Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

7.8.2014 | Admin | Publikácie

Nadácia Milana Šimečku vydala publikáciu o inkluzívnom vzdelávaní. V publikácii nájdete texty 15-tich autorov.


Zbierka textov zhŕňa poznatky a skúsenosti, ktoré experti spolu so slovenskými učiteľmi získali počas päťdňovej študijnej cesty v decembri 2013 v Londýne. Zámerom je preniesť inšpiratívne podnety do slovenských škôl a prispieť tak k intenzívnejšiemu presadzovaniu inkluzívnych prvkov vo vzdelávaní.


Publikácia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.


Publikáciu si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie:

Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)