1. sústredenie

2.12.2007 | Admin | Vzdelávanie pre život


Tematická osnova - 1. sústredenie:

TÉMA NÁZOV A OBSAHOVÉ ČLENENIE LEKTORI
Téma I.   

Vzdelávacia sústava v SR a jej budúcnosť


Celoživotné vzdelávanie v znalostnej spoločnosti - výzvy a skutočnosť


Pozadie reformy vzdelávania – súčasný stav školstva, identifikácia problémových oblastí


Reformná stratégia KI – impulz do diskusie


Nová školská legislatíva – reformný rámec potrebných zmien


Prezentáciu Zuzany Humajovej nájdete vo formáte PPT tu.

Zuzana Humajová
Téma II.   

Človek a príroda


Čo z prírodných vied vlastne chceme deti naučiť


Čo z toho je rozumné a čo nie


Čo z toho rozumného sa dá v súčasnosti dosiahnuť


Ako by mali vyzerať "osnovy", ktoré by to umožňovali lepšie


Ako by sa podľa týchto nových "osnov" dalo učiť


Časť prezentácie Martina Mojžiša nájdete vo formáte DOC tu.


Časť prezentácie Martina Mojžiša nájdete vo formáte PPS tu.

Martin Mojžiš
Téma III.   

Otvorená škola


Škola tu nie je sama pre seba – zákaznícka orientácia školy


Ako získať spätnú väzbu


Podiel partnerov školy na jej formovaní


Prezentáciu Rada Jančulu nájdete vo formáte PPS tu.

Rado Jančula
 

Psychologický tréning


Úvodné kolo - zoznámenie sa


Teórie komunikácie


Mýty sociálnej komunikácie


Špecifiká sociálnej a pedagogickej komunikácie


Záverečné kolo - spätná väzba


Zoznam literatúry na inšpiráciu:
1. Portmanová, R. - Schneiderová, E.: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnení, Portál 1993
2. Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda 1988
3. Bakalář, E.: Psychohry, Mladá Fronta, Praha 1989
4. Walsh, D.:Skupinové hry a činnosti pro seniory, Portál 2005
5. Kačáni - Bucková: Ako zvládať konflikty, Iris 2001
6. Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty, Persona 2001
7. Kusý - Stredlová: Tolerancia, Lilium Aurum 2003
8. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Grada Avicenum, Praha 1994
9. Potterová, B. A.: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, Votobia 1997
10. Luknič, A. S.: Vzťah ako tanec: spolu a každý sám, SAP 1995
11. Birkenbihlová, V. F.: Umenie komunikácie, Aktuell 1999
12. Capponi - Novák: Asertivně do života, Grada 1994
13. Harris, T. A.: Já jsem OK, ty jsi OK, Pragma 1997
14. Berne, E.: Jak si lidé hrají, Dialog 1992

Terézia Stredlová, Jana Zvarová


Časové a tematické členenie sústredenia:


Piatok (8 hodín):

10:00 – 13:00 téma I. (pedagogická – reformná téma)
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 18:00 psychologický tréning (teória + aktivity)
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 20:00 riadená diskusia k témam sústredenia


Sobota (6 hodín):

08:00 – 9:00 raňajky
09:00 – 12:00 téma II. (spoločenský kontext)
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 16:00 téma III. (pedagogická – praktická časť)

Dopoludňajšie a popoludňajšie bloky budú rozdelené prestávkou s občerstvením.


Lektori:

Lektori – pedagogické témy: Zuzana Humajová, Martin Mojžiš, Rado Jančula
Psychologičky – tréning: Terézia Stredlová, Jana Zvarová

Vzdelávanie pre život

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

4. sústredenie

3. sústredenie

2. sústredenie

1. sústredenie

Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu