Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

21.10.2014 | Admin | Publikácie

Iné príbehy vo forme manuálu advokačného poradenstva nielen pre rodičov spracoval tím expertov Nového školstva, a sú dostupné v PDF verzii ako aj v podobe samostatnej webstránky inepribehy.noveskolstvo.sk.


Detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú z rôznych dôvodov individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia či špecializovanú odbornú pomoc, z roka na rok pribúda. Deti s rôznymi zdravotnými diagnózami, s poruchami v učení a v správaní už nie sú v školách raritou, ale bežným javom. Napriek tomu ich školy stále vnímajú ako problém, s ktorým si pedagógovia nevedia poradiť.Začítajte sa do dvanástich príbehov detí, z ktorých každý popisuje inú problémovú situáciu. Príbehy prerozprávali rodičia, učitelia alebo deti samotné. Všetky príbehy sú autentické, niektoré z nich už boli zverejnené v médiách alebo na blogoch. V niektorých prípadoch sme deťom zmenili mená a príbeh upravili tak, aby sme rešpektovali anonymitu rodiny. Vo všetkých príbehoch sú však udalosti popísané pravdivo.


Ku každému príbehu sme pripojili aj odborné pohľady – právny, pedagogický a psychologický. Osvetlením problémových situácií z troch rôznych uhlov sme sa snažili o ich komplexnejšie vysvetlenie. Dúfame, že v odborných komentároch nájdu cenné rady nielen rodičia, ale aj učitelia.


Manuál je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.


Manuál si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie:


Manuál bol zrealizovaný v rámci projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nádacia na podporu sociálnych zmien.


Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)