Správa z okrúhleho stola na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

[ 19.12.2016, Prezentácie]


Dňa 8. novembra 2016 organizovalo Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku štvrtý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou štvrtého okrúhleho stola bola Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému.


Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia a politických strán a odborníci v oblasti vzdelávania a samosprávy:

Ondrej Dostál (poslanec NR SR za OKS v klube SaS; poslanec Bratislavského samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto), Peter Halák (riaditeľ o. z. Indícia; manažér školy a člen mestskej školskej rady v Bratislave), Anna Chlupíková (riaditeľka Základnej školy v Novákoch), Ivan Juráš (zriaďovateľ Súkromnej základnej školy s materskou školou Marie Montessori; externý poradca ministra školstva), Eva Klikáčová (špecialistika pre vzdelávanie a projekty Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku), Katarína Macháčková (poslankyňa NR SR; poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátorka Prievidze), Ján Marušinec (riaditeľ MESA 10 a poradca primátora Bratislavy), Viktor Nižňanský (riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra), Pavel Ondek (predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku), Ľubomír Petrák (poslanec NR SR za SMER-SD; starosta obce Hurbanova Ves), Martin Poliačik (poslanec NR SR za SaS), Saskia Repčíková (prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR), Dušan Sloboda (analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), Eva Smolíková (poslankyňa NR SR za SNS) a Matej Šiškovič (riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky).

Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastnili Fedor Blaščák, Elena Gallová Kriglerová , Zuzana Zimenová a Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderoval.


Séria diskusií za okrúhlym stolom si kladie za cieľ naštartovať kultúru dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania naprieč politickým a odborným spektrom, aby sa deti a ich potreby dostali do centra pozornosti verejných politík.


Viac nájdete v Správe z okrúhleho stola k téme Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému, ktorú nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie: