzana Zimenová, Publikácie]


Občianske združenie Nové školstvo sa v spolupráci s ďalšími partnermi a podporovateľmi snaží oživiť verejnú diskusiu kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.Kde sa deťom najlepšie učí? Od koho sa najviac naučia? Čo im v dnešných školách najviac chýba? Ako si predstavujú školy budúcnosti? A aké vzdelávanie by sme im chceli dopriať my, dospelí?


Tieto a ďalšie dôležité otázky sme si kládli počas prvého roka našej kampane. V rámci tvorivých workshopov, okrúhlych stolov a online diskusií sme sa pýtali ľudí - detí i dospelých, odborníkov i laikov v rôznych regiónoch Slovenska - na ich predstavy o budúcnosti vzdelávania.


Prvý súhrn zistení z kampane si môžete prečítať v Novinkách z kampane:Viac nájdete na www.chcemevedietviac.sk.