Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

[ 7.8.2014, Publikácie]

Nadácia Milana Šimečku vydala publikáciu o inkluzívnom vzdelávaní. V publikácii nájdete texty 15-tich autorov.


Zbierka textov zhŕňa poznatky a skúsenosti, ktoré experti spolu so slovenskými učiteľmi získali počas päťdňovej študijnej cesty v decembri 2013 v Londýne. Zámerom je preniesť inšpiratívne podnety do slovenských škôl a prispieť tak k intenzívnejšiemu presadzovaniu inkluzívnych prvkov vo vzdelávaní.


Publikácia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.


Publikáciu si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie: