Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

[ 17.3.2008, Vzdelávanie pre život]

Pomôcť učiteľom a školám zorientovať sa v meniacom sa legislatívnom prostredí a lepšie sa adaptovať na prebiehajúce i prichádzajúce zmeny má za cieľ vzdelávací tréningový program Vzdelávanie pre život, ktorý pripravil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Pilotná séria vzdelávacích modulov, určená pre 60 učiteľov základných škôl z Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, sa zrealizovala v mesiacoch november 2007 – marec 2008.

Pilotný vzdelávací tréningový program pozostával zo 4 dvojdňových sústredení, ktoré sa uskutočnili v príjemnom prostredí hotela Dávid v Bošanoch. Program jednotlivých sústredení bol vytvorený tak, aby poskytoval učiteľom dostatok príležitostí získať informácie o pripravovaných zmenách v školskom prostredí, oboznámiť sa s praktickými pozitívnymi skúsenosťami iných škôl a prediskutovať aktuálne problémy s odborníkmi i s ďalšími kolegami.


Podrobnejšie informácie o jednotlivých sústredeniach:


Zo spätnej väzby, získanej od účastníkov, vyplynulo, že pozitívne hodnotili výber jednotlivých tém i lektorov, ktorí sa im prostredníctvom prednášok, workshopov a diskusií pokúsili priblížiť aktuálny obraz vzdelávacieho systému z rôznych zorných uhlov.

Skúsenosti, získané z priebehu pilotného vzdelávacieho tréningového programu, využije projektový tím pri príprave štúdie a publikácie, ktoré predstaví verejnosti na konferencii na záver projektu.

Image