Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

17.3.2008 | Admin | Vzdelávanie pre život

Pomôcť učiteľom a školám zorientovať sa v meniacom sa legislatívnom prostredí a lepšie sa adaptovať na prebiehajúce i prichádzajúce zmeny má za cieľ vzdelávací tréningový program Vzdelávanie pre život, ktorý pripravil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Pilotná séria vzdelávacích modulov, určená pre 60 učiteľov základných škôl z Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, sa zrealizovala v mesiacoch november 2007 – marec 2008.

Pilotný vzdelávací tréningový program pozostával zo 4 dvojdňových sústredení, ktoré sa uskutočnili v príjemnom prostredí hotela Dávid v Bošanoch. Program jednotlivých sústredení bol vytvorený tak, aby poskytoval učiteľom dostatok príležitostí získať informácie o pripravovaných zmenách v školskom prostredí, oboznámiť sa s praktickými pozitívnymi skúsenosťami iných škôl a prediskutovať aktuálne problémy s odborníkmi i s ďalšími kolegami.


Podrobnejšie informácie o jednotlivých sústredeniach:

    1. sústredenie (viac nájdete tu)
    2. sústredenie (viac nájdete tu)
    3. sústredenie (viac nájdete tu)
    4. sústredenie (viac nájdete tu)


Zo spätnej väzby, získanej od účastníkov, vyplynulo, že pozitívne hodnotili výber jednotlivých tém i lektorov, ktorí sa im prostredníctvom prednášok, workshopov a diskusií pokúsili priblížiť aktuálny obraz vzdelávacieho systému z rôznych zorných uhlov.

Skúsenosti, získané z priebehu pilotného vzdelávacieho tréningového programu, využije projektový tím pri príprave štúdie a publikácie, ktoré predstaví verejnosti na konferencii na záver projektu.

Image

Vzdelávanie pre život

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

4. sústredenie

3. sústredenie

2. sústredenie

1. sústredenie

Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu