Správa z okrúhleho stola na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

19.12.2016 | Admin | Prezentácie


Dňa 8. novembra 2016 organizovalo Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku štvrtý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou štvrtého okrúhleho stola bola Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému.


Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia a politických strán a odborníci v oblasti vzdelávania a samosprávy:

Ondrej Dostál (poslanec NR SR za OKS v klube SaS; poslanec Bratislavského samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto), Peter Halák (riaditeľ o. z. Indícia; manažér školy a člen mestskej školskej rady v Bratislave), Anna Chlupíková (riaditeľka Základnej školy v Novákoch), Ivan Juráš (zriaďovateľ Súkromnej základnej školy s materskou školou Marie Montessori; externý poradca ministra školstva), Eva Klikáčová (špecialistika pre vzdelávanie a projekty Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku), Katarína Macháčková (poslankyňa NR SR; poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátorka Prievidze), Ján Marušinec (riaditeľ MESA 10 a poradca primátora Bratislavy), Viktor Nižňanský (riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra), Pavel Ondek (predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku), Ľubomír Petrák (poslanec NR SR za SMER-SD; starosta obce Hurbanova Ves), Martin Poliačik (poslanec NR SR za SaS), Saskia Repčíková (prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR), Dušan Sloboda (analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), Eva Smolíková (poslankyňa NR SR za SNS) a Matej Šiškovič (riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky).

Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastnili Fedor Blaščák, Elena Gallová Kriglerová , Zuzana Zimenová a Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderoval.


Séria diskusií za okrúhlym stolom si kladie za cieľ naštartovať kultúru dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania naprieč politickým a odborným spektrom, aby sa deti a ich potreby dostali do centra pozornosti verejných politík.


Viac nájdete v Správe z okrúhleho stola k téme Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému, ktorú nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:


Prezentácie

Výročná správa 2016/2017

Správa z okrúhleho stola na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Výročná správa 2015/2016

Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov

V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti

Správa z okrúhleho stola na tému Výchova a vzdelávanie orientované na deti a mladých ľudí

Peter Dráľ nielen o dobrej škole za rohom

Správa z okrúhleho stola na tému Príprava mladých ľudí (nielen) na svet práce

Správa z okrúhleho stola na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Výročná správa 2014/2015

Aké bude vzdelávanie v budúcnosti?

Akých chceme učiteľov a učiteľky?

Aká základná škola je kvalitná?

Slovenské školstvo prešľapuje na mieste

Čo už vieme | Výstupy kampane Chceme vedieť viac za rok 2014

Výročná správa 2013/2014

Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie

Predstavenie kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Výročná správa 2012/2013

Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania

Systémové prekážky inkluzívneho vzdelávania v SR

Model hodnotenia kvality školy (prezentácia)

Očakávané zmeny v školskom systéme (prezentácia)

Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (prezentácia)

Reforma obsahu vzdelávania – cesta ku slobodnej škole (prednáška)

Slobodná škola - vzdelávanie pre život (prezentácia)