Dve otázky pre

18.2.2013 | Admin | TREND

Juraja Droppu,
zriaďovateľa Školy u Filipa v Banskej Bystrici


Priniesla zmena rétoriky od vedenia rezortu školstva, ktorá sa obrátila proti súkromným poskytovateľom vzdelávania, aj nejaké reálne dôsledky?

Prvý reálny dôsledok je ten, že bol porušený princíp rovnoprávnosti postavenia škôl z pohľadu zriaďovateľa, ktorý je zakotvený v školskom zákone. Od januára 2013 môže jeden zriaďovateľ – VÚC, rozhodovať o počte otvorených tried iného zriaďovateľa – súkromného a cirkevného. Je to veľmi vážny zásah do autonómie stredných súkromných a cirkevných škôl.

Jedným z hlavných argumentov proti súkromným školám je fakt, že popri rovnakom príspevku zo štátneho rozpočtu, ako majú verejné školy, môžu vyberať aj školné. Pri používaní tohto argumentu si však treba uvedomiť, že súkromné školy sú vo vzťahu k svojim zákazníkom v odlišnom postavení ako verejné (štátne) školy. My musíme rešpektovať zákonitosti trhu, inak by sme neprežili. Ak vyberáme školné, tak za to musíme poskytnúť adekvátnu službu. Ak by sme neposkytovali dostatočne kvalitné služby alebo by sme vyberali školné, ktoré by bolo neúmerne vysoké, prišli by sme o všetkých žiakov. S takouto situáciou sa štátne školy nestretávajú. Ak si niekto myslí, že prevádzkovať súkromnú školu je lukratívny biznis za štátne peniaze, veľmi sa mýli. Drvivá väčšina súkromných škôl sú neziskové organizácie, ktoré nie sú zriadené za účelom tvorby zisku, ale prípadný zisk sú povinné použiť na účel svojho zriadenia, teda na výchovu a vzdelávanie.


Od 1. januára 2013 došlo v školstve k zmenám v kompetenciách, školy prechádzajú pod patronát úradov v pôsobnosti ministerstva vnútra, ako rozumiete týmto zmenám?

Nerozumiem. Kompetencie Krajských školských úradov sa vôbec nezmenili, všetci úradníci ostali sedieť na svojich stoličkách a robia presne to isté, čo robili doteraz. Určite s tým boli spojené náklady, ktoré zaplatil daňový poplatník, prínos pre školy, učiteľov, žiakov je však nulový.


Minirozhovor bol pôvodne uverejnený v týždenníku TREND.

TREND

Reforma školstva po druhé. Verejnosť môže posielať ministrovi pripomienky

Toto sú mýty o školstve, ktoré brzdia reformy

Návrhy na zmeny vo vzdelávaní ponúkajú aj alternatívy

Lepšie školy, lepší štát

Branislav Gröhling: Každý v školstve robí len vízie a vlastne sa nič nedeje

Pomalý štart školskej reformy

Smer drží školy v napätí

Ostrovský: Trpíme kultúrou, že je nutná len vysoká škola

Učiť sa, učiť sa nestačí

Dôležité nie je sa matematiku nabifľovať, ale získať kultúru myslenia

Školstvo v roku 2015: Smrť krasopisu a drilovania? U nás to nehrozí

Peter Pellegrini: Som nervózny: mám málo času

Aký je plat bežného učiteľa na Slovensku v porovnaní s Európou?

Daniel Sobel: Prečo sa rómskym deťom darí lepšie v Londýne ako na Slovensku

Čaplovičova normalizácia

Ako učiť, aby v triede nelietali mokré špongie

Radšej doma ako v štátnej škole. Ako funguje domáce vzdelávanie?

Koniec teroru: Ako naozaj zlepšiť vzdelávanie našich detí

Súkromné školy ako terč

Tajomstvo úspešných: Žiadna genetika, ale superprísni učitelia

Krista Kiuru: Školy viac napredujú, ak vtiahnu rodičov

TREND barometer k výsledkom PISA

Komu niet pomoci

Pozvánka na TREND CSR Forum: Aké zmeny urobiť v školstve?

Šibnutý inšpektor

Čaplovič: milí študenti, strčte si ten Cambridge niekam

Kolosálny nápad za miliardu

Trochu iná správa o stave školstva

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Leo Pahkin: Kedy Fíni myslia na červenú čiaru

Dve otázky pre

List vytiahnutý z koša

Nové školstvo a TREND