Správa z okrúhleho stola na tému Potreby detí a ich napĺňanie

16.2.2016 | Admin | Prezentácie


Dňa 21. januára 2016 organizovalo Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku prvý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou prvého okrúhleho stola boli Potreby detí a ich napĺňanie | Raná starostlivosť, predškolské a základné vzdelávanie.


Naše pozvanie do diskusie prijali nasledovní zástupcovia politických strán a experti v oblasti vzdelávania:


Zuzana Čačová (Nadácia otvorenej spoločnosti), Otília Čechová (Raná starostlivosť), Martin Kríž (Indícia), Martin Kuruc (Pedagogická fakulta UK), Jozef Miškolci (SGI), Ivan Pavlov (SKOK!), Ľubomír Petrák (SMER-SD), Martin Poliačik (SaS), Mária Prékop (MOST-HÍD), Miroslav Sopko (OĽANO – NOVA), Miroslava Szitová (KDH) a Zuzana Zimenová (#SIEŤ). Pozvanie tiež prijal László Szabó (SMK), ktorý sa však napokon nemohol okrúhleho stola zúčastniť. Za kampaň Chceme vedieť viac sa diskusie zúčastnili Fedor Blaščák, Elena Gallová Kriglerová a Peter Dráľ, ktorý okrúhly stôl moderoval.


Séria diskusií za okrúhlym stolom si kladie za cieľ naštartovať kultúru dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania naprieč politickým a odborným spektrom, aby sa deti a ich potreby dostali do centra pozornosti verejných politík.


Viac nájdete v Správe z okrúhleho stola k téme Potreby detí a ich napĺňanie | Raná starostlivosť, predškolské a základné vzdelávanie, ktorú nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:Kampaň v roku 2016 podporuje:


OSF

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations


Prezentácie

Výročná správa 2016/2017

Správa z okrúhleho stola na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Výročná správa 2015/2016

Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov

V diskusiách s verejnosťou upriamujeme pozornosť na deti

Správa z okrúhleho stola na tému Výchova a vzdelávanie orientované na deti a mladých ľudí

Peter Dráľ nielen o dobrej škole za rohom

Správa z okrúhleho stola na tému Príprava mladých ľudí (nielen) na svet práce

Správa z okrúhleho stola na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Výročná správa 2014/2015

Aké bude vzdelávanie v budúcnosti?

Akých chceme učiteľov a učiteľky?

Aká základná škola je kvalitná?

Slovenské školstvo prešľapuje na mieste

Čo už vieme | Výstupy kampane Chceme vedieť viac za rok 2014

Výročná správa 2013/2014

Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanie

Predstavenie kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Výročná správa 2012/2013

Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania

Systémové prekážky inkluzívneho vzdelávania v SR

Model hodnotenia kvality školy (prezentácia)

Očakávané zmeny v školskom systéme (prezentácia)

Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (prezentácia)

Reforma obsahu vzdelávania – cesta ku slobodnej škole (prednáška)

Slobodná škola - vzdelávanie pre život (prezentácia)