Dve otázky pre

19.3.2013 | Admin | TREND

Michala Rehúša,
výskumníka Centra pedagogického výskumu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave


Realizujú študenti pedagogických fakúlt v rámci štúdia aj pedagogický výskum?

Rovnako ako inde aj študenti pedagogických fakúlt musia v rámci svojich bakalárskych a diplomových prác realizovať výskum. Najaktívnejší z nich sa zúčastňujú Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Hlbšie zapojenie do výskumu pracoviska je však zväčša výsadou doktorandov. Za zásadný problém považujem nízku pozornosť, ktorá sa venuje metodológii a nástrojom na realizáciu výskumu pre potreby vlastného vyučovania, napr. akčnému výskumu.


Čo objektívne vieme o absolventoch z hľadiska ich motivácie a reálneho uplatnenia v odbore?

Podľa údajov agentúry ARRA sa podiel nezamestnaných absolventov zo všetkých absolventov v roku 2011 v prípade väčšiny pedagogických fakúlt pohyboval v rozmedzí 3 – 5 %. Podľa portálu iEDU bola k 31. 10. 2010 nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v odbore učiteľstvo 3 %. Tieto údaje však nevypovedajú o tom, či absolventi pracujú v odbore. Z údajov Štátnej školskej inšpekcie vieme, že v školskom roku 2011/2012 boli na základných školách bez kvalifikácie odučené najmä predmety ako informatická výchova, prvý cudzí jazyk, občianska náuka, technická výchova, hudobná výchova atď. To okrem iného potvrdzuje, že najmä absolventi učiteľstva cudzích jazykov majú nižšiu motiváciu pracovať v školstve. Situáciu dokresľujú aj údaje spoločnosti Trexima o podiele zamestnancov nad 50 rokov, ktorý je v prípade učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov až 41,74 %. Spomenuté problémy sú spôsobené nízkou atraktivitou pedagogickej profesie, na čo však majú pedagogické fakulty len minimálny dosah.


Minirozhovor bol pôvodne uverejnený v týždenníku TREND.

TREND

Reforma školstva po druhé. Verejnosť môže posielať ministrovi pripomienky

Toto sú mýty o školstve, ktoré brzdia reformy

Návrhy na zmeny vo vzdelávaní ponúkajú aj alternatívy

Lepšie školy, lepší štát

Branislav Gröhling: Každý v školstve robí len vízie a vlastne sa nič nedeje

Pomalý štart školskej reformy

Smer drží školy v napätí

Ostrovský: Trpíme kultúrou, že je nutná len vysoká škola

Učiť sa, učiť sa nestačí

Dôležité nie je sa matematiku nabifľovať, ale získať kultúru myslenia

Školstvo v roku 2015: Smrť krasopisu a drilovania? U nás to nehrozí

Peter Pellegrini: Som nervózny: mám málo času

Aký je plat bežného učiteľa na Slovensku v porovnaní s Európou?

Daniel Sobel: Prečo sa rómskym deťom darí lepšie v Londýne ako na Slovensku

Čaplovičova normalizácia

Ako učiť, aby v triede nelietali mokré špongie

Radšej doma ako v štátnej škole. Ako funguje domáce vzdelávanie?

Koniec teroru: Ako naozaj zlepšiť vzdelávanie našich detí

Súkromné školy ako terč

Tajomstvo úspešných: Žiadna genetika, ale superprísni učitelia

Krista Kiuru: Školy viac napredujú, ak vtiahnu rodičov

TREND barometer k výsledkom PISA

Komu niet pomoci

Pozvánka na TREND CSR Forum: Aké zmeny urobiť v školstve?

Šibnutý inšpektor

Čaplovič: milí študenti, strčte si ten Cambridge niekam

Kolosálny nápad za miliardu

Trochu iná správa o stave školstva

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Dve otázky pre

Leo Pahkin: Kedy Fíni myslia na červenú čiaru

Dve otázky pre

List vytiahnutý z koša

Nové školstvo a TREND