Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

[ 10.5.2012, Archív]

Kvalita učiteľov anglického jazyka na Slovensku nie je ideálna. Zlepšiť by ju mal aj 2. ročník konferencie ELTFORUM, ktorú 8. a 9. júna 2012 v Bratislave organizuje Asociácia jazykových škôl SR. Vystúpia na nej aj viacerí medzinárodní rečníci a tréneri jazykov. O situácii na trhu jazykového vzdelávania sme sa preto pozhovárali so šéfkou asociácie Klaudiou Bednárovou.Aká je kvalita učiteľov jazykov na Slovensku?

Jazykových pedagógov je na Slovensku vo všeobecnosti nedostatok, čo nevyhnutne núti bežné, ale aj jazykové školy robiť výrazné kompromisy pri výbere učiteľov a teda aj pri ich kvalite. Z môjho pohľadu je základným problémom pohľad na učiteľské povolanie ako také. Študenti pri výbere vysokej školy nepovažujú pedagogiku za atraktívnu voľbu. Ak máme na začiatku reťazca študentov, ktorí študujú učiteľstvo dobrovoľne - nasilu a iba mizivé percento z nich sa chystá reálne ísť učiť, tak hovoriť o kvalite a zlepšení situácie v budúcnosti môžeme len veľmi ťažko.

Je rozdiel v kvalite medzi štátnymi a súkromnými učiteľmi jazykov?

Takto by som to nerozdelila, aj keď, ako v ktoromkoľvek inom povolaní, súkromný sektor je flexibilnejší v ohodnotení učiteľov a prirodzene teda pritiahne tých lepších a ambicióznejších. Vo všeobecnosti sa asi dá povedať, že v súkromných školách sú učitelia jazykovo zručnejší, ale porovnávať metodickú pripravenosť si netrúfnem.

Čo sa podpísalo pod aktuálny stav?

Hoci najčastejšie skloňovaným dôvodom sú nízke platy učiteľov, dovolím si nesúhlasiť. Ani doštudovať právo neznamená automaticky zamestnať sa v právnickej firme a zarábať kopec peňazí. Kariéra neprichádza s diplomom. Je nevyhnutné, aby učitelia začali k svojmu povolaniu pristupovať aktívnejšie. Viac sa vzdelávať, zúčastňovať sa seminárov, konferencií, zbierať nové informácie, vytvárať si kontakty a hľadať nové cesty. Ak je im štátne školstvo „priúzke“ vždy je tu možnosť prejsť do súkromného školstva, alebo sa osamostatniť. Tak, ako to je u iných povolaní, či už ekonómov, lekárov alebo právnikov.

Zvýšiť kvalitu učiteľov si kladie za cieľ aj najväčšia konferencia angličtinárov na Slovensku - ELTFORUM.

Organizovať konferenciu znamená vytvoriť priestor. Dať možnosť učiteľom sa stretnúť, rozprávať, zdieľať skúsenosti, vidieť a počuť zaujímavé prednášky, nechať sa inšpirovať. Som presvedčená, že ELTFORUM toto všetko spĺňa a ponúka učiteľom veľa možností. Je však už na jednotlivcoch, čo si z konferencie odnesú. Práve to je o aktívnom prístupe ku kariére a o šikovnosti využiť príležitosti, ktoré sú.

Vlaňajšieho prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 300 učiteľov z celého Slovenska. Máte nejaké konkrétne spätné väzby o tom, ako pretavili poznatky z konferencie do procesu výučby?

Spätná väzba od učiteľov bola veľmi pozitívna. Podľa dotazníkov boli prednášajúci inšpiratívni, témy zaujímavé a učitelia by zaplatili za konferenciu aj viac. V dotazníkoch 95% učiteľov uviedlo, že zvýšiť vstup z 10 € na 15 € je adekvátne. Hoci je veľmi ťažké monitorovať aplikovanie získaných poznatkov priamo vo výučbe, myslím, že na základe tohto vyjadrenia a vzhľadom na vysoký záujem o účasť na konferencii aj tento rok sa dá predpokladať, že konferencia plní svoj cieľ a pomáha učiteľom učiť lepšie v praxi.Organizačnými partnermi ELT FORUM sú vydavateľstvá Cambridge University Press, Express Publishing, Infoa, Macmillan, Oxford University Press, a tiež Metodicko-pedagogické centrum. Mediálnymi partnermi sú portály www.noveskolstvo.sk, www.uspesnaskola.sk, www.education.sk a www.konferencie.sk.
Viac informácií, vrátane prihlášky, nájdete na www.eltforum.sk.